Jesus sov, men var alltid klar
Svein Anton Hansen

Jesus sov, men var alltid klar

Gud sover ikke. Han har full kontroll. Jesus er en pute du kan hvile livet ditt på.
Svein Anton Hansen, publ.28.mai-18

I gamle kirker finner du sjelden nye og myke stoler. I stedet regjerer harde trebenker. I århundrer har mennesker sittet på de ofte kalde benkene og kjent at de ble ømme bak. Heldigvis har putene nå inntatt mange kirkebenker. I en middelalderkirke jeg besøkte, lå en litt heller spesiell pute på kirkebenken. Puten hadde fått sydd på følgende tekst: «Jesus lå og sov på en pute bak i båten.» Det var første gang jeg så navnet Jesus sydd på en pute. Jeg ville sette meg ned på kirkebenken, men hadde ikke samvittighet å sette baken på så fin en tekst.

Jesus og disiplene var på vei over Galileasjøen. En virvelvind kom og store bølger slo inn over båten. Evangelisten Markus skriver: «Men Jesus selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker ham og sier til ham: Mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen: Stille! Vær rolig! Vinden la seg, og det ble blikk stille.» (Markus 4,38-39). Jeg vet ikke hvorfor Markus tar med denne detaljen at Jesus lå på en pute. Men, jeg er glad for at tre av evangelistene tok med denne fortellingen. Vi møter en menneskelig Jesus. Også han hadde behov for å sove. Samtidig møter vi Jesus som Gud, han som har makt over vind og sjø.

Jesus sov, men han var klar da de vekket ham. Han hadde den gang og han har fortsatt full kontroll.
Vi kan oppleve Gud som fraværende. Ja, vi kan lure på om Gud sover.

Vår opplevelse av Gud henger ofte sammen med hvordan vi opplever selve livet. Vi skulle gjerne ønsket at når livet var vanskelig, så opplevdes Gud nærmere enn noen gang. Mange kjenner på gudsfraværet når livet blir vanskelig. «Hvorfor Gud?» og «Hvor lenge Gud?» er spørsmål vi da retter til Gud. Heldigvis er Bibelen realistisk når det gjelder livet. Den tegner ikke et glansbilde av virkeligheten, eller bare beskriver hvordan livet egentlig skulle være. Nei, personer som Job, kong David og profeten Jeremia undret seg nok av og til over om Gud sov. Men nei, Gud sover ikke. Han har full kontroll.  Det kan vi fortsatt velge å våge å tro når ulike stormer kaster seg inn over våre sårbare liv. Jesus er en pute du kan hvile ditt liv på.

TRV 070

Powered by Cornerstone