Flyktningen Jesus (Matteus 2,13-15)
Pixabay/CCL

Flyktningen Jesus (Matteus 2,13-15)

Mye omkring Jesu fødsel og første år står i bevegelsens tegn. Maria og Josef beveger seg fra Nazareth til Betlehem. Så reiser de fram og tilbake til Egypt, før de ender opp igjen i Nazareth. Babyen og barnet Jesus lever i stadig bevegelse. Misjon handler også om å være i bevegelse.
Svein Anton Hansen, Matteus 2,13-15, romjulssøndag, publ. 25.des.-19

Jesus ble julenatt født i den lille landsbyen Betlehem utenfor Jerusalem. Hos evangelistene Matteus og Lukas kan vi lese både om tiden før Jesu fødsel, selve fødselen samt tiden etterpå. Matteus skriver om de vise menn fra Østen, de som kom med gavene gull, røkelse og myrra. Etter at vismennene har møtt Maria og Josef og utført sitt ærende, reiser de tilbake til sitt hjemland. Hva som deretter skjer, det skriver Matteus om i kap.2 versene 13-15:
«13 Da vismennene var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. 14 Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten, og dro av sted til Egypt. 15 Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.»

Vismenn
Det greske ordet for «vismenn» skrives og uttales ‘magoi’, som kan bety alt fra astrologer (Daniel 2,2) til trollmenn (Apo.gj.13,6.8). Disse vismennene kom trolig fra det persiske riket i øst. De hadde ifølge historikere rollen som rådgivere ved kongens hoff. Oppgaven bestod blant annet i å tyde drømmer. Dette skrives det mer detaljert om i Daniels bok i GT.

Når disse vismennene observerer en ny og spesiell stjerne, så skjønner de at et kongebarn må være født. De følger sine astrologiske observasjoner, tar ut og reiser mot jødenes land. Etter en bomtur i kong Herodes slitt slott, leder stjernen dem mot Betlehem og Jesus-barnet.

Drømmeren Josef
Fra det gamle testamentet kjenner vi til Jakobs sønn Josef, han som ble kalt drømmeren. Hans parallell finner vi altså her i Josef, Marias trolovede. Hele fire ganger hos Matteus leser vi at en Herrens engel varslet og advarte ham i drømmer. Først får han beskjed om å ta Maria hjem til seg som sin kone, og ikke skille seg fra henne (1,20). Etter at Jesus er født, får han altså beskjed om å ta med seg sin lille familie og dra til Egypt (2,12-13). Til slutt blir han i to drømmer bedt om å reise tilbake til jødenes land og slå seg ned i Galilea (2,19.22). Det står ikke mye om Josef hos evangelistene. Men, tydeligvis ble han ledet av Herren Gud gjennom flere drømmer.

På flukt
Den hellige familien er på reise, på flukt. Først reiser de mange mil fra Nazareth opp til Betlehem, hvor Jesus skulle bli født. Deretter må de i hu og hast flykte fra kong Herodes sin vrede ned til Egypt. Og når Herodes så er død, så reiser de tilbake til Jødeland, men tørr ikke bosette seg i Judea siden Herodes sin sønn Arkelaus har blitt konge der. Dermed går reisen tilbake til Nazareth i Galilea.

Vi finner flere likhetstrekk mellom denne fortellingen og det vi kan lese om Moses sitt liv. Kong Herodes vil drepe alle guttebarn i Betlehem og omegn, barn som er under to år. På samme måte gav Farao i Egypt ordre om at alle israelittiske guttebarn skulle kastes i Nilen. Men Moses ble på underfullt vis reddet. Mange år senere må likevel Moses flykte fra Farao, slik Jesus og foreldrene på samme måte må flykte fra kong Herodes sin vrede. Og, både Moses og Jesus var begge jøder som for en periode av livet var flyktninger i et annet land.
Trolig tar Matteus med denne historien om den hellige families flukt til Egypt nettopp for å vise sammenhengen mellom Jesus-tro og det gamle testamentet. Jesus er den nye Moses som først er en flyktning, men senere skal befri sitt folk fra fangenskap.

Skjedde dette virkelig? Når vi leser juleevangeliet hos Lukas, så nevner han verken flukten til Egypt eller barnemordet som Herodes ifølge Matteus satte i gang. Heller ikke den jødiske historieskriveren Josefus eller andre historiske kilder nevner drapene på guttebarna i Betlehem.
Men, med den historiske nøyaktighet evangeliene ellers legger vekt på, ville det synes usannsynlig om Matteus diktet opp og tok med en ikke-historisk hendelse. Og Josefus, han skriver om så mange andre grusomheter som Herodes gjorde, at mordet på noen guttebarn i den lille landsbyen Betlehem neppe var grusomt nok til å få plass i hans historiebøker.

