Jeg går ikke bort fra Jesus! (Johannes 6,63-69)
pixabay

Jeg går ikke bort fra Jesus! (Johannes 6,63-69)

Har du stilt deg spørsmålet hvem du skulle tro på og leve for hvis det ikke var Jesus? Disippelen Peter både stilte det spørsmålet og har gitt oss det beste svaret.
Svein Anton Hansen, Johannes 6,63-69, 24.søndag i treenighetstiden, publ. 13.nov.-17

Jesus har nettopp mettet 5000 med brød og fisk, og han har vist disiplene at han har makt over det skapte ved å gå på vannet. På ny samler det seg mange mennesker rundt Jesus. Han begynner å undervise dem om hvem han er og hvorfor han er kommet til jorden. Han snakker om seg selv som «livets brød», brødet som kommer ned fra Himmelen til menneskene. Folket som lytter skjønner ikke mye av det Jesus snakker om. Når han så sier at folk skal spise Menneskesønnens kropp og drikke hans blod, ja, da blir de enda mer undrende. Nå er folk virkelig forvirret. Slik har de aldri før hørt Jesus snakke. Mange av disiplene som fulgte Jesus sa da: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» Dette er foranledningen til søndagens prekentekst. Den finner vi i Johannes 6,63-69. 
«Det er Ånden som gjør levende, her kan mennesket kan intet utrette. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som skulle forråde ham. Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!»

Ånden gir liv
Hva mener Jesus når han sier «Det er Ånden som gjør levende, her kan menneske intet utrette»? De ordene Jesus taler er ånd og liv. Ordene kommer fra Gud selv og kan ikke uten videre forstås av oss syndige mennesker. I utgangspunktet er Gud og jeg ikke på samme kanal, mine tanker samsvarer ikke med hans tanker. For jeg er jordisk, Gud er himmelsk. Så når det gjelder dette med å komme til tro på Jesus og forstå Guds vilje, så trenger jeg at Gud selv åpenbarer sitt ord og sine tanker for meg. Ikke noe menneske kommer på av seg selv at det skal søke Gud. I alle fall finner vi ikke veien dit av oss selv. Derfor var det kanskje ikke så rart at mange av disiplene stod der som et spørsmålstegn da Jesus begynte å snakke om seg selv som «livets brød» som de måtte spise av for å få del i det evige liv.

Jesus sier at hans ord er ånd og liv. Du og jeg kan snakke og vi kan diskutere. Ikke alltid følger det så mye påvirkning og kraft med ordene mine. Når Jesus snakker, så taler han guddommelige ord som har kraft i seg til å forandre og skape noe nytt. Gud sa en gang noen ord og jorden med blomster, dyr og mennesker ble til. Nå snakker Jesus om seg selv, og troen skapes i oss mennesker. 

Komme til Jesus
Hvem er det som kommer til tro på Jesus? De fleste i Norge har en Bibel og går innom en kirke en gang iblant. Kristen tro omtales rimelig ofte i media, om ikke alltid i positive ordelag. Så godt som alle nordmenn vet at Jesus Kristus har levd. Hvorfor er det likevel så få som tror på ham og vil bekjenne seg som kristne? Svarene kan være mange og ulike. 
I bibelteksten sier Jesus: «Jeg har sagt dere at ingen kan komme til meg uten at det er gitt ham av Faderen.» «Gitt av Faderen», hva mener Jesus med det uttrykket?
Bibelteksten sier oss at Jesus visste at Judas skulle forråde ham. Jesus var nok også klar over at mange av disiplene som fulgte ham kom til å forlate ham når det ble for krevende å følge Jesus. Men, mener Jesus at Gud gir troen til noen, mens Gud lar være å gi den til andre? 
Her trenger vi å holde to tanker i hodet samtidig. For det første ønsker Gud at alle mennesker skal bli frelst (1.Tim.2,4) og lære ham å kjenne. Frelsesinnbydelsen er universell. Over døren inn til Guds Rike står det et skilt med påskriften «alle er kalt». For det andre skal vi også tenke at Gud valgte Jesu soningsdød som veien vi mennesker må gå for å få fellesskap med ham. Gud har utvalgt oss i Jesus Kristus. Derfor skal vi også tenke at den som tar imot budskapet om frelse ved troen på Jesus, han og hun er utvalgt. Den som har gått inn døren til Guds Rike, han kan snu seg å se at det på innsiden av døren henger et skilt med innskriften «du er utvalgt». Å ta imot troen på Jesus, det er noe bare Gud kan gi oss. 

Bort fra Jesus
Noen av disiplene valgte å gå bort fra Jesus. Hvorfor i alle dager tok de et så dårlig og dumt valg? Noen syntes nok at enkelte av Jesu ord og meninger ble for vanskelige og spesielle å godta. Kanskje skjemtes de over å si at de var i Jesu følge? Omkostningene ble for store. Slekt, venner og naboer smilte litt overbærende og snakket bak ryggen din om at du hadde blitt med i Jesu følge. Nå var du liksom kommet litt på sidelinjen og var ikke lenger regnet med i det gode selskap. Gir du opp eller holder du fast på troen?
Andre av disiplene som forlot Jesus hadde trolig feil forventninger til ham og hva de skulle få ut av å tilhøre team Jesus. Noen så kanskje for seg politisk innflytelse i Jødeland, mer velstand eller hyllest fra folkemengden som ofte var rundt Jesus. Så gikk månedene og forventningene ble ikke innfridde. Skuffet gikk de bort fra Jesus. 
Vi hører også i vår tid om bekjennende kristne som slutter å tro på Jesus. Årsakene kan være ulike, men jeg tror nok at flere kjente på en skuffelse over at troen ikke gav dem så mye som de først hadde trodd den skulle gjøre. Gud skuffer ikke, men våre forventninger kan være feil.

Også dere?
Jesu stiller de 12 disiplene på valg. «Vil også dere gå bort?» Flere i disippelskaren har nå forlatt Jesus. Vi vet ikke hvor mange sekunder det går før Peter svarer. Men, jeg tror nok at det var en viss trykket stemning og tid for ettertenksomhet før Peter svarer: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!»
Det ligger så mye følelser og hengivenhet i denne setningen fra Peter. Mange kristne har i århundrenes løp gjort Peters ord til sine egne. Vi har sukket til Jesus om at han må bli hos oss, at han ikke må forlate oss.
Vi vet ingen andre vi da skulle gå til og tro på. For, vi har møtt han som både eier og er sannheten, han som eier og vil gi oss det evige liv. Hvem i hele vide verden kan gi oss det samme som Jesus? Ingen!
Mange av oss har gjort samme erfaring og oppdagelse som Peter. Vi vet at Jesus eier de skapende og evige ord. Vi vet hvem Jesus er, ikke bare et godt menneske, men Guds Hellige Sønn. Jo lengre vi har levd med Jesus, jo mer har vissheten vokst i oss om at det bare er Jesus fra Nazareth som kan frelse både oss og alle mennesker i hele verden. Han vil jeg følge, forhåpentligvis også hvis omkostningene skulle bli ekstra store.

BS 028

Spørsmål til selvrefleksjon eller samtale i grupper:

  • Hva mener Jesus når han sier: «Det er Ånden som gjør levende, her kan menneske intet utrette»?
  • Hva tenker du er forskjellen på å være "kalt" og være "utvalgt"?
  • Hvorfor velger du fortsatt å bli værende hos Jesus, og ikke gå bort fra ham?
Powered by Cornerstone