Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Svein Anton hansen

Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?

Kristi himmelfartsdag - en kjærkommen ekstra fridag på våren med mulighet for langhelg, eller byr Kristi himmelfartsdag på noe mer?

Jul og påske forstår vi, mens pinse er for mange litt mer luftig. Kristi himmelfartsdag er derimot lite påaktet av de fleste. Men, ut fra navnet skjønner vi jo hva dagen handler om. Jesus drar til Himmelen.

40 dager
På den 40. dagen etter Første påskedag dro Jesus tilbake til Himmelen. I Apostlenes gjerninger 1,8-11 skriver Lukas om hva som skjedde. ”Men, dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Da Jesus hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.” 
Jesus hadde etter oppstandelsen gått sammen med disiplene sine i 40 dager. Han samlet dem på Galilea-fjellet hvor han gav dem Misjonsbefalingen (Matteus 28). En gang hadde omkring 500 personer møtt Jesus og opplevd at han virkelig var oppstått fra de døde (1.Kor.15,6). Til slutt samlet han de elleve disiplene på Oljeberget til avskjed. Også her snakker Jesus mye om misjon til sine etterfølgere. 

Helt «kongedag»
Helt siden 300-tallet har kristne feiret Kristi himmelfartsdag. På samme måte som de siste 40 dagene før påske er en fastetid, er den 40. dagen etter påske en gledesdag. Fokuset flyttes fra påskehendelsene og fram mot pinsen når Den Hellige Ånd skal komme. På himmelfartsdagen snakker Jesus om Den Hellige Ånd og kraften fra det høye. Himmelkongen Jesus gir den kongelige misjonsbefaling om å være hans vitner like til jordens ender. Misjonsbefalingen, slik vi leser den hos Matteus, ble gitt noen dager før himmelfarten. På Kristi himmelfartsdag vendes blikket samtidig oppover mot Himmelen, utover mot misjonen og framover mot Jesu gjenkomst.

Hvor ble det av ham?
Vi sier at Jesus er i Himmelen, den usynlige virkelighet hvor Gud bor. ”Sitter ved Guds høyre hånd, og går i forbønn for oss” står det om Jesus i Romerne 8,34. Jesus har brukt de 2000 siste årene på å gjøre i stand Himmelen for oss samt å be for oss. Han ber om at vi ikke må gå fortapt, men bli frelst hjem. Himmelen har nå i ca. 2000 år blitt bygget av snekkersønnen Jesus. Sannelig har vi noe å glede oss til! 

BB 008
 

Powered by Cornerstone