Å herlighet for en opplevelse! (Markus 9,2-13)

Å herlighet for en opplevelse! (Markus 9,2-13)

Du har så lyst til å bli værende oppe på ditt åndelige fjell med de gode opplevelsene. Men, du vet at "den grå hverdagen" så lett innhenter deg.
Svein Anton Hansen, publ.31.jan.-18

Du har sikkert hørt uttrykket: «Du tror det ikke før du ser det!» Det kan vel ikke være langt unna et slikt uttrykk Peter, Jakob og Johannes brukte da de traff de andre disiplene etter å ha vært på Forklarelsens fjell med Jesus. «Gutter, hør her! Vi har sett, møtt og snakket med Moses og Elia i dag! Og ikke nok med det, Jesus ble forvandlet rett foran øynene våre!» Hva var det Peter, Jakob og Johannes hadde opplevd? Det kan vi lese om i Markus 9,2-13:

«Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær, kan få dem så hvite. Og Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia! Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen: Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham! Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa: Hvorfor sier de skriftlærde at Elia må komme først? Han svarte dem: Elia kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om Menneskesønnen? At han skal lide meget og bli foraktet. Men jeg sier dere: Elia er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham.»

Denne bibelteksten brukes på søndagen kalt Kristi Forklarelsesdag. Teksten skal hjelpe oss til å forstå hvem Jesus er. I kapittel 8 skriver Markus at Peter bekjenner Jesus som Messias, Gud Sønn. Videre i kapittelet leser vi at Jesus forklarer at hans oppdrag på jorden handler om lidelse, kors, men også oppstandelse. Kontrastene i Jesu liv og person er store. Han er mennesket, tjenerskikkelsen som blir plaget og drept. Men, han er også Guds Sønn med en herlighetsskikkelse, Messias som står opp fra de døde. 

Ekstraordinær dag på jobben
Fortellingen fra Forklarelsens fjell finner vi både hos Matteus, Markus og Lukas. Som vi skal se, danner opplevelser og historier fra det gamle testamentet et nyttig bakteppe for at vi bedre skal forstå denne fortellingen. 
Peter, Jakob og Johanns tilhøre den innerste sirkel av de 12 disiplene. Det var disse tre som Jesus ofte unte noen ekstraopplevelser. Denne fjellturen var trolig den mest eksotiske opplevelsen de fikk være med på. Jesus blir forvandlet foran øynene deres. Verbet som brukes her betyr å forandre skikkelse og utseende. Matteus sier at Jesu ansikt skinte som solen. Jesu klær ble skinnende hvite. Noe liknende kan vi lese om de frelstes klær i himmelen (Åp.7,9ff.) Hvit er også fargen englene bærer. 

På fjellet dukker to skikkelser fra det gamle testamentet opp, Moses og Elia. Moses representerer Loven, Elia profetene. Jesus oppfyller løftene i det gamle testamentet. Loven hadde sin tid fram til Jesu komme. Jesus er videre den siste og endelige profet, den nye profeten Moses talte om (5.Mos.18,15). For virkelig å understreke betydningen av å høre Jesus, kommer Gud Fader selv på banen med sin røst: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» Samme røsten lød ved Jesu dåp. 

Jesus alene
Hva som foregikk inne i hodene på Peter, Jakob og Johannes disse minuttene, kan vi bare spekulere i. Sikkert veldig forfjamset, men likevel frimodig bryter Peter inn i samtalen mellom Jesus, Moses og Elia: «Rabbi, det er godt at vi er her; la oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia!» Markus skriver at Peter ikke visste hva han skulle si, for han var slått av frykt. Når det hellige åpenbarer seg for oss, kommer også gudsfrykten. Liknende historier og reaksjonsmønstre finner vi i det gamle testamentet. Vi leser om profeten Jesaja sitt besøk i tempelet (Jes.6) og Moses på Sinai fjell (2.Mos.24). 
Når Peter sier han vil bygge tre hytter, så sier han egentlig at her kan han tenke å slå seg til ro. Nå er Guds herlighet kraftfullt tilstede. Dette vil vi ha mere av og leve i alle dager. Vi kan oppleve at Guds Ånd kommer oss så uforklarlig nær. Vi kan kjenne på en ekstraordinær varm åndelig følelse. Vi kan erfare at Guds Ord åpner seg for oss slik at skjulte åndelige sannheter kommer for dagen. Eller vi kan delta på et stormøte med tusener av andre kristne, synge og lovprise sammen og kjenne på ønsket om at slik skulle vi hatt det hver eneste uke, helst hver dag året gjennom. 
Så blir vi innhentet av det vi kaller for «den grå hverdagen». Gud føles så fjern, bibellesningen gir så lite og jeg bare kjenner meg så åndelig tørr. Og i kirka og på bedehuset i bygda, der samles vi bare noen få mennesker. Resignasjonen holder på å ta overhånd. 

Det står om de tre disiplene at «da de så seg omkring så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene.» Når vi ser «Jesus alene» så har vi nok å leve på i «den grå hverdag». Både Moses og Elia, både skinnende himmelsk hvitfarge og Guds stemme kunne vært kjekt å oppleve. Men i troen på Jesus, på Jesu person og Jesu frelsesverk alene, har jeg nok å leve og en gang dø på.

Elia døperen?
På tur ned fra fjellet fikk Peter, Jakob og Johannes etter hvert summet seg slik at de kunne føre en normal samtale. I teksten fra Markus 9 står det at «de talte med hverandre om hva det er å stå opp fra de døde.» I samtalen som fulgte forklarte Jesus disiplene at døperen Johannes var en forløper for seg på samme måte som Elia var en profet som skulle fortelle om de ting som skulle skje. Bibelteksten inneholder ikke en skjult lære om reinkarnasjon, at profeten Elia sin ånd og person skulle ha tatt bolig i døperen Johannes. Elia ble tatt opp til himmelen i en ildvogn (2.Kong.2,11). Døperen Johannes pekte på Guds lam, han som en dag skulle bli løftet opp til himmelen på en sky (Ap.gj.1,9).

Her er mer enn et dødelig menneske
Hvem er Jesus? Denne teksten som lese på Kristi Forklarelsesdag peker på Jesus som mer enn et menneske. Vi har å gjøre med en som er mer enn en kunnskapsrik lovlærer eller stor profet. Vi har å gjøre med Guds Sønn som sprenger grensene for vår forstand, han som var fra evighet av, kjente Moses og Elia, og som  vil leve i alle evigheter. 

BS 1805 

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva tror du er grunnen til at nettopp Moses og Elia viste møtte Jesus? Hvem/ hva representerte de?
  • Hvilke gode opplevelser har du med Gud, opplevelser hvor du kjenner at du er "på fjellet"?
  • Hvilke åndelige sannheter er viktige å ha klart for seg når "den grå hverdagen" kommer?
Powered by Cornerstone