Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?
Svein Anton Hansen

Kristi himmelfart, hvor ble Jesus av?

Kristi himmelfartsdag - en kjærkommen ekstra fridag på våren med mulighet for langhelg, eller byr denne religiøse høytidsdagen på noe mer?
Svein Anton Hansen, publ. 13.mai-21

Jul og påske forstår vi, mens pinse er for mange noe litt mer luftig. Kristi himmelfartsdag derimot er nok lite påaktet av de fleste. Men, ut fra navnet så skjønner vi jo hva dagen handler om; Jesus drar tilbake til Himmelen.

40 dager
På den 40. dagen etter Første påskedag dro Jesus tilbake til Himmelen. I Apostlenes gjerninger 1,8-11 skriver Lukas om hva som skjedde. «Men, dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Da Jesus hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»

Jesus hadde etter oppstandelsen gått sammen med disiplene sine i 40 dager. Så samler han dem på Galilea-fjellet hvor han gir dem Misjonsbefalingen (Matteus 28). En gang hadde omkring 500 personer møtt Jesus og opplevd at han virkelig var oppstått fra de døde (1.Kor.15,6). Så til slutt samler han de elleve disiplene på Oljeberget til avskjed. Også her snakker Jesus mye om misjon til sine etterfølgere.

Helt «kongedag»
Helt siden 300-tallet har kristne feiret Kristi himmelfartsdag. På samme måte som de siste 40 dagene før påske er en fastetid, er den 40. dagen etter påske en gledesdag. Fokuset flyttes fra påskehendelsene og fram mot pinsen når Den Hellige Ånd skal komme. På himmelfartsdagen snakker Jesus om Den Hellige Ånd og kraften fra det høye. Himmelkongen Jesus gir den kongelige misjonsbefaling om å være hans vitner like til jordens ender. Misjonsbefalingen, slik vi leser den hos Matteus, ble gitt noen dager før himmelfarten. Så derfor på Kristi himmelfartsdag vendes blikket samtidig oppover mot Himmelen, utover mot misjonen og framover mot Jesu gjenkomst.

Hvor ble det av ham?
Vi sier ofte at Jesus er i Himmelen; den usynlige virkelighet hvor Gud bor. «[Han] sitter ved Guds høyre hånd, og går i forbønn for oss” står det om Jesus i Romerne 8,34. Jesus har nå brukt de 2000 siste årene på å gjøre i stand Himmelen for oss samt å be for sine etterfølgere. Han ber om at vi ikke må gå fortapt, men bli bevart frelst hjem. Himmelen har nå i ca. 2000 år blitt bygget av håndverkersønnen Jesus. Sannelig har vi noe å glede oss til! 

BB 008

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone