Endringskrefter skjult i det lille (Lukas 13,18-21)
Pixabay/CCL

Endringskrefter skjult i det lille (Lukas 13,18-21)

Et bittelite frø og en surdeig står som bilder på skjulte krefter som kan forandre enkeltpersoner og hele samfunn. Det lille kan bli til noe stort og Guds Rike bærer med seg stor påvirkningskraft.
Svein Anton Hansen, Lukas 13,18-21, 5.søndag etter påske, publ. 28.april-21

Jesus prøver å lære de 12 disiplene hva som kan skje når Gud får bestemme over et menneske sitt liv, hva som kan skje når mennesker ønsker Guds krefter velkomne inn i sine liv.
Den som har lest Jesus-fortellingen hos evangelistene, har ganske sikkert lagt merke til at han ofte brukte lignelser når han skulle forklare ulike åndelige sannheter. Bilder fra hverdagen og arbeidslivet ble brukt for å få fram viktige sider ved Guds person, hans tenkemåte og livsforvandlende krefter. Gjennom to små lignelser vil Jesus vil få fram poenget at noe lite og ubetydelig kan bli til noe større enn hva noen kunne se for seg.

I Lukas 13,18-21 leser vi om et lite frø og om en brøddeig:

«18 Så sa han: Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? 19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. 20 Og igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre kar mel, til alt var gjennomsyret.»

Der Gud bestemmer!
I sin undervisning til disiplene og folket brukte Jesus ofte uttrykket «Guds rike», eller «Himlenes rike» slik Matteus gjengir det. Guds rike og den evige Himmel er ikke helt det samme. Himmelen er et sted, en tilstand vi en dag skal komme til. Guds rike kan vi bedre beskrive som hva vi kan få oppleve når Gud får bestemme. Guds rike kommer til oss når Guds vilje får slippe til. Der Guds vilje skjer, der erfarer vi gudsrikets krefter. Dette riket var oss aldri så fysisk og synlig nær som da Jesus selv gikk blant oss for 2000 år siden.
I dag når Guds Ord forkynnes og Den Hellige Ånd virker, kan vi erfare gudsrikets krefter med omvendelse og nytt liv, helbredelse og utfrielse fra onde krefter.

Ikke alle forstår
Jesus taler til oss i lignelser, for at vi enklere skal forstå hva han mener. Ja, dette er nok en vanlig måte å forklare hvorfor Jesus bruker lignelser. Når vi derimot leser kap. 13 hos Matteus, så ser vi at forklaringen på bruken av hverdagsbilder nok er mer sammensatt. På den ene siden taler Jesus i lignelser for at den som allerede kjenner ham skal skjønne mer av hvem Gud er. Samtidig, på den andre siden bruker Jesus lignelser for at den som ikke er borger av Guds rike eller har Guds Ånd i seg, kun skal bli sittende igjen med selve fortellingen, uten å forstå de dype åndelige sannheter i selve lignelsen.
Så, kjenner vi ikke Jesus, så bare hører vi og ser kun for oss et frø og et tre samt en kvinne som legger en brøddeig i en kar med mel. Den dypere meningen som lignelsen bærer i seg, forstår vi først når vi kjenner Jesus personlig.

Fra det lille til det store
I den første lignelsen i Lukas 13 hører vi om et lite sennepsfrø som legges i jorden og som vokser til et tre hvor fuglene bygger rede. I samtiden var sennepsfrøet et kjent bilde på det minste. Kontrasten i bildebruken ligger i det at det lille frøet kan bli til en stor plante, et stort tre. Hemmeligheten bak sennepstreet, som alle andre planter, er livskraften som ligger skjult i det lille frøet.
Jesus ville fortelle disiplene at når Gud får slippe til med sine krefter, da kan store ting skje. Den gang bestod kirken bare av noen få etterfølgere av Jesus. Gradvis vokste kirken, først i Jerusalem, så i Israel og senere ut til hele verden. Neppe kunne noen den gang se for seg at troen på Jesus skulle spre seg over hele jorden. To tusen år senere bekjenner hundrevis av millioner mennesker seg til den kristne tro.

