Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)
Pixabay/CCL

Peter opp til muntlig eksamen (Johannes 21,15-19)

Mellom Peters tre «nei» i Yppersteprestens gård natt til Langfredag og de tre «ja» noen dager senere på en strand, står et kors og en tom grav. Bibelen lar oss møte flere mennesker som fikk muligheten til en ny start i livet etter først å ha syndet og sviktet.
Svein Anton Hansen, Johannes 21,15-19, 2.søndag i påsketiden, publ. 07.april-21

Det har gått noen dager siden påskens utrolige hendelser i Jerusalem. Korsfestelsen på Langfredag og ikke mist den helt uventede oppstandelsen to dager senere, hadde gjort Jesu disipler både glade, men også forvirrede. På noen få dager hadde mye i livet blitt snudd på hodet. Først døde han som disiplene hadde satset sine liv og karrierer på. Så kom det noen kvinner som fortalte at Jesus ikke var død, men levde.

Forvirret over de siste ukers hendelser, tar Peter med seg noen andre disipler på en fisketur. Fisking kjenner de godt til, og her kan vel ikke noe uventet skje? Men, den oppstandne Jesus viser seg for dem også her. Etter en natts nytteløs fisking, ber han Peter kaste fiskegarnet ut på motsatt side av båten. Prøv om igjen! Garnene fylles så av fisk. Etter en god frokost på stranden med nystekt fersk fisk, snur Jesus seg til Peter. Han har noe viktig å spørre disippelen om. Peter skal opp til muntlig eksamen mens de andre disiplene får med seg om han stryker eller består prøven.

Peters muntlige eksamen leser vi om i Johannes 21,15-19:

«15 Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! 16 Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! 17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får! 18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!»

Elsker du meg?
Hele tre ganger spør Jesus om Peter elsker ham. Og like sikkert, tre ganger svarer Peter: «Ja, du vet at jeg har deg kjær!» Bibelteksten beskriver hvor lei seg Peter blir etter at Jesus for tredje gang stiller det samme spørsmålet om Peter elsker ham. Bedrøvet konstaterer disippelen at Jesus enten må høre dårlig eller så forstår han ikke hva Peter nettopp har sagt.
Vel, akkurat det forstod nok Jesus. Spørsmålet er heller om Peter forstod hva det ville si å elske Jesus. Trolig finner vi årsaken til at Jesus stiller samme spørsmål tre ganger noen dager tidligere, da Peter tre ganger nektet på at han kjente Jesus. Natt til Langfredag svarte Peter tre ganger «nei» på spørsmålene han fikk om han var en av Jesu disipler. Peter løy. Han strøk i muntlig eksamen der på gårdsplassen til Ypperstepresten.

Nå, en uke senere, vil Jesus høre tre «ja» på at Peter vil kjennes ved ham. Og Peter elsker sin Mester og Herre. Både følelsene og Peters hjerte følger med når han uttaler ordene: «Ja, du vet at jeg har deg kjær!»

Mellom et «nei» og et «ja»
Mellom de tre «nei» i Yppersteprestens gård og de tre «ja» noen dager senere her på stranden, står et kors og en tom grav. Jesu kors og hans tomme grav forteller oss om muligheten til å få en ny start i livet. Bibelen lar oss møte flere mennesker som fikk muligheten til en ny start etter først å ha syndet og sviktet.
Profeten Jona sa først et trassig «nei» til å vitne om Gud. Så snur Gud profeten sitt hjerte til Herren Gud samt det folket Jona skulle vitne for. Store og mektige menn som Moses og kong David var begge mordere som fikk en ny start i livet. Ja, Bibelens persongalleri består av svikere, løgnere, horer og mordere. Deres «nei» til Guds bud og vilje ble snudd til et «ja» til å følge Guds vilje og Jesus. Mellom et «nei» og et «ja» til Gud står et kors, en syndsbekjennelse og en guddommelig tilgivelse. Kristendom handler om at Skaperen gir mennesket muligheten til en ny start, samt å være villig til å gi andre mennesker samme mulighet til en ny start i livet.

