Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)
pixabay

Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)

Mellom Peters tre «nei» i yppersteprestens gård og de tre «ja» her på stranden, står et kors og en tom grav. Bibelen lar oss møte mange mennesker som fikk muligheten til en ny start i livet etter først å ha syndet og sviktet.
Svein Anton Hansen, Johannes 21,15-19, 2.søndag etter påske, publ. 4.april-18

Det har gått noen dager siden påskens utrolige hendelser i Jerusalem. Korsfestelsen på Langfredag og ikke mist den helt uventede oppstandelsen to dager senere, hadde gjort disiplene både glade, men også forvirrede. På noen få dager hadde alt blitt snudd på hodet. Først døde han som disiplene hadde satset livene og karrierene sine på. Så kom det noen kvinner og fortalte at Jesus levde. Disiplene fikk selv møte den oppstandne. Forvirret over den siste ukes hendelser, tok Peter med seg noen andre disipler på en fisketur. Fisking kjente de godt til, og her kunne vel ikke noe uventet skje? Men, den oppstandne Jesus viser seg for dem også her. Etter en natts nytteløs fisking, ber han Peter kaste garnet ut på motsatt side av båten. Så blir garnene fulle av fisk. Etter en god frokost på stranden med nystekt fersk fisk, snur Jesus seg til Peter. Han har noe viktig å spørre disippelen om. Peter skal opp til muntlig eksamen mens de andre disiplene får med seg om han stryker eller består prøven. 

Vi leser om denne muntlige eksamen i Johannes 21,15-19:
«Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får! Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!»

Elsker du meg?
Hele tre ganger spør Jesus om Peter elsker ham. Og like sikkert, tre ganger svarer Peter: «Ja, du vet at jeg har deg kjær!» Bibelteksten forteller oss at etter tredje gang Jesus har stillet spørsmålet, så blir Peter lei seg. Bedrøvet konstaterer Peter at Jesus enten må høre dårlig eller så forstår han ikke hva Peter nettopp har sagt. Vel, det forstod nok Jesus. Spørsmålet er heller om Peter forstod hva det vil si å elske Jesus. Trolig finner vi årsaken til Jesu tre spørsmål noen dager tidligere da Peter tre ganger nektet på at han kjente Jesus. Natt til Langfredag svarte Peter tre ganger «nei» på spørsmålene han fikk om han var en av Jesu disipler. Peter løy. Han strøk i muntlig eksamen der på gårdsplassen til ypperstepresten. 
Nå, en uke senere, vil Jesus ha tre «ja» på at Peter vil kjennes ved Jesus. Ja, Peter vil kjennes ved Jesus. Peter elsker sin Mester og Herre. Følelser og Peters hjerte følger med når han uttaler ordene: «Ja, du vet at jeg har deg kjær!»

Mellom et «nei» og et «ja»
Mellom de tre «nei» i yppersteprestens gård og de tre «ja» her på stranden, står et kors og en tom grav. Jesu kors og hans tomme grav forteller oss om muligheten til å få en ny start i livet. Bibelen lar oss møte mange mennesker som fikk muligheten til en ny start etter først å ha syndet og sviktet. Profeten Jona sa først et trassig «nei» til å vitne om Gud. Men, Gud snur profetens hjerte til seg selv og folket han skulle vitne for. Både Moses og kong David var mordere som fikk en ny start i livet. Ja, Bibelens persongalleri består også av svikere, løgnere, horer og mordere. Deres «nei» til Guds bud og vilje ble snudd til et «ja» til å følge Jesus. Mellom et «nei» og et «ja» til Gud står et kors, en syndsbekjennelse og en guddommelig tilgivelse. Kristendom handler om at Gud gir muligheten til en ny start, samt det å være villig til å gi andre mennesker samme mulighet til en ny start i livet. 

Å være elsket
Jesus spør om Peter elsker ham. Jeg er sikker på at Jesus satte stor pris på å høre Peters egne ord om at han elsket Jesus. Ja, jeg er like sikker på at Peter virkelig mente det han sa. Ordene var mer enn en festtale fra hans side. Hjerte, hode, ja, hele Peter fulgte med i ordene «jeg elsker deg!» Det er fint å elske. Enda større er det å være elsket. Evangeliet er ikke at jeg og du elsker Jesus, men at Jesus selv elsker oss. Vi er elsket av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Kristendom handler ikke primært om å velge Jesus, men om å være valgt. De gode nyhetene for Peter, de andre disiplene, for deg og meg, er at vi er elsket, vi er valgt. 
I 1.Johannesbrev leser vi: «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder ... Vi elsker fordi han elsket oss først.» (1.Joh 4,10.19). Takk og lov for at vår frelse, vår kristne tro og bekjennelse ikke avhenger av vår evne til å elske Jesus, men av Guds ubetingede kjærlighet til syndere som deg og meg.

Hvem er «disse»?
Jesus startet med å spørre Peter: «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» Hva mener Jesus med «disse»? Holder Jesus en intern konkurranse mellom disiplene om hvem som elsker ham mest? Det tror jeg ikke. Men, kanskje spør Jesus nettopp på denne måten siden Peter så høylytt hadde utbasunert at om alle andre sviktet Jesus, så skulle i alle fall ikke han gjøre det (Matt.26,33). I den muntlige eksamen må Peter svare på om han fortsatt står ved dette løftet han gav skjærtorsdags kveld. 
Det er også mulig å tenke seg at det ikke er disiplene men fisk Jesus tenker på når han bruker ordet «disse». Peter – elsker du Jesus mer enn disse fiskene, altså ditt levebrød? For Peter representerte fisk arbeid, karriere, penger og trygghet i hverdagen. 
Det er som om Jesus egentlig spør: Peter, hva er viktigst i livet ditt? Hva har makten over deg? Og, hva er «gud» i livet ditt? Det som er viktigst for oss i livet, det er egentlig vår «gud». 
Når vi forstår Jesu spørsmål på denne måten, så får denne fortellingen større aktualitet for oss også. Vi som kaller oss kristne, hva eller hvem er viktigst for oss? Sånn egentlig? Vi bekjenner Jesus som Frelser, Herre og Mester. Men, det vi elsker høyest og mest av alt, det vil være vår herre og mester. 

Dødsfellesskap med Jesus 
«Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!» Slik avsluttes dette skriftavsnittet fra Johannes kap.21. 
Med disse ordene ville Jesus forberede Peter på at måten Peter skulle dø på ikke var frivillig valgt. Historien forteller at Peter led martyrdøden under keiser Nero i Roma ca. år 65. Han skal etter eget ønske ha blitt korsfestet med hodet ned, for på den måten å vise respekt for Jesus.
Etter at Jesus har hintet om at Peters død ville bli vanskelig, sier Jesus «følg meg!» Det er som om Jesus vil utfordre Peter da, og oss nå til å følge ham uansett hva det vil koste. Hvis vi virkelig elsker Jesus over alt, hvis Jesu offer betyr alt for oss, så bør vel vi også være villige å ofre noe tilbake. Eller? 

BS 1814 
 

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:
•    Hva vil Jesus teste Peter med når han tre ganger spør: «Peter, elsker du meg?»
•    Prøv å finne fram ulike personer i Bibelen som fikk en ny start.
•    Drøft de ulike måtene å forstå ordet «disse» på, samt hva det innebærer for oss i dag.
•    Jesus ber oss følge ham uansett hva det vil koste oss. Hva utfordrere deg/ dere mest?

Powered by Cornerstone