Flokkimmunitet
pixabay

Flokkimmunitet

Vil gudstroen klare å overleve hvis mesteparten av folket er vaksinert mot det som har med kristendom å gjøre?
Svein Anton Hansen, publ.30.sept.-19

Immunologi er trolig et begrep de fleste av oss ikke har noe bevisst forhold til. Læren om immunforsvaret virker sikkert både teoretisk og fjern. Saken er derimot ikke uvesentlig. Hver enkelt av oss har et immunforsvar som hindrer sykdommer å få makt over kroppen vår. 

På et større og nasjonalt nivå snakkes det om flokkimmunitet. Begrepet benyttes for å beskrive effekten av massevaksinering. Når mange nok vaksineres vil ikke sykdommen ha tilstrekkelig med individer som bærere av smitten. Dette gjør at de som ikke er immune heller ikke utsettes for smitte. La oss bruke meslinger som eksempel. Når ca. 95 % av befolkningen er immune, så kan de som ikke er vaksinerte regne seg som trygge mot meslinger. 
Debatten om vaksine er høyst aktuell i vår tid. Til og med statsledere uttaler seg om saken. 

Jeg er ikke spesielt opptatt av verken meslinger, sykdomslære eller vaksine. Men, det finnes et poeng her vi kan overføre til troens verden. En befolkning kan bli immune mot noe, bare mange nok er vaksinert. Så, hva med den kristne tro? Det som har med Gud og Jesus å gjøre er verken en sykdom eller noe som gjør mennesker noe vondt. Tvert imot! 
Kan det likevel tenkes at en befolkning kan bli vaksinert mot kristen tro og til slutt bli immune mot kristen påvirkning? Jo færre som tror, jo flere vil se på kristendom som en utvekst, nærmest en sykdom samfunnet må vaksinere seg mot. Til slutt kan store deler av befolkningen være totalt uimottakelige for kristen tanke og tro. 

'Har du hørt uttrykket «forherdelse»? Det handler om å gjøre seg hard. Man velger bevisst å ikke ta imot, følge eller tro et budskap. Forfatteren av Hebreerbrevet både advarer og oppfordrer leserne når han sier: «I dag, om dere hører Guds røst, så forherd ikke deres hjerter.» (Hebr.3,15) Kanskje stod folket i fare for å bli vaksinert mot Guds Ord. De brydde seg åpenbart ikke om hva Gud sa. 

La oss snu dette til noe positivt: Hver gang et menneske leser eller hører en andakt, hver gang Guds Ord tales i en kirke eller bedehus, senkes risikoen for at vi som folk blir immune mot kristentro. Ja, Gud får på denne måten større plass i det offentlige rom, og alle gode krefter den kristne tro har med seg vil gjøre folket sunnere, ikke sykere. En drømmesituasjon vil være at det norske folk ikke er flokkimmune men flokkmottakelige for Jesus. 

TRV 055

Powered by Cornerstone