Å være elsket
Jesus spør om Peter elsker ham. Jesus satte sikkert stor pris på å høre Peters egne ord om at han elsket sin Mester og Herre. Vi kan være trygge på at Peter virkelig mente det han sa. Ordene uttrykte mer enn en festtale fra hans side. Hjerte, hode, ja, hele Peter fulgte med i ordene: «jeg elsker deg!»

Det er fint å elske. Enda større er det å være elsket. Evangeliet består ikke i det at jeg og du tilber og beundrer Jesus, men at Jesus selv holder av oss. Vi er elsket av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Kristendom handler ikke primært om å velge Jesus, men om å være valgt. De gode nyhetene for Peter, de andre disiplene, for oss er at vi er elsket, vi er valgt.
«I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder ... Vi elsker fordi han elsket oss først.» (1.Joh 4,10.19). Vår frelse, vår kristne tro og bekjennelse avhenger ikke av vår evne til å elske Jesus, men av Guds ubetingede kjærlighet til syndere.

Hvem er «disse»?
Jesus startet med å spørre Peter: «Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse?» (v.15). Hva mener Jesus med «disse»? Holder Jesus en intern konkurranse mellom disiplene om hvem som elsker ham mest? Det tror jeg ikke. Men, kanskje spør Jesus nettopp på denne måten siden Peter så høylytt hadde utbasunert at om alle andre sviktet Jesus, så skulle i alle fall ikke han gjøre det (Matteus 26,33). I denne muntlige eksamen må Peter svare på om han fortsatt står ved dette løftet han gav natt til Langfredag.

Det er også mulig å tenke seg at det ikke er disiplene, men fisk Jesus tenker på når han bruker ordet «disse». Peter – elsker du Jesus mer enn disse fiskene, altså ditt levebrød? For Peter representerte nettopp fisken hans arbeid, karriere, penger og trygghet i hverdagen.
Det er som om Jesus egentlig spør: «Peter - hva er viktigst i livet ditt? Hva har makten over deg?» Og, når alt kommer til alt - hva er «gud» i livet ditt? Det som er viktigst for oss i livet, det er egentlig vår «gud». Menneskets bruk at tid, penger og krefter vil avsløre hva som er våre «guder».
Når vi forstår Jesu spørsmål på denne måten, så får denne fortellingen større aktualitet for mennesker til alle tider. Vi som kaller oss kristne, hva eller hvem er viktigst for oss, sånn egentlig? Vi bekjenner Jesus som Frelser, Herre og Mester. Men, ting, saker eller personer vi elsker høyest av alt, det vil vise hva som virkelig er herre og mester i våre liv.

Dødsfellesskap med Jesus
«Dette sa Jesus for å gi til kjenne hva slags død Peter skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!» (v.19). Slik avsluttes denne etter-oppstandelses-fortellingen fra Johannes kap.21.
Jesus ønsker å forberede Peter på at den måten han kommer til å dø på ikke blir frivillig valgt. Historien forteller at Peter led martyrdøden under keiser Nero i Roma ca. år
65. Ifølge historien, eller legenden, skal Peter etter eget ønske ha blitt korsfestet med hodet ned, for på den måten å vise respekt for Jesus.

Etter å ha hintet om at Peters død ville bli vanskelig, sier Jesus: «følg meg!» Det er som om Jesus vil utfordre Peter den gang, og oss nå, til å følge ham uansett hva det vil koste. Hvis vi virkelig bekjenner at vi elsker Jesus over alt, hvis vi tror at Jesu offer betyr alt for oss, så bør vel vi også være villige å ofre noe tilbake.

Peter og de andre disiplene den gang, bekjennende Jesus-etterfølgere opp gjennom historien kalles til også å velge et dødsfellesskap med Jesus. For, vi «har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham.» (Filipperne 1,29). I dette dødsfellesskapet skapes også et livs- og evighetsfellesskap med Jesus for den som elsker og vil følge ham.
 

BS 2114

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva vil Jesus teste Peter med når han tre ganger spør: «Peter, elsker du meg?»
  • Prøv å finne fram ulike personer i Bibelen som fikk en ny start. (Andre enn de som nevnes i andakten).
  • Drøft de ulike måtene å forstå ordet «disse» på, samt hva det innebærer for oss i dag.
  • Jesus ber oss følge ham uansett hva det vil koste oss. Hva utfordrere deg/ dere mest?
Powered by Cornerstone