Jesus salves for å dø (Matteus 26,6-13)
pixabay

Jesus salves for å dø (Matteus 26,6-13)

Maria ofret mye på Jesus. Det kostet henne en årslønn. Jesus ofret alt for Maria. Det kostet ham ikke en årslønn, men livet.
Svein Anton Hansen, Matteus 26,6-13, Palmesøndag, publ. 21.mars-18

Vi nærmer oss påsken. Jesus har ridd inn i Jerusalem på et esel. Kongens konge, Guds egen Sønn, har blitt båret inn i den store kongebyen på et enkelt esel. Nå er han og disiplene i huset til en som kalles Simon den spedalske. Om han er en av de som Jesus tidligere har helbredet, eller om han fortsatt er syk, det sier Bibelen ingen ting om. Mens de sitter og spiser sammen kommer en kvinne inn i huset. Det denne kvinnen kommer til å gjøre, vil føre til høylytt diskusjon blant disiplene. 

Salvingen av Jesus i Betania kan vi lese om i Matteus 26,6-13:
«Men da Jesus var i Betania, i Simon den spedalskes hus, da kom en kvinne til ham med en alabastkrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hans hode mens han lå til bords. Men da disiplene så det, ble de harme og sa: Hva skal denne sløsingen tjene til? Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige. Men da Jesus merket det, sa han til dem: Hvorfor gjør dere det vanskelig for kvinnen? Det er en god gjerning hun har gjort mot meg! De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd. Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.» 

Mange menn og en enslig kvinne
Det er kun i Johannes-evangeliet at det sies at det var Maria, altså Marta og Lasarus sin søster, som salvet Jesus. Verken Markus eller Matteus skriver hvem hun var. Hos Lukas (7,36-50) leser vi også om en kvinne som salvet Jesus. Hun kalles «synderinnen». Men dette skjedde i Galilea, og ikke i Jerusalem. Lukas forteller altså om en annen gang en kvinne valgte å komme inn på et mannsmøte og salve Jesus. 

Både her og i fortellingen hos Lukas kommer en enslig kvinne inn på et mannsmøte. Med sine gode gjerninger tok de begge hovedrollen da de viste sin hengivenhet til Jesus, mer med handlinger enn med ord. 

Hvor mye skal vi bruke på Jesus?
Bibelteksten i Matteus forteller at kvinnen, altså Maria, hadde med seg en alabastkrukke med kostbar salve. Markus skriver at den kaltes nardus-salve. Denne helte hun ut over Jesu hode. Johannes skriver at hun også salvet Jesu føtter. På den måten markeres det at hele Jesus ble salvet. Salven hadde en verdi av 300 denarer. En denar var den gang en vanlig dagslønn. Kanskje er det derfor ikke så rart at disiplene reagerer på at en salve med verdi tilsvarende en årslønn blir brukt til å salve Jesus. De kaller det «sløsing». «Salven kunne jo vært solgt for mange penger og gitt til de fattige.» Evangelisten Johannes poengterer at det var disippelen Judas som sa dette. Judas, forræderen, var disiplenes kasserer. Han stjal av og til fra pengekassen. 

Jesus tar kvinnen i forsvar. Han understreker at det er en god gjerning hun gjør når hun salver ham. Så fortsetter Jesus med å si: «De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Med det mener ikke Jesus å si at det ikke er så nøye med å gi penger til de fattige. Vi skal heller tenke at Jesus her gir en faktisk beskrivelse av virkeligheten. De fattige kan vi alltid hjelpe, ja, har vi en plikt til å hjelpe. 5.Mos.15,11 sier at «Fattige kommer det alltid til å være i landet. Derfor byr jeg deg og sier: Du skal lukke opp din hånd for din bror, for de nødlidende og fattige som du har i ditt land.» Nødhjelp og godhet mot fattige har alltid fulgt Jesu disipler. Diakoni vil alltid være en naturlig konsekvens av evangeliet, det at vi kjenner Jesus.

Å bruke en årslønn på Jesus, virker ikke det som en sløsing? Vi kan forstå disiplenes reaksjon på hva Maria gjør med den kostbare nardus-salven. Samtidig skal vi tenke at Jesus gav alt han hadde for oss. Gud, himmelens og jordens skaper, ga sin egen sønn for å dø på et kors. Jesus ga sitt liv for syndere som meg og deg.
Sett i lys av alt Faderen og Sønnen ga, kan vi aldri gi nok tilbake. Jesu soningsdød kan aldri måles i penger. Gud ber oss heller ikke yte det samme tilbake, noe vi aldri vil makte. Men, som en tilgitt synder, en som har fått og møtt nåde over nåde, ønsker jeg ikke å være sparsommelig med hva jeg gir tilbake til Gud. 
Maria sin handling kan vi godt kalle for en kjærlighetsgjerning overfor Jesus. Kanskje var hun ikke så flink med ord. Salving av Jesus ble hennes tilbedelse av Jesus. Tilbedelse handler om hva vi gir tilbake til Gud. Først handler Gud ved å gi sin sønn som en soning for våre synder. Tilbedelse er vår respons på Guds gave. Maria ofret mye på Jesus. Det kostet henne en årslønn. Jesus ofret alt for Maria. Det kostet ham ikke en årslønn, men livet. 

Kongen som dør
Jesus tar Maria i forsvar med å si: «For da hun helte denne salven ut over mitt legeme, gjorde hun meg i stand til min gravferd.» I det gamle testamentet leser vi om konger og profeter som blir salvet. Vi kjenner det hebraiske uttrykket «Messias», som nettopp betyr «den salvede». På gresk blir «Messias» til «Kristus». 
Denne hendingen fra Matteus 26 er det eneste stedet i det nye testamentet hvor det står at Jesus blir salvet i forbindelse med hans lidelse. Her salves han ikke primært til å bli konge, men til å dø. Han salves til sin egen begravelse. Det er noe fint ved å tenke at Maria salver Jesus til å dø for våre synder. Nettopp derfor var det viktig for flere av evangelistene å fortelle denne historien. Det mente Jesus også: «Sannelig sier jeg dere: Hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne.»

Både denne fortellingen og hele påskedramaet gir oss et dobbelt og samtidig helhetlig bilde av Jesus. Han er den evige kongen som også dør. Messias har makt og herlighet, men samtidig viser påsken også hans avmakt og fornedrelse. Maria salver han som både er den evige konge og den lidende tjener på korset. 

BS 1812

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:
•    Hva tror du/dere Maria ville si med å salve Jesus?
•    Hvilke personer og «yrker» ble salvet i Bibelen?
•    Hvor mye kan du tenke deg å bruke på Jesus? Og, hvorfor?
•    Hva tror du/dere Jesus mener når han sier: «Hvor som helst i hele verden dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne om henne» ?

Powered by Cornerstone