Guds fiender

Guds fiender

Du har et problem som til og med er større enn synden.
Svein Anton Hansen, publ. 11.februar-19

Skal tro hva Gud tenker om oss mennesker? Hvordan ser han egentlig på oss syndige og skrøpelige skapninger? Elsker han oss ubetinget, og vil han være vår venn?
Vi kan være trygge på at det er høyst bibelsk og sjelesørgerisk rett og godt å si at Gud vil være vår venn. Himmelens og jordens skaper elsker menneskeslekten som vendte seg bort fra ham.

Samtidig er ikke dermed alt sagt. Vi har alle et hovedproblem i våre liv. Dette er større enn økonomiske problemer eller knuter på tråden vi kan ha til familie og venner. Ditt og mitt hovedproblem heter synd. Dermed har Gud blitt mitt problem, han som ikke tåler synden. Ja, enda verre, Gud har blitt min fiende. Hva mener jeg med det?

Paulus skriver til de kristne i Roma: «For ble vi forsonet med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forsonet.» (Romerne 5,10)

«Da vi var fiender» skriver Paulus. Fiende med hvem? Med Gud! Her trenger vi å holde to tanker i hodet samtidig. For det første fødes vi ikke som kristne, som Guds venner. Vi fødes med ryggen vendt mot ham. Samtidig skal vi løfte opp og fram sannheten at Gud elsket oss så høyt at han gav sin egen sønn, Jesus i døden for å frelse oss.

Jesus er ekspert på å koble mennesker og Gud sammen. Han er broen mellom oss jordiske og syndige mennesker og himmelens hellige Gud. Han er ekspert på å forsone, å knytte to fiender sammen, å få to uvenner til å avslutte uvennskapet. Bare Jesus kan kunststykket å forsone og koble Gud og mennesker sammen. Dermed er fiendskapet over. Du har blitt Guds venn, nå og for all evighet. Dette skjedde fordi du trodde på Jesu soningsdød på korset. Du var Guds fiende, men nå er du blitt Guds venn.

TRV 140

Powered by Cornerstone