Lønner det seg å følge Jesus? (Markus 10,28-31)
pixabay

Lønner det seg å følge Jesus? (Markus 10,28-31)

Livet ble ikke lenger det samme for disiplene som valgte å følge Jesus. Noen goder måtte de gi avkall på. Samtidig lovte Jesus en lønn både her i tiden og i evigheten.
Svein Anton Hansen, Markus 10,28-31, 23.søndag i treenighetstiden, publ. 6.nov.-17

Hva koster det å følge deg Jesus?
En rik ung mann hadde kommet til Jesus. Han ønsket så inderlig å være med i Jesu team, å følge ham.
Men, ikke for enhver pris ville han følge Jesus. Da Mesteren ba ham om å selge alt han eide før han kunne bli med i Jesu følge, da ble kostnaden ved etterfølgelsen for høy. Han gikk bort fra Jesus. Peter og de andre disiplene var til stede og fikk med seg hva som skjedde. De skjønte at rikdom og materielle goder fort kunne bli et hinder for den som ville komme til Guds Rike. Forskrekket så de på hverandre, før en av dem spurte: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus svarte med å si at for mennesker er det umulig å frelse seg selv, men for Gud er ingenting umulig. Dette er bakgrunnen for bibelteksten denne søndagen. Peter og de andre disiplene kjente kanskje at grunnvollen de bygde livet sitt på ristet. De kjente usikkerheten og forskrekkelsen fylle hjerte og tanker. Disiplene lurte på hva som skulle skje med dem. De hadde jo forlatt alt for å følge Jesus. 

Bibelteksten står i Markus 10,28-31, og her leser vi: «Peter tok da til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Jesus svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, uten at han skal få hundrefoll igjen: Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første!»

Å forlate levebrødet
Peter sier at de «har forlatt alt». Hva mener han med «alt»? Vi vet at han og broren Andreas, samt Jakob og Johannes hadde forlatt fiskegarnene og båtene de og familiene eide. Disippelen Matteus forlot tollboden.
Det var altså arbeidsplassen, selve levebrødet de forlot da de begynte å følge Jesus. En sikker arbeidsplass, en sikker inntektskilde og sikkert også et familieliv, ble byttet bort med å gi seg i følge med Jesus. Hvordan ville det nå gå med økonomien? Hvor ofte får vi se kone og barn de neste årene? Hvem skal nå ta seg av hus og hjem når jeg reiser bort for noen måneder? Dette var sikkert spørsmål som svirret i disiplenes hoder. 
En av kostnadene ved å følge Jesus var fravær og adskillelse fra familie, slekt og venner. Mange misjonærer sier at nettopp dette er det tyngste med kallet til å reise ut noen år. Men, kallet til å dele troen på Jesus med nye mennesker er så sterk at man er villig til å ta denne følelsesmessige kostnaden som adskillelsen skaper. 

Hvor mye er jeg villig til å ofre?
Disiplene var villige til å ofre et trygt levebrød, samvær og tid sammen med sine nærmeste for en større sak, nemlig Guds Rike. Hva er jeg og du som kaller oss Jesu etterfølgere i dag villige til å ofre? Hva er det som binder meg fra helhjertet å følge Jesus? Hva må jeg velge bort for å velge et liv sammen med verdens frelser? Svarene på disse spørsmålene er ikke alltid så lette å se, og enda mindre lette å følge. Likevel må alle vi som kaller oss for kristne stille oss disse ransakende og radikale spørsmålene.

Det handler om hva jeg og du er villige til å gi avkall på, å forsake. Kanskje skal vi konkret bruke godstolen eller sofaen som et bilde på vår komfort. Det er så behagelig å falle ned i godstolen og bli sittende der.
Å, hvor det koster å reise seg og i stedet bruke kvelden, investere tiden min i et besøk, et komitemøte på bedehuset, et par telefonsamtaler til noen ensomme i menigheten eller tid til bønn og Bibel. Hver av oss trenger å finne ut hva som er «godstolen» i livene vårt. Ikke det at vi ikke kan unne oss ro, kos og det å slappe av. Men, er du ikke for ulik meg, så er nok sannsynligvis ditt problem også at godstolen holder deg igjen fra å følge Jesus inn i de oppgavene som ikke alltid oppleves så behagelige. 

Vi kan ha ulike «godstoler» i livet. Noen trenger å redefinere sine drømmer og ambisjoner i livet. Som en kristen handler det egentlig ikke om «å realisere seg selv», men å spørre seg «hva tjener Guds rike?»
Noen turte ikke å bekjenne seg som kristne fordi det ville gå ut over deres gode navn og rykte. Andre kristne ble levende i en «skyggetilværelse» av anonymitet. 
På arbeidsplassen eller i de sosiale sammenhenger man gikk, ble det enklest å tie stille om hva man tror på. 

Gi, men også få.
Peter sukket til Jesus: «Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus skjønte at bak sukket lå spørsmålet: Hva får da vi som følger deg Jesus? Jesus svar handler om at den som følger ham vil få noe godt både her i tiden og i evigheten: «Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – sammen med forfølgelser – og i den kommende verden evig liv.»

Som kristen har jeg fått en ny familie, brødre og søstre. Jeg har blitt en del av Guds familie. Jordiske familier og slekter går av og til i stykker eller de skiftes ut. Familiemedlemmer dør og mennesker skiller seg. Guds familie derimot varer for alltid. 
Jesus lovte også disiplene materielle velsignelser. Vi må ikke misforstå eller misbruke Jesu ord til å tenke at bare jeg blir kristen, vil Gud velsigne meg med mye flere og bedre goder enn det min ikke-kristne nabo har. Jesus tenker kvalitet og ikke kvantitet. Han gir meg ikke flere og større goder, men bedre goder. 
Godene vil vi gjerne ha, men ikke vanskelighetene. Jesus svarte Peter at den som følger ham også vil oppleve forfølgelser. Mer av Jesus betyr ikke et enklere og behageligere liv. For mange førte den kristne tro og bekjennelse med seg forfølgelser og motgang. 
Hver enkelt av oss som kaller oss Jesu etterfølgere må spørre oss om vi bare søker velsignelsene men overser forfølgelsene?

Evig liv
Jesus avslutter med å love Peter og disiplene det evige liv som lønn for at de fulgte ham. Å tro på Jesus lønner seg ikke alltid her i tiden, når vi måler lønnsomheten med verdens målestokk. Uansett hva som skjer meg her i tiden, evigheten, Himmelen viser meg at det «lønner seg» å følge Jesus, å gå på den smale sti.

BS 027


Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva trenger jeg "å forlate" for å mere helhjertet følge Jesus?
  • Hvilke "godstoler" finnes i livet mitt, komfort som holder meg igjen fra å mere tjene Jesus?
  • Hvilke velsignelser ser du i livet ditt, goder som Gud har gitt deg?
Powered by Cornerstone