Et godt filmbytte
Pixabay/CCL

Et godt filmbytte

Hvem ville du ha vist filmen til som inneholdt alt det du hadde gjort, sagt og tenkt i livet? Gud kommer en dag til å se den filmen.
Svein Anton Hansen, publ. 30.august-19

Ungdomstiden er på mange måter en brytningstid. Også troslivet får kjørt seg. Gutten, ungdommen strevde med å få til kristenlivet sitt. Han hadde vokst opp i en stødig kristen familie, og kjente derfor godt til evangeliet. Dette med synd og nåde, lov og evangelium, kors og oppstandelse hadde han fått inn med morsmelken. Han ville så gjerne leve etter Guds gode vilje, men fikk det ikke helt til. Guds lov hadde avslørt synden som bodde i ham. Han kjente seg fullstendig hjelpeløs. Spørsmålet kvernet rundt i hode og hjerte: «Hvordan kan jeg leve opp til den standard som Gud har satt for livet mitt? Hjelp, jeg klarer det ikke! Hva skal jeg gjøre? Finnes det håp?»

Ungdommen gikk på en kristen skole. På et møte brukte taleren et enkelt bilde som ble til hjelp i troskrisen. Bildet gav svar på spørsmålet om å klare å oppfylle Guds lov. Taleren sa: «Se for deg en film, at hele livet ditt er filmet. Alt du sier i livet kommer som lyd på filmen. Alt du tenker kommer som filmtekst.» Så stilte taleren et enkelt spørsmål: «Hvem ville du vist den filmen til?» Svaret er enkelt. Ungdommen sa: «Den filmen ville jeg ha hoppet på, ødelagt og kastet på havet slik at den sank til bunns.»

Men så fortsatte taleren: «En dag skal Gud se den filmen.» Oi, da kjente gutten at det begynte å bli ubehagelig. «Heldigvis finnes det en annen film, den om Jesus» fortsatte taleren. «Det finnes en film om Jesu liv, det han gjorde, de ordene han sa, de tankene han tenkte. Så står Jesus der med sin film, og så sier han: Vil du bytte film? Jeg tar din film, du får min film. Jeg skal møte Gud med ditt, og du skal få møte Gud med mitt. Vil du bytte film, bytte liv med meg?»

Det er nettopp et slikt filmbytte Paulus beskriver med følgende ord: «Jesus som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» (2.Kor. 5,21)

På Golgata møtte Jesus Gud med min film. Der ble filmen med mine tanker, ord og gjerninger slettet for godt. I bytte gav Golgata og den tomme grav meg et helt nytt liv, en ny film, Jesu liv.

TRV 173

Powered by Cornerstone