"Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna."
"Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna." Pixabay

Jesus tester ledere og søker gode karaktertrekk. (Lukas 5,1-11)

En som var vokst opp med snekring og tømmerarbeid skulle lære en fisker å fiske. Hvordan taklet fiskeren Peter at snekkersønnen Jesus skulle fortelle ham hvordan han kunne bli en bedre fisker? Peters første fiskefangst med Jesus kom til å vise hvilke karaktertrekk som bodde i ham.
Svein Anton Hansen, Lukas 5,1-11 6.søndag i treenighetstiden 16.juli-17

Vi leser fra historien om denne fisketuren i Lukas 5,1-11: «Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Gennesaret-sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem; de holdt på å skylle garna. Han gikk da om bord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon: Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst! Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garna. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Sebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham.»
Det første jeg legger merke til er at folk stimlet sammen om Jesus for å høre han tale Guds Ord. Interessant! Jesus klarte den bragden at jo lengre han talte, jo flere folk kom til. Det må være en drømmesituasjon for de av oss som forkynner, de av oss som opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk blir det. Det virker som om folkene som oppsøkte Jesus var genuint interessert i å høre Guds Ord. Jesus lærte om Guds Rike, om hvordan de kunne bli en del av Guds folk og hvilke lover som gjaldt i hans rike. I tillegg fikk de oppleve den Guds kraft som bodde i Jesus da han helbredet folk og utrettet ulike undere. Guds Ord er ikke først og fremst meninger, synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Guds Ord, Bibelen er fortellingen om himmelen og jordens skaper som kom for å søke og frelse fortapte mennesker, skapninger som var på vei mot en evig fortapelse. Da Jesus talte Guds Ord og mennesker tok imot, da flyttet Guds Ånd inn i et syndig hjerte og nytt liv ble skapt.
Dette kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i ører og hjerter.

DEN ENE OG DE MANGE
Jesus samler mye folk. Han taler til den store mengden med mennesker. Samtidig klarer han det viktige kunststykket det er å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt og han ser enkeltmennesket Peter. 
Noen ganger kan vi kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tørr jeg ikke bry Gud med. Eller du tviler på om Jesus bryr seg om din lille bibelgruppe eller misjonsforening siden dere er så få igjen. Gud har vel nok å gjøre med de større menigheter som samler hundrevis og tusenvis av folk. Heldigvis klarer Jesus å være tilstede og interessere seg både for de små grupper som for de store menigheter. Han klarer og vil også bruke tid på den enkelte, lille meg med mine hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på ham. 

LEDERVALG
I bibelteksten fra Lukas 5 leser vi om møtet mellom Peter og Jesus. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Nå skal Jesus velge de som skal være ledere både for disiplene og for de som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være leder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos ham. 

Først sjekker Jesus om Peter er en person som er villig til å ta i et tak. «Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land?» Jesus vil ha ledere som det er tak i, som kan utrette noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og jobbe for fellesskapet. Det hadde Peter.

For det andre sjekker Jesus om Peter er villig til å lære. Snekkersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, trolig mindre enn Peter. Er så Peter villig til å lære av andre, til og med av den som i utgangspunktet kan mindre enn ham selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. 

For det tredje sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst!» både anbefalte men også befalte han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. «Simon svarte og sa til ham: Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er som om Peter svarer: «Fordi du sier det, vil jeg gjøre det!» Ikke bare kristne ledere men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best og hans ord vil jeg lystre.

For det fjerde sjekker Jesus om Peter har en ydmyk holdning.  «Men da Simon Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!» Kan du være så stor at du ydmyker deg selv? Jesus søker karaktertrekket å kunne vise sårbarhet og sine svake sider. Det klarte Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle faller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn ham selv. 

Til slutt sjekker Jesus om Peter er villig til å forlate alt for å følge ham. «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham.» En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke er sentrum i livet sitt. En leder skal og må gå foran på mange måter. Men, en leder må samtidig gå bak og etter Jesus, følge ham og lede andre mennesker dit Jesus viser veien. 

SVAKHET OG NÅDE
Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus ble avgjørende for Peters liv og selvbilde. Peter fikk også et møte med seg selv. Han møtte sin egen stolthet, sin egen tilkortkommenhet, sin egen synd. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann!» Peter innså at i møte med Jesus, den hellige Gud, var han selv en synder. Han ba Jesus om å gå bort fra ham, nettopp fordi han innså at han og Jesus ikke passet sammen. Det han egentlig ba om var at Jesus ikke måtte gå fra ham, for som en synder trengte han frelseren Jesus. 

Når jeg sammenlikner meg og Jesus, mitt liv og Jesu liv, blir forskjellene tydeligere enn likhetene.
Jeg erfarer sannheten i salmen «Du som freden meg forkynner. Du er frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen …» Vi er så ulike Jesus og jeg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser, er det håp for meg? Så kommer evangeliet i siste setning i salmen «Du som freden meg forkynner» - «… å hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds Sønn.» 
Takk Jesus at du tok min synd for at jeg i deg kunne bli hellig. 

BS015

Powered by Cornerstone