Verdens smarteste 12-åring (Lukas 2,40-52)
pixabay

Verdens smarteste 12-åring (Lukas 2,40-52)

En 12-åring møter voksne lærde menn. I Guds hus i Jerusalem stiller han som kalles Ordet spørsmål til de som har til oppgave å tolke ordet.
Svein Anton Hansen, Lukas 2,40-52, Kristi åpenbaringsdag, publ. 3.jan.-18

Vi vet lite om Jesu barndom og ungdom. Fortellingen i Lukas kap. 2 om da Jesus som 12-åring besøkte tempelet i Jerusalem, er det eneste vi med sikkerhet vet om Jesus mellom hans fødsel og da han som ca. 30-åring blir døpt av Johannes. En 12-åring møtte voksne lærde menn. I Guds hus i Jerusalem stilte han som kalles Ordet spørsmål til de som hadde til oppgave å tolke ordet. 

Vi leser om besøket i tempelet i Lukas kap. 2: «Jesus-barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Hvert år dro foreldrene hans til Jerusalem til påskefesten. Da han var tolv år gammel, dro de dit opp, som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagene til ende og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og foreldrene hans visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølget, gikk de en dagsreise fram og lette etter ham blant slektninger og kjente. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Det skjedde etter tre dager at de fant ham i templet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Alle som hørte ham, var forundret over hans forstand og over de svarene han ga. Da foreldrene så ham, ble de forundret, og hans mor sa: Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg. Han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus? Men de forsto ikke det ordet han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til Nasaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ordene i sitt hjerte. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.»

Som sagt vet vi lite om Jesu 30 første år, hans barndom og oppvekst. Lukas forteller oss at Jesus «vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham.» Barnet, ungdommen var til glede både for Gud og mennesker. 2000 år senere er han fortsatt til glede for millioner av mennesker over hele verden.

Bygge gode åndelige vaner
Lukas skriver at Maria og Josef hadde for vane å reise til Jerusalem hver påske. Det var en religiøs plikt, ikke minst for menn, å dra på pilegrimsreise til Jerusalem en gang hvert år (2.Mos.23,14ff.). Slikt bygde Maria og Josef en god vane for sine åndelige liv. Jødene reiste i tusentall til Jerusalem i påsken for å feire og minnes utgangen fra slavelivet i Egypt. Samtidig ville folket delta i den store årlige offerfesten i tempelet. Her skulle folkets synder sones og slettes ut idet offerbukkene skulle slaktes og jages ut i ødemarken.
Byen Jerusalem og tempelet symboliserte at Gud var nær og gjerne ville tilgi synder. 

Å bygge gode åndelige vaner krever repetisjon. Å bygge en levende åndelig praksis krever gjentagelse.
Dag etter dag, uke etter uke, år etter år fortsetter vi med å lese Guds Ord, be, feire de kristne høytider osv. Gode vaner bygger åndelig karakter. 

Å ta Jesus for gitt
På turen hjem til Nazareth tar det en tid før Maria og Josef oppdager at Jesus ikke er med i reisefølget.
De innbilte seg nok at han var med andre slektninger eller naboer. Lukas skriver at «de trodde at han var i reisefølget.» 

Kanskje står vi fare for å ta Jesus for gitt. Vi regner bare med at han er tilstede i våre liv. Vi tar oss ikke bryet med å invitere ham med på livsreisen, å sjekke at jeg selv er på samme vei mot samme mål som han er. Det er fint og nødvendig å ha gode rutiner og vaner for mitt åndelige liv. Samtidig finnes skyggesider ved rutiner og vaner. Jesus kan bli en selvfølge. Jeg tar han for gitt. Så kommer sløvheten og legger seg som et dekke over troslivet. Til slutt merker jeg ikke at jeg gradvis har glidd bort i fra Jesus. I skyggelandet bak vanene og rutinene forsvinner gleden over å tilhøre Jesus samt undringen over at han vil ha å gjøre med en synder som meg. 

Den som leter skal finne
Heldigvis oppdager Maria og Josef at Jesus er kommet bort. De gjør det eneste rette, de snur og vender om tilbake til Jerusalem. De starter med å lete etter han som var kommet bort. 

Etter flere år som bekjennende kristen, kan noen våkne opp og oppdage at Jesus har forsvunnet fra mitt liv. Hvor var jeg i livet da jeg sist levde bevisst med Jesus? Når og hvorfor begynte jeg å gli bort fra ham? Ja, vi kan godt stoppe opp og stille oss slike ransakende spørsmål. Det handler om å innse realiteten om livet mitt med Gud. Den bortkomne sønn i Lukas 15 stoppet opp, tenkte seg om, vurderte alternativene, og vendte om og hjem til far. Maria og Josef tok bryet med å vende tilbake til Jerusalem, bruke tre dager på å lete etter Jesus. De gav ikke opp, selv om letingen skiftet mellom håp og redsel. Til slutt fikk de lønn for strevet, de fant sin egen sønn i tempelet. For å bruke Jesu egne ord; den som leter skal finne. 

Ordet og ordets fortolkere
«Det skjedde etter tre dager at de fant ham i templet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Alle som hørte ham, var forundret over hans forstand og over de svarene han ga.» En mer spørrende og lærevillig gutt hadde aldri tidligere dukket opp i tempelet i Jerusalem. Aldri senere heller kom hans like. 
Et barn, en tenåring kan sannelig stille vanskelige og direkte spørsmål som det ikke alltid er enkelt å gi gode svar på. Men, dypere, grundigere og vanskeligere spørsmål enn rabbinerne og de skriftlærde fikk fra denne 12-åringen, det kan vanskelig tenkes. Det står også at Jesus gav dem svar som forundret de lærde. 

I Jerusalems tempel disse dagene møtes selve Ordet og ordets fortolkere. Den egentlige forfatteren av det gamle testamente, jødenes Bibel, stiller spørsmål til leserne av boken. Jesus som er selve svaret stiller spørsmålene. Han som vet svarene på alle livets gåter, han stiller spørsmål som gjør mer eller mindre lærde mennesker bevisste på hvilke sannheter vi bør søke i livet. 

Her i tempelet var Jesus hjemme. I tempelet bodde Gud på en indirekte måte ved at Mose lovtavler var oppbevart der. Inne i det aller helligste lå lovtavlene i paktens ark. Nå står han her han som kommer med nåden og sannheten, 12-åringen Jesus Kristus. Ca 20 år senere vil hans død og oppstandelse i den samme byen gjøre tempelet med dens offertjenester overflødige. 

BS 035

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Maria og Josef hadde for vane å besøke Jerusalem under påsken. Hvilke gode vaner trenger du å bygge i ditt liv?
  • Hvilke faresignaler viser seg når vi tar Jesus for gitt?
  • Jesus stilte spørsmål til datidens lærde. Hvilke spørsmål ville du ha stillt til Jesus?
Powered by Cornerstone