Hverandre-kristendom
Pixabay/CCL

Hverandre-kristendom

Et pronomen som forklarer hva "kirke" er.
Svein Anton Hansen, publ. 4.februar-19

Hvordan skriver du ordet «kirke»? Nei, jeg tenker ikke på selve bokstavene i ordet «kirke», altså «k-i-r-k-e,» men hva vi egentlig uttrykker og mener når du bruker dette ordet. Jeg tror at ordet «hverandre» er det beste synonym for «kirke», Tenk at når du leser ordet «hverandre» i Bibelen, så betyr det «kirke».

Både Paulus og Johannes brukte ofte dette pronomenet når de skrev sine brev. Disse to etterfølgerne av Jesus ville fortelle leserne i de ulike menighetene hva det ville si å fungere som og praktisere å være en Jesu Kristi kirke. Det enkle svaret er: Vær en hverandre-kristen!

Johannes snakker og skriver flere ganger om å elske hverandre (1.Joh.4,7). Paulus går litt mer konkret til verks når han spesifiserer hva det i praksis innebærer å elske hverandre. Han snakker om å ikke lyve for hverandre, om å bære over med hverandre, om å tilgi hverandre og å lære og rettlede hverandre. (Kolosserne 3,9-17).

Vi tar med oss ett av disse versene, fra Kolosserne 3,13: «Dere må tåle hverandre og tilgi hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.»

Jesus er vårt forbilde når det gjelder å tilgi. Slik han tilga oss, skal vi tilgi hverandre. Det handler om å tåle hverandre, å klare å se hverandre i øynene. Da trenger vi av og til å be om unnskyldning, gi og ta imot tilgivelse.

Tenk deg et fellesskap der hver av oss tenker på de andres beste, der de andres behov settes foran våre selvsentrerte ønsker. Et slik kristent fellesskap ville mange tilhøre. En slik kirke skapes der vi lever hverandre-kristendom.

TRV 138

Powered by Cornerstone