Et formiddagsbesøk som forandret verdenshistorien (Lukas 1,26-38)
pixabay

Et formiddagsbesøk som forandret verdenshistorien (Lukas 1,26-38)

Maria, ei ung jente, kanskje bare 15 år, opplever et kort formiddagsbesøk som kommer til å få uante konsekvenser. Ikke bare for henne selv og kjæresten Josef, men faktisk for verdenshistorien.
Av Svein Anton Hansen, Lukas 1,26-38, Maria budskapsdag, publ. 22.mars-2017

Vi vet ikke om Maria var alene hjemme denne dagen. Foreldrene var kanskje ute på arbeid. Hun går sikkert og rydder og ordner i huset hun er vokst opp i. Så banker det på døra. Besøk! Det ble ikke akkurat et venninne-besøk og en god hverdagsdrøs over en kopp urtete eller cappuccino. Hva i alle dager måtte ikke ungdommen Maria tenke og føle i løpet av den korte tiden hun hadde besøk fra himmelen. En engel hjemme i stua! Beskjed om at hun skulle bli gravid. At guttebarnet skulle være Guds Sønn, skulle bli konge over Israel. Skulle hun le eller grine, frykte eller være glad? Kanskje var det bare en drøm, holdt hun på å bli gal, eller hadde hun drukket noe som hørte voksenverdenen til?

Slik kan vi spekulere og prøve å sette oss inn i Marias opplevelse av det helt utrolige, det som ingen noen gang kan tenke seg vil skje med et helt ordinært menneske. Et besøk fra evigheten og for evigheten. Et himmelsk vesen sendt av Gud, med en beskjed som kommer til å få konsekvenser også for mitt liv, for min evighet.

Søndagen ni måneder før julaften og Jesu fødsel kalles for «Marias budskapsdag». Bibelteksten (Lukas 1,26-38) forteller om Jesu unnfangelse, en engel, en ung jomfru og hennes reaksjon på engelens ord. I dag ville vi nok kalt budskapet for «en stor utfordring» for den unge Maria, og hendelsen for «en sjokkartet opplevelse».

Lukas 1,26-38: Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, 27 til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! 29 Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. 30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. 31 Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, 33 og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. 34 Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann? 35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. 36 Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned. 37 For ingenting er umulig for Gud. 38 Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! – Og engelen forlot henne. (NB-88)

Jomfrufødsel.
Tror du at Maria var jomfru da hun fødte og at Jesus ikke hadde Josef til biologisk far? Betydningen av jomfrufødsel skal vi ikke undervurdere. Noen vil mene at denne fortellingen bare er en dekkoperasjon for en for tidlig seksuell debut og en ikke-planlagt graviditet. I så fall er ikke Jesus Guds Sønn, bare kun et syndig menneske som deg og meg og har ingen syndfri natur. Da kan han heller ikke frelse oss. Jomfrufødselen er forutsagt i det gamle testamentet, i Jesaja 7,14. Både i Matteus 1 og her i Lukas 1 fortelles og forutsettes det at Maria var jomfru. Læren om jomfrufødsel var så viktig for de første kristne at den ble med i den apostoliske trosbekjennelse, «Jeg tror på Jesus Kristus … unnfanget av den Hellige Ånd, født av jomfru Maria.»

Heldige du!
Vi vet ikke mye om hva Maria følte og tenkte denne formiddagen i Nazareth da engelen Gabriel kom på besøk. Men, det står at hun ble forferdet, ble forskrekket. Det skjønner vi godt. Ingen forhåndsvarsel om at noe ekstraordinært skulle skje i hennes by, i hennes hus, i hennes liv. Så plutselig forandres livet hennes.
De fleste av oss er konservative av natur når det gjelder forandringer i vår hverdag. Jeg liker ting som de er, endringer kan oppleves truende. Jeg vet hva jeg har, men ikke hva jeg får.

Maria fikk mye forandring. Det viktigste hun allikevel fikk var Guds støtte. Hun fikk «Guds nåde». Hun fikk høre at «Herren er med deg». Og, hun fikk høre at hun var «velsignet». Heldige Maria! Gud møtte henne ikke med vrede men med nåde. Hun fikk erfare at Gud ikke var mot henne men med henne. Det var som om engelen ville si: «Maria, jeg vet du har all grunn til å være usikker og redd. Men, se ikke på graviditeten og det som skal skje som en forbannelse. Du er velsignet!»

Troshelten
I Bibelen kan vi lese om mange vi kan putte klistrelappen «troshelt» på. I Hebreerbrevet kapittel 11 kan du lese om flere. Maria, hun topper alle sammen. For ei dame! For en troshelt! For en tro på Gud og tillit til Guds og engelens ord. Hva ville vel ikke de fleste av oss svart på en slik intens og ekstraordinær opplevelse? Kanskje – «Vel, jeg hører hva du sier engel. Takk for tilliten du og Herren Gud har til meg. Du ser, nå trenger jeg nok helgen til å tenke over denne utfordringen. Siden jeg kun er en ungdom bør jeg høre med mor og far hva de tenker om dette. Josef må jeg også ta en prat med. Håper du har anledning til å komme innom over helgen igjen når jeg har fått tenkt meg litt om. Du kan jo veien nå.»  Jeg ville nok ordlagt meg ikke ulikt dette. Så svarer Maria så forsiktig, ydmykt og tillitsfullt: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!» Maria var sikkert ikke ei som alltid var «enig med siste taler» og ikke hadde egne meninger. Men, hun trodde på Ham som visste bedre, han som hadde og som har den fulle oversikten. Hun bøyer seg for Herren Gud. Faktisk bøyer hun seg for fosteret som nå ble lagt ned i hennes mage. Jesus Kristus, Marias sønn, men også Marias herre og frelser.

BS 003
 

Spørsmål til refleksjon eller samtale:

  • På hvilke måter kan vi kalle Maria for en troshelt?
  • Hvilke egenskaper ved Maria skulle du ønske du hadde mer av?
  • Hva tror du ligger i uttrykket «funnet nåde hos Gud»?
Powered by Cornerstone