Denne sannheten om skjulte gudskrefter i det lille og uanselige, kan trøste og oppmuntre også i vår tid. Mange piler og statistikker for Guds rike, kirke og misjon i den vestlige verden, peker nedover. Likevel fortsetter vi å så Guds Ord inn i barnehjerter og ungdommers hverdag. Små ord om synd, nåde og forsoning har en iboende sprengkraft og voksestyrke til å forandre liv. Ord som leses fra en bok 2000 år gammel, eller setninger som høres selv fra den tørreste og kjedeligste predikant og prest, skal vi ikke forakte. Ordene som leses og høres bærer med seg spirekraft som kan endre enkeltmenneskers skjebne, ja, til og med nasjoners moral og lovverk.

Påvirkningskraft
Jesus fortsetter med å fortelle om en kvinne som baker en surdeig. Den legger hun i et fat med tre mål mel. Med tiden absorberer surdeigen alt melet. Noen timer senere har surdeigen gjennomsyret alt som lå i bakefatet.

Denne lignelsen har noen ganger blitt tolket på en dobbel måte. Andre steder i Bibelen brukes ordet «surdeig» gjerne på en negativ måte. I forbindelse med påskefeiringen skulle man fjerne surdeigen fra huset. Surdeig, i billedlig forstand, var noe som truet renheten til Guds folk (1.Kor.5,6f). Og, Jesus advarer mot fariseernes og de saddukeernes surdeig (Matt.16,6).

Men, selv om surdeig andre steder i Bibelen brukes som bilde på dårlig påvirkning, skal vi her tolke surdeig som en positiv påvirkningskraft. Der Guds vilje får bli en del av enkeltpersoners liv, eller et helt samfunn sin virkelighet, der vil kraften i evangeliet sive ut og påvirke flere mennesker.

Endringen skjer som oftest ikke umiddelbart. Det tar gjerne år, det kan gjerne gå generasjoner før vi ser endringene av et samfunn som har blitt påvirket av kristen tro og tanke. Der troen på Jesus får slå rot, der vil fruktbare trær vokse opp. Der gudsrikets krefter slipper til, der vil samfunnsmoral bli gjennomsyret av godhet og rettferdighet. Der evangeliet blir forkynt vil vi få se enkeltmennesker og samfunn bli forandret.
Ikke minst kan mange misjonærer fortelle om landsbyer, stammer og folkegrupper som gikk fra mørke til lys, fra stagnasjon til framgang da evangeliet fikk gjøre sin surdeigseffekt.  

Langtidsvirkning
Jeg tror at Jesus med lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen vil lære oss at vi ikke må forakte den spede begynnelse. Et barnelag samles en ettermiddag i uken. Lederen leser fra en andaktsbok hvor noen enkle bibelfortellinger forklares. Guds sannheter legges slik ned i unge hjerter. Kanskje går det mange år før vi ser fruktene av arbeidet, før vi ser følgene av det lille såkornet.
Men, en dag står en frimodig kristen ungdom eller voksen fram og vitner om troen på Jesus. Kanskje hun som selv opplevde å få sådd noen ord i sitt barnehjerte mange år tidligere, nå selv velger å starte et barnelag! Slik har Guds såkorn ofte også en langtidsvirkning. Frukten ser vi først etter mange år.

Nye generasjoner må få høre om Jesus Kristus. Så, se ikke smått på det lille såkornet! Gudsrikets krefter ligger skjult der inne. Planten, treet kan bli så stort at det tiltrekker seg himmelens fugler i mengder. Nye skapninger finner glede og hjelp i resultatet, frukten av kraften som lå gjemt i såkornet.


BS 2117

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hvordan vil du/ dere forklare forskjellen på «Guds rike» og «Himmelen»?
  • Les Matteus 13,10-17 og tenk over/ snakk sammen om hvorfor Jesus brukte lignelser.
  • Hvordan vil du/ dere forklare for et barn hva som menes med spirekrefter i et frø?
  • Hvordan kan du/ dere som kristne ha påvirkningskraft der du/ dere bor?

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding

Powered by Cornerstone