KKKK
Pixabay/CCL

KKKK

Her skal du få fire kostbare skatter som alle har stor verdi for meg. Alle starter med bokstaven «k». Den ene K-en kan kanskje virke lite åndelig. Men du verden hvor godt denne verdien smaker!
Svein Anton Hansen, publ. 22.nov.-19

Alle har vi noen viktige verdier vi ikke vil miste. Alle eier vi noe med så stor betydning at tapet av det ikke kan måles i kroner og ører. Her skal du få fire kostbare skatter som alle har stor verdi for meg. Jeg vil neppe klare meg uten dem. Alle fire gir meg stor glede, og alle starter med bokstaven «k».

For det første, og definitivt øverst på listen av hva som er umistelig i livet, finner jeg Kristus. Jesus representerer ikke bare en livssynsmessig verdi. Kristus er selve livet, både nå og for evigheten. Guds Sønn, Guds Ord og troen på ham definerer alt annet i livet, setter alt annet i riktig perspektiv.

På en god andreplass kommer kona mi. Takk Gud for at han sendte nettopp henne i min vei, den gang i ungdommen da både blikk og hjerte prøvde å finne og fange en av det motsatte kjønn. Ikke bare fant jeg henne. Jeg kan hvile i den tryggheten at jeg også ble valgt og funnet. Ordspråkene (31,10) sier at en god kone er langt mer verdt enn hva perler har av verdi.

Den tredje K-en som gir livet mitt stor mening er kirke. Fordi jeg tilhører en menighet, så er jeg også del av et større fellesskap, Guds familie. I kirken lærer jeg mer om Jesus og den kristne troen. Her får jeg tjene Gud og min neste. Når fellesskapet er samlet til gudstjeneste, hører vi fra misjonen. Så deler vi av våre penger slik at flere misjonærer kan sendes ut og enda flere mennesker kan nås med de gode nyhetene om Kristus.

De fjerde K-en som er med og setter smak og farge på livet, kan kanskje virke lite åndelig. Men du verden hvor godt denne verdien smaker! Jeg tenker på kake; gjerne i betydningen av fløtekake eller sjokoladekake. I Ordspråkene leser vi:
«Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.» (Ords.11,25).

Tenk hvor mye glede vi er med og sprer når vi deler et måltid sammen. Det ligger mye god velsignelse i et kakestykke enten det serveres under kirkekaffen eller bare i gode venners nærvær.

TRV 186

Powered by Cornerstone