Har Gud bestemt hvem som skal bli frelst?

Hei! Jeg grubler veldig på dette med utvelgelse om dagen. Har Gud, før alt ble til, bestemt hvem som skal bli frelst og ikke? Eller er frelsen åpen for alle, og har vi en fri vilje til å velge ja eller nei? Jeg finner ingen bibelvers som sier at vi har en fri vilje. Noen vers later til å si at frelsesspørsmålet for den enkelte allerede er fastsatt, samtidig som bibelen er full av vers som sier at frelsen er for HVER DEN som tror ... Jeg er takknemlig om du vil ta deg tid til å svare på dette! (Sigrid K)

SVAR:

Jeg tror ikke vi med tanken kan forstå dette fullt ut. Men vi kan prøve å holde fast på to tanker samtidig.

Helt fra den første tiden leser vi at Gud valgte seg ut et eiendomsfolk. Og han har makt over menneskene, akkurat som pottemakeren har suveren makt over leiren som han bearbeider. (Jer 18,6)

Gud har gått inn på en pakt med folket på Sinai. Men det var ingen automatikk i dette. Folket måtte selv gi sitt ja og slutte seg til avtalen med Gud.

Profetene ber folket vende om til Gud. Da må jo den enkelte ha mulighet til å vende om, det vil si å bestemme seg for å søke Gud igjen. Dermed har de en fri vilje.

Vi må aldri tvile på at Gud ønsker å frelse alle mennesker. Det går klart fram av den lille bibel, Joh 3,16. Vi skal prøve å vinne disipler fra alle folk, Matt 28,18-20. Gud vil at alle skal bli frelst å lære sannheten å kjenne, 1. Tim 2,4.

Så har han likevel utvalgt noen i Kristus til å bli frelst. Vi som er frelst, var «på forhånd bestemt til det, i samsvar med Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje». (Ef 1,11)

Gud har bestemt til frelse. Men han tvinger ingen. Han vil ikke undertrykke vår egen vilje.

Det kom en gang en mann løpende til Jesus og spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Etter at de hadde snakket sammen, forteller Markus (10,21) at Jesus fikk ham kjær, ba ham selge det han eide, og som tydeligvis bandt ham fast. Så kunne han komme og følge Jesus. Men det fortelles at mannen ble lei seg og gikk bedrøvet bort. Da står det ikke at Jesus sprang etter ham og prøvde å overtale ham. Som en har sagt: Jesus tålte å se den bortvendte ryggen.

Vi kan ikke si om mennesker i dag at de er utvalgt til å gå fortapt. Vi har ingen holdepunkter for å tenke slik verken om oss selv eller om andre. For det vi vet, er at det er nådetid, frelsens dør er åpen, alle er innbudt til den himmelske festen. Gud sier til alle: Velkommen! Men vi kan avslå, komme med unnskyldninger og vende oss bort.

I forhold til Guds allvitenhet og allmakt forstår vi ikke alt. Vi må bare holde oss til det åpenbarte Guds ord, at Gud vil at alle skal bli frelst.

OPKL333

 

Powered by Cornerstone