«Det skulle bli oppfylt»
Matteus knytter flukten til Egypt, og senere hjemreisen, til profetier fra det gamle testamentet. Med sitatet «fra Egypt kalte jeg min sønn» (v.15), viser Matteus til profeten Hosea: «Da Israel var ung, hadde jeg ham kjær. Fra Egypt kalte jeg min sønn.» (11,1). Moses og Israels-folket ble av Herren Gud kalt ut av Egypt. Gud hadde gitt løfter til Abraham og hans slekt om å bli et stort folk med et eget land. (1.Mos.12,1ff.) Nå vil Matteus vise at Jesus er Messias-kongen som oppfyller Guds løfter. Jesus er annerledes-kongen, han som verken kom for å kaste de romerske okkupantene ut av Israel eller for å gi jødefolket landet tilbake. I stedet skulle Jesus bli kongen som satte folk fri fra et annet og alvorligere fangenskap, nemlig vår bundethet til synden. Jesus skulle ikke bli en politisk frigjører, men en frelser for mennesker i et åndelig fangenskap. På denne måten skulle Jesus oppfylle alle Guds løfter gitt i jødenes Bibel.

Frelse fra og til Egypt
Landet Egypt har en veldig sentral plass i Bibelen. Hit dro Abraham og Sarah før de bosatte seg i Kanaans land. Hit ble Jakobs sønn Josef tatt med etter at hans brøder solgte ham til ismaelittene, de midjanittiske handelsreisende. Flere år senere kom far Jakob og resten av brødrene ned til landet ved elven Nilen. I Egypt ble jødefolket boende noen hundre år før Moses tok folket med gjennom Sinais ørken og hjem til det lovede land. Og videre, gjennom hele det gamle testamentet kan vi lese om jødiske konger som enten lå i strid med eller inngikk politiske allianser med herskerne i Egypt. Og så, når vi kommer til det nye testamentet, så starter Jesu liv med at han han som baby tilbringer noen måneder eller år i landet både patriarkene og Moses hadde bodd i. Slik sett finner vi ingen andre land foruten Israel som har hatt så stor berøring av Guds folk og jødiske ledere som nettopp Egypt.

I dag, 2000 år etter den hellige families flukt til Egypt, er landet preget av islam, religionen Muhammed kom med. De fleste egyptere kjenner i dag Jesus kun som profeten Isa, en av mange profeter i islam. Landet har en rik kulturell, politisk og religiøs arv og historie. Egypt med sine snart 100 millioner innbyggere, er en smeltedigel for ulike folkegrupper og språk i Nord-Afrika og Midtøsten. Mange kirker og enkeltkristne i landet lever under forfølgelse og ulike former for press og vanskeligheter. Tradisjonell misjon møter sine utfordringer og begrensninger. Men, gjennom media som satellitt-TV og radio kan dette på samme tid eldgamle og moderne landet bli nådd med evangeliet om Jesus Kristus. Som baby og et lite barn var han flyktning og gjest i Egypt. Håpet er at Egypts hovedsakelig muslimske befolkning en dag skal bli kjent med at han ikke bare var en stor profet, men er verdens frelser.

Misjon – i bevegelse
I utgangspunktet er ikke bibelteksten fra Matteus 2,13-15 noen misjonstekst. Samtidig, her møter vi frelseren Jesus som er i bevegelse fra jødenes land til det hedenske Egypts rike. Ja, mye omkring Jesu fødsel og første år står i bevegelsens tegn. Maria og Josef beveger seg fra Nazareth til Betlehem. Så reiser de fram og tilbake til Egypt, før de ender opp igjen i Nazareth. Babyen og barnet Jesus lever i stadig bevegelse.
Misjon handler også om å være i bevegelse. Evangeliet, Jesu person, skal flyttes til nye områder, til nye folkeslag. Evangeliet slår seg aldri til ro på en slik måte at det gror fast. De gode nyhetene skal stadig bringes videre.

BS 1952


Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva tror du/ dere at vismennene skjønte av hvem Jesus-barnet var? Hva søkte de, og hva sier dette om Guds måte å forkynne evangeliet på?
  • Hos Matteus leser vi om fire ganger Josef drømte. Hvilke andre steder i Bibelen kjenner du/dere til hvor Gud leder enkeltpersoner eller folk gjennom drømmer?
  • Hvilke likhetstrekk finner du/dere mellom Jesus som barn og Moses?
  • Prøv å oppsummere for deg selv, eller for hverandre på hvilke måter Egypt har spilt en sentral rolle i Bibelen.
  • På hvilke måter hører ordene «misjon» og «bevegelse» sammen? Hvordan setter Gud deg i bevegelse?
Powered by Cornerstone