Hvordan tilgir man egentlig?

Det står mye i Bibelen om tilgivelse, og at vi skal tilgi hverandre. Men hvordan tilgir man egentlig? Noen ganger er det vanskelig å tilgi. Står det noe i Bibelen om hvordan vi tilgir? (Ida)

SVAR:

Ja, det står svært mye i Bibelen om tilgivelse. Du kan slå opp i en bibelordbok og finne mange sitater.

Paulus oppfordret oss til å leve slik at vi «tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.» (Kol 3,13)

Denne sterke oppfordringen til å tilgi kommer også fra Jesus selv. Han sa: «Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham! Om han så synder imot deg sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer! – så skal du tilgi ham.» (Luk 17,3-4)

I disse to sitatene kommer noe viktig fram. Vi lærer å tilgi av Jesus selv. Og har noen gjort noe galt mot deg, så si fra om det. Hvis han angrer, skal du tilgi. Underforstått: Hvis han ikke angrer, er det ikke noe krav at du skal tilgi.

Å tilgi innebærer at jeg slutter å hate, og i stedet elsker den som har gjort noe galt mot meg. Gud skal sørge for at rettferdigheten seirer. Selv skal jeg gi andre mennesker en ny sjanse.

Men jeg trenger ikke late som om det onde aldri har hendt. Og forholdet mellom oss blir neppe det samme som før.

Den som har gjort noe galt, vil antakelig få merke følgene av det. Men det er ikke du som skal «straffe». Hvis du leker med tanker om hevn, kan det fort bli du som lider mer enn den som har gjort det gale.

Å tilgi er å la være å behandle folk slik de kunne fortjene, men i stedet vise barmhjertighet og nåde. Kjærlighet bør prege alle våre relasjoner.

Å tilgi er i utgangspunktet noe jeg bestemmer meg for. Gud valgte å tilgi. Ja, han har bestemt seg for ikke å huske det onde som vi har bekjent og angret.

Nå har jeg skjønt at du er en ung jente. Mange blir i dag utsatt for overgrep og krenkelser som har rystet dem på et dypt plan. Ingen kan kreve en lettvint tilgivelse. Og den som har brutt lovene i samfunnet, bør anmeldes, så ikke urett og vold har framgang.

Hvis du strever med å tilgi fordi du er krenket og det har gjort noe med personligheten din, vil jeg utfordre deg til ikke å ta det lettvint. Snakk gjerne med en erfaren sjelesørger eller kristen rådgiver.

Å bli i stand til å tilgi kan bli en del av din egen helbredelsesprosess. Tilgivelse setter i frihet. Men bruk den tiden du trenger.

OPKL341

Powered by Cornerstone