Ikke smake døden før de ser …

Les Matteus kapittel 16, vers 28 og Markus kapittel 9, vers 1. Fortell meg så hvorfor jeg aldri har hørt noen forstander, prest, biskop eller for den saks skyld en webpastor, lese disse versene! Det heter jo at Bibelen er Guds ord, og derfor sannheten. Jeg er snart 75 år, med søndagsskole som barn, og har ellers i voksen alder hørt mange, mange predikanter, prester etc. rundt om i verden. Men det ser ut til at disse versene er tabu. Hvorfor? Med hilsen Willy.

SVAR:

Takk for at du tar fram dette. Jeg har heller ikke hørt så mange peke på disse versene når de har forkynt. Derfor er det fint å få anledningen til å si noe nå. For meg er de ikke tabu.

Versene lyder slik, og det er Jesus som fører ordet:

«Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.» (Matt 16,28)

«Og han sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft!» (Mark 9,1)

Jeg tror nok de som hørte dette, oppfattet det slik at Jesus ville komme tilbake til jorden før den siste av apostlene var døde.

Men slik gikk det jo ikke. Da kunne en kanskje vente at Matteus, Markus eller den første menigheten ville ha utelatt disse ordene av Jesus, for de slo liksom ikke til. Men dette viser den store respekten de hadde for Jesus og det han hadde sagt. De tenkte nok: Jesus har sagt det slik, vi tror at han taler sant, men den manglende forståelsen vi har, er vårt problem.

I ettertid kan vi ane at Jesus mente noe annet enn at han fysisk skulle komme tilbake til jorden veldig snart.

Kanskje Jesus egentlig mente at Guds rike «kom med kraft» på pinsedagen?

Eller kanskje han tenkte på sin egen himmelfart, da han inntok plassen ved Faderens høyre hånd?

Eller kanskje han tenkte på Guds menighet, som i løpet av få generasjoner ble etablert i alle deler av den da kjente verden, og i dag er en verdensvid bevegelse? Da er jo Guds rike kommet med kraft på en mye mer omfattende måte enn de første disiplene kunne tenke seg.

OPKL340

 

Powered by Cornerstone