Vingård
Vingård Pixabay

Et liv med frukt eller i frykt. (Johannes 15,1-8)

Jesus leter etter frukt i en kristen sitt liv. På samme tid skummelt og trygt. Alternativet ville vært verre, at det ikke fantes noe frukt som viste at jeg levde med Jesus.
Av Svein Anton Hansen, Johannes 15,1-8, 5.søndag i påsketiden, publ. 8.mai-17

Johannes 15,1-8: "Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min Far herliggjort (æret) at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler."

Jesus bruker ofte bilder når han skal forklare hva det vil si å tro på og følge ham. I denne bibelteksten beskriver han seg selv som et vintre. Vintreet var en naturlig del av mange jøders hverdagsliv på Jesu tid. Ikke fullt så vanlig i Norge, men vi forstår poenget. Et vintre skal gi frukt, druer som skal gi drikke. Et vintre uten frukt vil kun være til pynt, før det til slutt visner og forsvinner.

God frukt eller tomme grener
Jesus sier at han er «det sanne vintre». Et ekte og virkelig vintre som produserer god frukt. I det gamle testamentet leser vi om Israel. Jødefolket var plantet i Guds hage. Frukten av deres liv var dessverre ofte dårlig, beske druer. Livsførselen stod ikke i stil til den tro og bekjennelse de hadde. Jesus sier at den som tror på ham vil bære god frukt. De som er troende, de kristne, er som grener. Enten bærer grenen frukt, og da vil Jesus rense grenen slik at den bærer mer frukt. Eller så bærer grenen ikke frukt, og da står den i fare for å bli kuttet av, visne og til slutt bli brent opp. Tørre brennende grener er et bilde på å gå fortapt. Det handler altså om et liv med god frukt, eller et liv i frykt for fortapelsens mulighet og realitet.

Ord som renser og føder på nytt
Jesus sier at jeg som kristen alt er ren på grunn av det Ordet som han har talt til meg. Guds Ord kan sette et menneske i rett forhold til Gud. Bibelen kaller det for å bli født på ny ved Guds levende Ord (1.Pet.1,23). Tenk det – de gode ordene om hva Jesus har gjort for meg på korset, de har den kraften i seg at når jeg stoler på dem, da blir jeg Guds barn. Fantastisk!

Videre sier Jesus: «Bli i meg, så blir jeg i dere … Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Det der er ikke så enkelt å skjønne, hva det vil si at jeg er i Jesus og at Jesus er i meg. Paulus skrev også ofte i sine brev om viktigheten av å være «i Kristus». Hva menes med det? Hvis vi holder oss i bildet med treet, så ser vi at de grenene som er på treet har vokst ut av stammen. Altså – vi stammer fra Jesus. Det er fint å vokse opp i en kristen familie. Det er avgjørende å vokse fram fra og fram til et fellesskap med Jesus. Vi kaller oss kristne fordi vi tilhører Kristus. De første kristne ble kalt «de som tilhører veien» fordi Jesus kalte seg selv for Veien. Som kristne kalles vi disipler fordi vi følger Mesteren. Forhåpentligvis er det frukter i livet mitt. I så fall skyldes det at livet mitt og grenen min er innpodet på treet Kristus.

Moden og god frukt
Du er ute og handler i matbutikken. Å spise frukt er lurt. «5 om dagen» leser du på reklameplakaten. Så står du der ved fruktdisken. Bananene bør være gule, ikke grønne og harde. Eplene bør være søte, ikke smake surt. Druene må for all del ikke være for syrlige. Umoden frukt smaker ikke godt. Overmoden frukt smaker heller ikke godt. Frukt krever sin tid. Vi kan ikke av oss selv skape en banan. Vi kan kultivere frukttreet, slik at frukten kan bli så god som mulig. God frukt krever tid og stell. Den gode og kloke fruktbonden vet hva han må gjøre og til hvilken tid. Jesus kaller Gud for vingådsmannen. Den gode vinbonden blir fornøyd når avlingen er god. Da blir hans arbeid æret. Derfor kan Jesus si at Gud blir herliggjort når vi som kristne ikke bare bærer mye frukt, men også god frukt.

Jesus inviterer syndere som deg og meg inn til fellesskap med seg selv. Ikke stress med å være «god nok» for Gud eller å prestere mest mulig gode gjerninger du vil imponere ham med. Vi kan ikke skape gode frukter. De kommer når han får ta bolig i livet mitt og bli selve livet for meg. Da kan jeg også be ham om hva jeg vil. Jesus selv sier at vi kan be om hva vi vil, og da gir han oss alt som er etter hans gode vilje.

BS009
Powered by Cornerstone