Hva er det å være lykkelig?
Hva er det å være lykkelig? Pixabay

Verdens lykkeligste mennesker?

- Jeg har lært etter hvert at det er de små tingene som gjør meg mest lykkelig. Dette svarte statsminister Erna Solberg på spørsmålet om hva som gjør henne lykkelig.
Svein Anton Hansen, 23.mars-17

FN-rapporten «World Happiness Report» blir hvert år lagt frem for FN (De Forente Nasjoner) 20. mars, datoen som er erklært å være Verdens lykkedag. Rapporten rangerer 155 land målt etter undersøkelser som skal vise hvor lykkelige folk er. Norge ble i 2017 for første gang kåret til verdens lykkeligste land å bo i.

Samme dag hadde NRK et innslag på Dagsrevyen om saken. Her hadde de spurt både barn og voksne hvorfor de tror Norge er et land med lykkelige mennesker. Barnehagebarna svarte: - At vi har penger og har råd til mat. For de voksne handlet lykke om økonomi, at vi kan være ute og gå på tur i naturen, at vi har fred, at vi kan gå på skole, samt at vi får alle grunnbehovene dekket slik at vi kan realisere oss selv.

Statsminister Erna Solberg ble spurt hva som gjør henne lykkelig: - Jeg har lært etter hvert at det er de små tingene som gjør meg mest lykkelig. Det å ha en fristund, å sitte å se på at kråkene bygger reir på nabotomten. Slik små ting som gjør at du får en følelse av ro og fred.

Ordene «lykke» og «lykkelig» er ikke nymotens ord vi har lært de siste tiårene. Problemstillingen «Hva gjør et menneske lykkelig?» er heller ikke en moderne fritidssyssel i et velferdssamfunn. Til alle tider og i alle samfunn har mennesker søkt et lykkeligere liv, et liv med mindre opplevd og følelsesmessig tomhet og med mer mening i hverdagen.
Bibelen snakker både om «å være salig» og «leve under Guds velsignelse». Dette er høytidelige, flotte og åndelige ord som sier noe om hva det vil si å leve sammen med Gud. Salmenes bok og visdomslitteraturen i det gamle testamentet (som Jobs bok, Ordspråkene, m.fl.) drøfter hva som gjør et menneske lykkelig.

«Lykkelig er den mann som forbarmer seg og låner ut, han fører sine saker med rettferdighet.» (Salme 112,5)
Det er så menneskelig å kjenne lykke når vi får noe, når andre gir meg penger og ting. I Salme 112 sies det at den som frykter Herren vil få et hjerte som gjør at han gleder seg og kjenner seg lykkelig når han låner ut. Et hjerte som gleder seg over å gi, det må være lykke å ha.

«Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem (barn)!» (Salme 125,3-5).
Du erfarer en egen lykke ved å bli far eller mor, lykken å kjenne gleden barn gir. Å sette barn til verden – du har fått mange grunner til bekymringer i årene som ligger foran. Men, hvilken lykke i livet kan likevel måle seg mot det å ha barn?

Gå på skattejakt i Bibelen, og du vil finne mange grunner til å takke Skaperen. Han gir oss også gleden å oppleve lykkelige dager.

TRV 002

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19032017/20-03-2017#t=23m30s

Powered by Cornerstone