Liten verden
Liten verden CCL/pixabay

Mindre verden – større oppdrag

«Aldri har verden vært mindre. Aldri har oppdraget vært større.» Følgende setning klistret seg fast i meg da jeg så en PR-video for en kristen ungdomsfestival. En festival som vil møte ungdommer og studenter med kallet om å nå til verdens ender med budskapet om Jesus. Misjon altså.
Svein Anton Hansen, publ. 27.mars-17, oppdatert 2.juli-18

En verden som aldri har vært mindre.
Vår verden, din og min klode. Teknologi og transport har klart å krympe kloden. For 100 år siden brukte misjonærene sikkert en til to måneder å reise med seilskuta fra Stavanger til Madagaskar eller fra dampskipskaia i Oslo til Kina. Nå derimot, 10-20 timer på et fly så står du der med beina planta midt mellom folkeslag som trykker på sine Samsung-mobiler og iPader selv om alt annet rundt minner om bushen. Før så sendte vi håndskrevne brev til utsendingene med håp om på å få et langt og sirlig skrevet brev tilbake etter noen måneder. Et brev som fortalte om at afrikanske og asiatiske hedninger hadde løftet sine hender i været, gitt sitt liv til Jesus og blitt døpt i hopetall. Men nå, selv mail er ikke moderne nok. På søndagsmøtet på bedehuset kan vi snakke med misjonærene på direkten via Skype. Se der! Kjersti-Helen og Lars dukker opp på storskjermen og forteller om arbeidet på bibelskolen Kiabakari i Tanzania.
Ikke bare som et opptak på en videokassett, men faktisk direkte. Her og nå! Hadde noen sagt dette for bare 30 år siden, hadde de fleste av oss ledd. Ikke mulig. Galskap. Men, verden har blitt så liten. Avstander er visket bort. Teknologien har tatt oss dit vi ikke trodde var mulig. Jeg kobler PC-en min opp mot nettkameraer på Yr.no og jeg ser hvordan været er akkurat nå, hvor som helst i Norge.
Så reiser vi som aldri før. Vi himler ikke lenger med øyene når noen kan fortelle at de har vært i Australias ørken på kenguru-safari eller i Amazonas-jungelen og jaktet på krokodiller.
I dagens Norge er du faktisk «svært sær» hvis du aldri har vært utenfor Norges grenser. 
Slik kunne vi fortsatt å lete etter bevis på en mindre verden.
 

Et oppdrag som aldri har vært større
«Misjon» - det er nok bare å si ordet, så skapes gode eller dårlige følelser, positive eller negative assosiasjoner. «Misjon», ordet og saken ingen kan forholde seg nøytrale til. For meg – verdens beste ord og sak. Samtidig vet jeg at andre ville blitt mer enn glad hvis det som er så stort for meg kunne forsvinne fra jorden overflate. «Slik kulturimperialisme hører fortiden til. I vår moderne tid må ingen tro at deres tro er mer riktig enn andres. Så misjon – nei takk!»

I Matteus 28,18-20 leser vi de bibelversene vil kaller for misjonsbefalingen:
 18 Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Vi skal være forsiktig med å rangere ord og setninger av Jesus. Tror likevel ikke jeg gjør Jesus noen urett hvis jeg hevder at dette må være blant «topp 3»-uttrykkene fra Jesus, «inner-tier» og «spikeren på hodet». For et oppdrag vi kristne til alle tider har hatt, nemlig å gå ut til hele verden, ut til alle folkeslag. Døpe og lære.

Oppdraget har slik sett vært likt til alle tider. Hvordan kan noen da si at det er større enn noen gang?
Hvor mange mennesker, eller hvor mange folkegrupper er unådde? Hvilke kriterier må oppfylles for at en folkegruppe skal havne i kategorien «unådd»? Misjonsorganisasjonen Tent skriver om «unådde folkeslag». De skriver at statistikker fra noe som kalles Joshua Project brukes som referansepunkt verden rundt. Folkeslag regnes som «unådd» dersom det har mindre enn to prosent evangeliske kristne. Ut fra et slikt kriterium er det i dag cirka 7.000 «unådde» folkegrupper av verdens totalt ca 16.500. Dette utgjør ca 40 % av jordens befolkning.
Det skulle bli ca 3 mrd. mennesker som ikke har muligheten å bli kjent med Jesus og den kristne tro.
Så selv om det blir flere og flere kristne på jorden, blir det samtidig flere og flere som ikke kjenner Jesus. Nettopp fordi folkeveksten er så stor. Jo sannelig – oppdraget har aldri vært større. Oppdraget handler om å nå mennesker med budskapet om Jesus. Ikke primært å starte aktiviteter, bygge gudshus eller arrangere flest mulig gudstjenester.

Et oppdrag av så store dimensjoner kan ta piffen og frimodigheten fra de fleste kristne. En verden som har blitt mindre både når det gjelder teknologi, media og transport har gjort det lettere å fullføre oppdraget.
At Gud alltid har lovet å være med, at Gud har fylt sin verdensvide kirke med Den Hellige Ånd, gjør at oppdraget ikke skal løses i egen kraft men i Guds kraft.

TRV 003

Powered by Cornerstone