Endringskrefter skjult i det lille (Lukas 13,18-21)
pixabay

Endringskrefter skjult i det lille (Lukas 13,18-21)

Et bittelite frø og en surdeig er bilder på skjulte krefter som kan forandre enkeltpersoner og hele samfunn.
Svein Anton Hansen, Lukas 13,18-21, 5.søndag etter påske, publ. 24.april-18

Jesus prøver å lære de 12 disiplene hva som kan skje når Gud får bestemme over et menneskes liv, hva som kan skje når mennesker ønsker Guds krefter velkomne inn i sine liv. Den som har lest Jesus-fortellingen hos evangelistene, har ganske sikkert lagt merke til at han ofte brukte liknelser når han skulle forklare ulike åndelige sannheter. Bilder fra hverdagen og arbeidslivet ble brukt for å få fram viktige sider ved Guds person og hans kraft. Vi skal nå lese to små liknelser hvor Jesus vil få fram poenget at noe lite og ubetydelig kan bli til noe større enn hva noen kunne se for seg.

I Lukas 13,18-21 leser vi om et lite frø og om en brøddeig:

«Så sa Jesus: Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre mål mel, til alt var gjennomsyret.»
 

Der Gud bestemmer!
I sin undervisning bruker Jesus ofte uttrykket «Guds rike», eller «Himlenes rike» slik Matteus gjengir det. Guds rike og selve den evige Himmel er ikke helt det samme. Himmelen er et sted, en tilstand vi en dag skal komme til. Guds rike kan vi bedre beskrive som hva vi opplever når Gud får bestemme. Guds rike kommer til oss når Guds vilje får slippe til. Der Guds vilje skjer, der erfarer vi gudsrikets krefter. Guds rike var oss aldri så fysisk og synlig nær som da Jesus selv gikk blant oss for 2000 år siden. Når Guds Ord forkynnes og Den Hellige Ånd virker, da kan vi erfare gudsrikets krefter med omvendelse og nytt liv, helbredelse og utfrielse fra onde krefter.

Ikke alle forstår
Jesus taler til oss i liknelser, for at vi enklere skal forstå hva han mener. Dette er en vanlig måte å forklare hvorfor Jesus bruker liknelser. Hvis vi leser kap. 13 hos Matteus, så ser vi at bildet nok er mer sammensatt. På den ene siden bruker Jesus liknelser for at den som allerede kjenner ham skal skjønne mer av hvem Gud er. Men, på den andre siden bruker Jesus liknelser for at den som ikke har Guds rike eller Guds Ånd i seg kun skal bli sittende igjen med selve fortellingen, men ikke forstå de dype åndelige sannheter i selve liknelsen. Så, kjenner jeg ikke Jesus, så bare hører jeg og ser kun for meg et frø og et tre samt en kvinne som legger en brøddeig i en kar med mel. Den dypere meningen med liknelsen forstår jeg først når jeg kjenner Jesus selv, han som er herre over Guds rike.

Fra det lille til det store
I den første liknelsen fra Lukas 13 hører vi om et lite sennepsfrø som legges i jorden og som vokser til et tre hvor fuglene bygger rede. I samtiden var sennepsfrøet et kjent bilde på det minste. Kontrasten i liknelsen ligger i det at det lille frøet kan bli til en stor plante, et stort tre. Hemmeligheten bak sennepstreet, som alle andre planter, er kraften som ligger skjult i det lille frøet. Jesus ville fortelle disiplene at når Gud får slippe til med sine krefter, da kan store ting skje. Den gang bestod kirken bare av noen få etterfølgere av Jesus. Gradvis vokste kirken, først i Jerusalem, så i Israel og senere ut til hele verden. Neppe noen den gang kunne se for seg at troen på Jesus skulle spre seg over hele jorden. Flere hundre år senere omfatter den millioner, ja, milliarder av mennesker.

Denne sannheten om skjulte gudskrefter i det lille og uanselige, kan trøste og oppmuntre også i dag. Mange piler og statistikker i Guds rike, kirke og misjon peker nedover. Likevel fortsetter vi å så Guds Ord inn i barnehjerter og ungdommers virkelighet. Små ord om synd, nåde og forsoning har en iboende sprengkraft og voksestyrke til å forandre liv. Ord som leses fra en bok som er 2000 år gammel eller ord som høres fra den tørreste og kjedeligste predikant og prest skal vi ikke forakte. Ordene som leses og høres bærer med seg en spirekraft som kan endre enkeltmenneskers skjebne, ja, til og med nasjoners moral og lovverk.

Jeg tror at Jesus vil lære oss at vi ikke må forakte den spede begynnelse. Et barnelag samles annenhver tirsdag ettermiddag. Lederen leser fra en andaktsbok hvor noen enkle bibelfortellinger forklares. Guds sannheter legges ned i unge hjerter. Kanskje går det mange år før vi ser fruktene av arbeidet, før vi ser følgene av det lille såkornet. En dag står en frimodig kristen ungdom eller voksen fram og vitner om troen på Jesus. Kanskje hun som selv opplevde å få sådd noen ord i sitt barnehjerte for mange år siden, nå selv velger å starte et barnelag. Nye generasjoner må få høre om Jesus Kristus. Se ikke smått på det lille såkornet! Gudsrikets krefter ligger skjult der inne. Planten, treet kan bli så stort at det tiltrekker seg himmelens fugler. Nye skapninger finner glede og hjelp i kraften som lå gjemt i såkornet.

Påvirkningskraft
Jesus fortsetter med å fortelle om en kvinne som baker en surdeig. Den legger hun i et fat med tre mål mel. Med tiden absorberte surdeigen alt melet. Noen timer senere hadde surdeigen gjennomsyret alt.

Denne liknelsen har noen ganger blitt tolket på en dobbel måte. For, andre steder i Bibelen brukes ordet «surdeig» på en negativ måte. I forbindelse med påskefeiringen skulle man fjerne surdeigen fa huset. Surdeig, i billedlig forstand, var noe som truet renheten til Guds folk (1.Kor.5,6f). Og, Jesus advarer mot fariseernes og de saddukeernes surdeig (Matt.16,6).

Selv om surdeig andre steder i Bibelen brukes som bilde på dårlig påvirkning, skal vi her tolke surdeig som en positiv påvirkningskraft. Der Guds vilje får bli en del av enkeltpersoners liv, eller et helt samfunn sin virkelighet, der vil kraften i evangeliet sive ut og påvirke flere mennesker.

Endringen skjer som oftest ikke umiddelbart. Det tar gjerne år, det kan gjerne gå generasjoner før vi ser endringene av et samfunn som har blitt påvirket av kristen tro og tanke. Der troen på Jesus får slå rot, der vil fruktbare trær vokse opp. Der gudsrikets krefter slipper til, der vil samfunnsmoral bli gjennomsyret av godhet og rettferdighet. Der evangeliet blir forkynt vil vi få se at enkeltmennesker og samfunn blir forandret. Ikke minst kan mange misjonærer fortelle om landsbyer, stammer og folkegrupper som gikk fra mørke til lys, fra stagnasjon til framgang da evangeliet fikk gjøre sin surdeigseffekt.   

BS 1817


Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvordan vil du/ dere forklare forskjellen på «Guds rike» og «Himmelen»?
  • Les Matteus 13,10-17 og tenk over/ snakk sammen om hvorfor Jesus brukte liknelser.
  • Hvordan vil du/ dere forklare for et barn hva som menes med spirekrefter i et frø?
  • Hvordan kan du/ dere som kristne ha påvirkningskraft der du/ dere bor?

 

Powered by Cornerstone