Telepati - jeg er litt redd

Jeg har nettopp lest et gammelt hefte der du skriver om okkultisme. Du skriver bl.a. om telepati. Vet ikke hvorfor, men jeg ble litt redd. Jeg vet av og til hvem som ringer når telefonen kimer. Av og til kan jeg fornemme hva som er i veien med vedkomne. Det har blitt en del bønn for de forskjellige. Har aldri drevet med spiritisme og kjenner ikke til noen i min familie som gjør eller har gjort det. (JK)

SVAR:

Hva er telepati? Egentlig betyr ordet tankeoverføring. Det innebærer at tanker og beskjeder overføres fra en person til en annen. Ofte kan det ha sammenheng med en åndsinnflytelse som ikke kommer fra Gud. Dermed er det ikke av veien om det omtales sammen med okkultisme.

Noe annet er å få en evne til intuisjon. Noen kan på uforklarlige måter ane hva som har skjedd, hva som hender, og hva som skal komme til å skje.

Da må vi skjelne mellom to ting. En sak er å ha evne til intuisjon, for eksempel å vite hvem som ringer. Den innsikten kan nok mange ha – ofte eller av og til. Likeledes kan noen ha en fornemmelse av hva som feiler en person. Jeg tror at en kristen som har slike evner, skal se det som en nådegave på linje med det å ha kunnskap. Da skal gjerningen gjøres i Jesu navn, og han må få æren. Og så kan den lede til bønn.

Noe annet er å bruke slike evner til å utøve makt over andre. Jeg vil være skeptisk til mennesker som med myndige ord sier at «Ånden viser meg at du skal …» Å gjøre seg til talsmann på vegne av Gud og styre enkeltmennesker, tror jeg kan lede i feil retning. Enhver troende må finne sin vei på bakgrunn av ledelse gjennom Ordet, bønnen og kloke råd.

For å konkludere: Jeg tror ikke du skal tenke på telepati eller tankeoverføring når du aner noe, og det viser seg å være riktig. Du skal heller se det som en nådegave Gud har gitt deg. Du skal takke for den i Jesu navn og bruke den med all visdom i Jesu navn.

OPKL325

Powered by Cornerstone