Spør!
CCL/pixabay

Spør!

Faren var lei guttens mange spørsmål. Kanskje var det heller faren som burde ha stilt litt flere spørsmål gjennom livet!
Av Svein Anton Hansen, publ. 23.august-21

Noe av det sterkeste og fineste som kjennetegner oss mennesker, er at vi kan være nysgjerrige, på en god måte. Når vi lurer på noe, ja, så spør vi. Når barnet ikke skjønner hva mor eller far sa, så spør gutten og jenta hva foreldrene egentlig mener. Jo mer vi vokser til, jo mer øker utforskertrangen og ønsket om å få svar på livets mange små og store spørsmål. En gutt hadde for vane å spørre faren om alt mellom himmel og jord, i tide eller aller helst i utide ifølge faren. Faren ble forståelig nok litt lei med tiden. Så da den unge håpefulle hadde stilt enda ett av sine mange tusen spørsmål, nærmest ramlet følgende ord ut av farens munn: «Du spørr så alt for mye gutt! Da jeg var barn lot jeg være å spørre så mye.» Gutten ble stille noen få sekunder. Så parerte han: «Kanskje det er nettopp derfor du ikke kan svare på så mye av det jeg spør deg om!»

Ja, gutten hadde kanskje et poeng her. Vi har ikke svar fordi vi ikke selv har spurt. Vi mangler kunnskap fordi vi selv ikke spurte de som hadde kommet litt lengre på livets og kunnskapens vei enn oss selv.

Ordspråkene i Bibelen oppmuntrer oss, ja, nærmest pålegger oss å søke kunnskap og innsikt. Og, hvordan får vi kunnskap? Som oftest ved å spørre andre med større erfaring enn oss selv. Gud oppfordrer den med erfaring: «lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» (Ord. 22,6). Et annet ordspråk sier at «en mann gleder seg når hans munn kan gi svar. Hvor godt er et ord i rette tid!» (Ord. 15,23).

Bibelen snakker om at vi ikke har fordi vi ikke ber. Kanskje er det også slik at vi ikke vet fordi vi ikke spør. Den som ber, han får. Og, den som spør, han øker sin kunnskap. Gud selv er kunnskapens kilde. Til ham kan jeg sende mine bønner. Han kan jeg spørre om hva jeg vil. Gud er lik mannen som «gleder seg når hans munn kan gi svar.» Ikke bare gir Bibelen svar på livets store spørsmål. Jesus selv er Svaret med stor S. Men, hva er spørsmålet? Jesus er ikke ett av mange svar. Han er selve svaret på spørsmålet om sannhet og mening med livet. Han er det svaret du må oppsøke hvis du spør om kunnskap og lurer på veien til livet med Gud. Be, spør Gud om å gi deg det du mangler. Han har lovet deg svar, «ord i rette tid.»

TRV 083

Powered by Cornerstone