Hva gjør du med det Gud har gitt deg? (Matteus 25,14-30)
pixabay

Hva gjør du med det Gud har gitt deg? (Matteus 25,14-30)

TV-showene «Britain got talent» og «America got talent» blir som lettvektere å regne mot de talenter som Gud deler ut. Snart vil han sette sluttstrek for vår tidsregning, og dommedag er her. Den dagen vil Gud spørre meg: Hva gjorde du med de talenter jeg gav deg?
Svein Anton Hansen, Matteus 25,14-30, 13.søndag i treenighetstiden. Publ. 28.aug.-17

Jesus brukte sine siste dager godt. De siste ukene før korsfestelsen underviste han disiplene om hva som skulle skje i tiden mellom hans bortgang og hans gjenkomst. Ikke minst fokuserte Jesus på hva som skal skje rett før han kommer igjen, om ulike holdninger de kristne vil ha til både gjenkomsten og den tjenesten de har fått. I flere liknelser berørte han dette med at noen kristne i endetiden blir sløve mens andre tjener og har en levende forventning om at Jesus snart vil komme igjen. 

En av disse liknelsene står i Matteus 25,14-30. Her leser vi : «For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en ga han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent – hver av dem etter som de hadde evne til. Så dro han utenlands. Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til. Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter lang tid kom så disse tjenernes herre og holdt regnskap med dem. Da kom han fram som hadde fått de fem talentene. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du ga meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til! Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
Så kom han fram som hadde fått de to talentene, og sa: Herre, du ga meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til! Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede! Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talentene. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.»

Den tiden Jesus her snakker om er tiden mellom hans himmelfart og den endelige dommen. Dette er tidsepoken da Gud har overlatt forvaltningen av evangeliet til oss kristne. Det står i liknelsen at mannen «overlot tjenerne eiendommen sin.» Tjenerne er bilde på de kristne. 
Gud tar en sjanse. Han lar sin eiendom, evangeliet, bli forvaltet og disponert av mennesker, de troende, sin kirke. Gud må da vite at det opp gjennom historien ville gå galt på den ene og andre måten. For vi klarte ikke alltid å forvalte denne dyrebare skatten og eiendommen på best mulige måte. Heldigvis, noen ganger klarte kirke og misjon det veldig godt. 

Talenter
Det står at mannen delte ut en, to og fem talenter til sine tjenere. Antall talenter de fikk å disponere ble avgjort etter hva hver enkelt hadde evne til. 
Når vi i dag hører begrepet «talent», tenker vi fort på evner, utrustning og dyktighet. Vi tenker gjerne at Gud har gitt oss ulike naturgaver og nådegaver. Slik kan vi godt tenke. Men da Jesus talte denne liknelsen, var «talent» en stor sum penger. En arbeiders dagslønn var 1 denar. 1 talent tilsvarer 6000 denarer. Så her snakker vi gjerne om 20 årslønner for hvert av talentene. Det var store verdier som husbonden lot tjenerne få disponere. Jeg kan godt forstå han som ble redd og gjemte talentet i jorden. Han fryktet for å sløse bort enorme verdier.

Det største og mest verdifulle Gud eier er selve evangeliet, de gode nyhetene om at den som tror på Jesus kan få et nytt liv og leve evigheten i Himmelen i stedet for å gå fortapt. Herren har altså overlatt ansvaret til kirken for å dele ut evangeliet til nye mennesker. Hvilken verdi og hvilket oppdrag! Vi er satt til å omsette evangeliet slik at flest mulig får høre om Jesu liv og død. For at vi skal lykkes i denne oppgaven, har han gitt oss ulike talenter, evner og utrustning. 

Holdninger til Jesu gjenkomst
Liknelsen i Matteus 25 avslører at vi kristne kan ha ulike holdninger til at Jesus snart kommer igjen. Ikke det at noen tviler på at han vil komme igjen, men hvor mye haster det med å dele evangeliet? Det er hva denne og flere andre liknelser tar opp. Det står om de to tjenerne som hadde fått flest talenter at de «gikk straks bort og drev handel med dem», og de tjente nye talenter. «Straks», det betyr at det hastet med å dele troen. Det hastet fordi de ikke visste når deres herre ville komme tilbake. 
De fleste mennesker er slik laget at vi gjerne utsetter en del ting, i alle fall hvis vi har en tidsfrist å forholde oss til. Kona spør om jeg kan rydde på kjøkkenet i det hun går på et besøk. Siden jeg vet at hun først kommer tilbake om tre timer, så utsetter jeg ryddingen og tar «et skippertak» siste kvarteret. Når vi har tid på oss, når vi kjenner timen, da er det så lett å utsette ubehagelige, krevende eller kjedelige oppgaver. Verre er det når vi ikke kjenner «deadline», fristen. Da bør jeg ikke utsette oppgaven.

