Du kan ikke være et korps alene.
Du kan ikke være et korps alene. Pixabay

Bedre sammen

Det blir ikke noe korpsmusikk ut av en enkelt trompetist, heller ingen fotballkamp av bare én driblekunstner.
Svein Anton Hansen, publ. 27.jan.-20

- Jeg tror på fellesskapet, svarte mannen da en journalist stakk mikrofonen fram og ville vite hva som var viktig i mannens liv. Så fortsatte han: – Du kan være god til å spille et instrument alene, men du kan ikke være et korps alene.

En god trompetspiller trenger mange andre musikere rundt seg for at han kan si at han spiller i et musikkorps. En fotballspiller kan være en ballkunstner og ha gode tekniske ferdigheter. Men, hva hjelper det med ballferdigheter hvis du ikke har et fotballag å spille på? Ja, aller helst bør du vel også ha et lag å spille mot.

Vi trenger hverandre. Vi kan ikke vinne kamper alene. Jeg trenger andre som kan hjelpe meg i de ulike kampene som oppstår i livet. Kanskje noen andre av og til trenger meg også?

Gud skapte meg ikke til å leve et solo-liv som kristen. Da jeg kom til tro på Jesus, ble jeg del av et større kristent fellesskap. Kirke, bedehus, menighet, misjonsforening og bibelgruppe er noen av de mange betegnelser på hvordan et kristent fellesskap kan se ut. Paulus skrev de fleste av sine brev ikke til enkeltpersoner men til menighets-fellesskap. Brevene er fylt med budskap til «oss» og ikke primært til «meg». Han ordlegger seg ikke «nå må du huske å gjøre», men heller «la oss gjøre». Til de kristne i Roma skrev han: «Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet.» (Rom.14,19).

Alle har vi et ansvar for og et kall til å være med å bygge det kristne fellesskapet. Jeg er ganske sikker på at du er med meg i drømmen om at Guds menighet skal være, ja, for alt i verden må bli et sted der ingen står alene. Gud ønsker å sette solospillere sammen for å danne et team preget av fred, glede og lysten til å bygge fellesskap. For å være i fotballspråket, så fungerer det kristne fellesskapet på sitt beste når vi praktiserer «den kollektive samhandlingen» hvor «vi spiller hverandre gode.»

Så, spill ditt livs instrument med frimodighet og glede. Guds menighet har den beste dirigent av alle, Jesus Kristus.

TRV 065

Powered by Cornerstone