Martin Luther - nåden alene

Martin Luther - nåden alene

"Nåden alene" beskriver selve kjernen i den lutherske reformasjonen. Hvis ikke Guds nåde får stå alene, ender vi opp med en frelse som er et samarbeid mellom Gud og meg. Uten Guds nåde, har vi ingen frelse.
 Av Svein Anton Hansen, publ. 5.okt.-17

I 2017 markerer vi at det er 500 år siden den lutherske reformasjonen startet. 
31.oktober 1517 slår Martin Luther opp 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg. 

Martin Luther hadde gjenoppdaget evangeliet da han leste Romerne 1,16-17 om Guds rettferdighet.
At Gud sendte Jesus som en gave og at Gud rettferdiggjør den ugudelige, er det klareste uttrykket for at Gud både er nådig og gir oss nåde. 

I denne talen snakker jeg om hva "nåde" er. (klikk på lenke)
Ut fra 1.Tim.1,12-16 og Efeserne 2,1-10 løfter Paulus opp tanker om Guds nåde og at vi er frelste ved tro på Guds nåde. Talen (29 min.) ble holdt i Misjonssalen Sandnes 1.okt.-17.

Til talen følger en powerpoint.

BB 019

Martin Luther - nåden aleneCCL/pixabay
Powered by Cornerstone