Det haster!
De to gode tjenerne gikk «straks» i gang med oppgaven å omsette talentene, dele evangeliet slik at flere kunne få del i frelsen. Det haster med å få ut evangeliet siden det har datostempling. Evangeliet er gode nyheter kun hvis det når fram i tide. Evangeliet, om nytt liv ved Jesu død og oppstandelse, gjelder bare fram til han kommer igjen. 

En skulle tro at jo lengre jeg som kristen lever med Jesus, jo mer ivrig vil jeg bli til å dele troen. Så viser undersøkelser at det er de vi kaller «nyfrelste» som er blant de ivrigste og mest effektive til å dele evangeliet. Paradokset er at jo lengre du og jeg lever med Jesus, jo færre vitner vi for. Antall år som kristen er proporsjonal motsatt av antall personer jeg vitner for. Jeg og mange med meg trenger å komme oss ut av denne negative «livsloven». 

Heldigvis finnes gode forbilder som kan inspirere oss til «straks» å dele evangeliet. Kvinnen ved brønnen i Johannes 4 møtte Jesus, kom til tro på ham og gikk straks inn i byen og begynte å vitne. Da Paulus var blitt kristen, gikk han straks i gang med å vitne for jødene i synagogene. 
På slutten av 1800-tallet fortalte forkynneren Sivert Gjerde om de 13 millioner kinesere som hvert år går i døden uten å kjenne evangeliet. Dette skapte en nød hos noen unge damer i Bergen. De gikk straks i gang med å samle folk rundt seg slik at de kunne sende ut misjonærer til Kina. Dette ble opptakten til Kinamisjonsforbundet, nå kjent som Misjonssambandet. 
Dessverre preges litt for mange av oss av sannheten i følgende ordtak: «Det som haster er sjelden viktig, og det som er viktig haster sjelden.» Hvor mye haster det for deg og meg å vitne om Jesus? Har du og jeg blitt for komfortable i vår tålmodighet og venting?

Omsette eller grave ned?
I liknelsen i Matteus 25 var det en det ikke hastet for, han som fikk ett talent. Han fryktet så mye for sin herre at han gravde ned talentet i jorden. Han fryktet for å tape formuen. Menneskelig sett kan en slik reaksjon være forståelig, men frykten for å tape talentet var ubegrunnet. Evangeliet har en iboende kraft i seg til å vokse og vinne. Evangeliet taper ikke. Kristendommen kan statistisk gå tilbake. Kristne mennesker kan tape diskusjoner om fornuft, tro og livssyn. Men, evangeliet kan aldri bli slått av et annet budskap.
Jeg trenger ikke være redd for å gå ut i verden og møte ikke-kristne mennesker med det gode budskapet om Jesus. Ja, jeg kan tape en diskusjon, men evangeliet vinner alltid. 
Problemet til han med det ene talentet var dermed at han hadde feil holdning til selve evangeliet. I tillegg var han lat og han prøvde å unnskylde seg. 
Unnskyldninger ja, de har så lett for å poppe opp i hode og hjerte. «Jeg er for ung», eller «jeg er for gammel». Noen synes de ikke kan eller vet nok. De synes de har fått så mye mindre enn andre som er så mye flinkere til å vitne. Ja, det er så lett å bli mismodig når jeg sammenlikner meg med andre. Andre igjen utsetter det å vitne ved å tenke at det blir nok lettere etter hvert. Det er å lure seg selv, et djevelsk bedrag. 

Likt og ulikt
Liknelsen viser oss at Gud behandler oss både likt og ulikt. Alle tre tjenerne fikk noe å forvalte. Gud gav til alle. Samtidig fikk de ulikt antall talenter. Gud gir til alle, men han gir også etter evne. 
En dag kaller Gud meg til regnskap for det livet jeg levde, for de valgene jeg tok. Universets skaper ansvarliggjør oss. Han krever tilbake den eiendom han har latt oss forvalte de årene vi fikk leve. Den dagen vil Gud spørre meg: Hva gjorde du med de talenter jeg gav deg? På dommens dag vil han også spørre meg: Hva gjorde du med min Sønn Jesus Kristus?

Så, mitt forhold til Jesus vil avgjøre hvor jeg skal tilbringe evigheten. Men, det er heller ikke uvesentlig hva mitt forhold her i tiden var til den oppgaven jeg fikk med å være med å dele evangeliet med nye mennesker. 
På dommens dag håper jeg å høre følgende ord fra Gud selv: «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!» Jeg er sikker på at du også lengter etter å høre de fantastiske og frigjørende ordene.

BS 019

Spørsmål til samtale og selvrefleksjon:
•    På hvilke ulike måter kan vi bruke begrepet «talenter»?
•    Hvilke evner og hvilken utrustning opplever du at Gud har gitt deg?
•    Hvorfor haster det med å dele evangeliet?
•    På hvilke måter blir du utfordret til «straks» å dele evangeliet? 

Powered by Cornerstone