Jeg også!
BuzzFeed

Jeg også!

Tusener av mennesker har opplevd at to ganske alminnelige og nøytrale ord har fått en egen sprengkraft i seg når ordene har blitt stillet sammen.
Svein Anton Hansen, publ.06.sept.-19

Hvor mye glede eller smerte, hvor mange positive eller negative følelser kan ligge i ett enkelt ord? La oss sjekke det ut. Sier jeg «sjokolade» så vil trolig positive følelser fylle de fleste av oss. Bruker jeg derimot ordet «overgrep», vil du trolig helst slippe å tenke på den virkeligheten ordet bærer i seg.

Tusener av mennesker har opplevd at to ganske alminnelige og nøytrale ord har fått en egen sprengkraft i seg når ordene har blitt stillet sammen. Jeg tenker på de engelske ordene for «meg» og «også», altså «me too!» Med ordene «me too!» følger en mye større sak enn selve ordene tilsier. 
Det startet med at noen kvinner begynte å fortelle om uønsket seksuelle tilnærminger fra menn. Skuespillere, politikere, film- og TV-kjendiser, ja, plutselig stod mange kvinner fram og fortalte om menn som hadde vist en grenseoverskridende seksuell adferd mot dem. Snart stod mange menn med høy kjendisfaktor avkledde tilbake, ribbet for beundring og respekt. 

«Me too!», vi kan oversette det med «jeg også» eller «også meg!» Uønsket seksuell oppmerksomhet kan bryte ned et annet menneske. I stedet trenger vi en ønsket åndelig oppmerksomhet fra Gud selv. Ja, jeg ber om at han kan berøre meg med sin hellige Ånd og sitt eget Ord. Gud presser seg ikke på noen av oss. Han tilbyr oss og inviterer oss til å erfare hans gode nærvær. 

Brevskriveren og predikanten Paulus hadde holdt Jesus Kristus på avstand. Vennligst ingen kontakt med denne religiøse villfareren kalt Jesus fra Nasareth! Men, etter et heller originalt og spektakulært møte med Jesus ved byen Damaskus, kunne ikke Paulus få nok av denne Jesus. 

I et av brevene sine skriver han: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever ... det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» (Gal.2,20). Jesus gav seg selv for meg, sitt liv også for meg. For «me too!» 

Menn styrt av egoistiske og primitive begjær har gitt uskyldige kvinner uønsket seksuell oppmerksomhet. Kvinnene ble brukt som et middel til egen behovstilfredsstillelse. 
Jesus møter derimot både kvinner og menn med tilbud om en åndelig berøring som vil løfte opp den som ligger nede. Det nye testamentet har mange vitnesbyrd om kvinner og menn som fikk sine liv endret etter et personlig møte med Jesus. De fikk erfare at Guds nåde og kjærlighet gjaldt nettopp dem også. Med dagens språk kunne de ha sagt: Jesus er også for meg, for «me too!»

TRV 046

Powered by Cornerstone