Ikke akkurat blind, men kanskje litt svaksynt
Pixabay/CCL

Ikke akkurat blind, men kanskje litt svaksynt

Vi andre i bibelgruppen kunne bare nikke gjenkjennende til kvinnens refleksjoner over dette med åndelig svaksynthet.
Svein Anton Hansen, publ. 28.des.-18

Gjengen var samlet til bibelgruppe. Vi gikk gjennom søndagens prekentekst. Den handlet om en gang Jesus besøkte synagogen i Nasareth, der han vokste opp. Under dette besøket ble han bedt om å lese fra jødenes bibel, det gamle testamentet. Jesus leste og snakket videre om at han var kommet for å åpne de blindes øyne (Lukas 4,16 ff.). Etterpå skulle vi i bibelgruppa prøve å aktualisere denne teksten, spørre oss selv hva den kunne bety for oss i vår hverdag. Kunne vi finne oss selv i denne teksten og på hvilken måte var vi selv fattige, fanget, undertrykte og blinde? En nyttig om ikke alltid like enkel øvelse det der med å finne seg selv og sin egen livssituasjon i en bibeltekst.

Siden ingen av oss, eller noen vi kjente var blinde, så var det naturlig å spørre oss selv om vi kanskje slet i mindre eller større grad med åndelig blindhet. Hvor klart klarer vi å se egen synd? Hvor lett er det å få øye på egoisme eller åndelig sløvhet? Og, makter vi egentlig fullt ut å se hva Jesus har gjort for oss? Disse spørsmålene hjalp samtalen i gang.

En i bibelgruppen var litt stille og tenkte lenge, men så utbrøt hun: «Jeg føler meg egentlig ikke blind, men kanskje heller litt sånn åndelig svaksynt.» Hm, hva mente hun med det? Ja, hun visste godt og så klart at hun var en synder. Hun hadde heller ingen problemer med å se at Jesus døde på korset som verdens frelser. Men, det var det der med å se hva det virkelig kostet Jesus å frelse oss, å oppdage den store rikdommen som kors og en tom grav representerer. Vi andre i bibelgruppen kunne bare nikke gjenkjennende til kvinnens refleksjoner over dette med åndelig svaksynthet.

Til menigheten i Laodikea sier Jesus: «Du sier at du er rik, har overflod og har ingen nød. Men, du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg ... øyensalve til å salve dine øyne med, slik at du kan se.» (Johannes åp.3,17-18).
Mange kristne i byen Laodikea, som ligger i dagens Tyrkia, var totalt åndelige blinde. Men, heldigvis fantes det håp om bedring. Jesus tilbød øyensalve.
Også i dag kan et ærlig sinn som søker tilgivelse fra nådens Gud, en som oppriktig innser sin egen åndelige svaksynthet, få klarere syn når han leser i og hører om Jesus fra Bibelen. Heldigvis er det ingen automatikk i at det åndelige synet bare blir dårligere med årene. Nei, jo nærmere du kommer Jesus, jo klarere kan du se hvem han er og hva han har gjort for deg. Lykke til med god hørsel og godt syn. Bibelen er den øyensalven Gud tilbyr deg.  

TRV 125

Powered by Cornerstone