Må en døpe seg på nytt?

Jeg er døpt som barn og tror at vi blir Guds barn når vi blir døpt. Men vi vet at mange ikke tar det så alvorlig når de blir ungdommer, og de fleste voksne regner seg ikke lenger som kristne. Men så er det noen som gjør alvor av det og blir frelst. Må de da døpe seg på nytt? (Spørsmål under en bibelhelg)

SVAR:

Det synet som den evangelisk-lutherske lære regner som bibelsk, er at vi blir gjenfødt i dåpen. Om foreldrene bærer barna fram til dåp, tror og lover å gi barnet kristen opplæring, så blir barna født på ny. Dette er i samsvar med ordet i Titus 3,5. Der er det uttrykkelig sagt at vi blir frelst «ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort». Det passer jo godt på et lite barn, som ikke har noen prestasjoner å vise til. Han frelste oss «etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd». Dette badet til gjenfødelse er dåpen.

Hvis et menneske faller fra troen, trenger det ikke la seg døpe på nytt. For pakten og løftet fra Gud i dåpen står fast. Hans nåde og miskunn er like virksom. Det er viktig å merke seg at dåpen i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn ikke er en gjerning eller fortjeneste, en lydighet vi viser og kan støtte oss på. Dåpen er etter sin natur et nådemiddel, som Gud gir sin nåde gjennom, uten at vi har fortjent noe.

Når en da kommer tilbake til sin dåpspakt ved å tro personlig, blir en gjenfødt ved Guds ord, som også er et nådemiddel. Til slike som kommer tilbake til fellesskapet med Gud, kan det sies at «dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir». (1. Pet 1,23) Da er det Guds ord som har virket en gjenfødelse.

Utfrielsen av Egypt og overgangen gjennom Rødehavet er i GT et forbilde på dåpen. Tilsvarende er mannaen, maten som Gud lot regne fra himmelen, et forbilde på nattverden. Dette peker på at dåpen er en engangshendelse, mens nattverden er en reisekost på veien til det evige, lovede landet.

Dette er et kortfattet svar. Du kan lese mer om dåpen, barnedåpen, troen, frelsen og gjenfødelsen i andre svar og bibeltimer jeg har lagt ut på denne siden. Bruk søkemotoren øverst til høyre.

OPKL328

 

Powered by Cornerstone