Der lovens krav må vike
Pixabay/CCL

Der lovens krav må vike

Jesus har skapt et rike som skiller seg fra lovene i andre riker. Her går nåden foran lovens krav om straff.
Svein Anton Hansen, publ. 07.februar-20

Livet omgir oss med bud og regler. Noen liker vi, andre skulle vi kanskje gjerne vært foruten. Hverdagen stiller opp for oss lover og forskrifter som forteller oss hva som er rett eller galt å gjøre. Vi kan like det eller ikke, men slik møter livet oss. Ja, slik må det være for at samfunnet skal fungere og ikke ondskap og lovløshet overta. Staten har rett til å sette lover som sier hvordan vi bør oppføre oss. Når så en lov er vedtatt, så har den et krav mot oss. Bryter jeg loven, så kan min neste eller myndighetene kreve å straffeforfølge meg.

Gud har også satt noen gode livslover, både for alle mennesker og for sitt eget folk. Herren Gud gav Israelsfolket de 10 bud i Sinaiørkenen. Gjennom resten av det gamle testamentet leser vi hundrevis av lover og regler for det gode og trygge liv.
Med lover følger naturlig nok også lovbrudd. Hvem kan leve en dag av sitt liv uten å bryte en eller flere av Guds lover? Ingen! Bibelen kaller lovbrudd for synd. Jeg blir ingen synder fordi jeg gjør få eller mange lovbrudd. Nei, det forholder seg motsatt. Jeg begår lovbrudd fordi jeg er en synder. Slik kom synden til å herske blant oss syndige mennesker.

Men der Jesus Kristus og nåden får bestemme, der vil ikke synden lenger regjere. Paulus skriver: «Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden.» (Romerne 6,14).

I hver rettsstat står mennesket under landets lover. Jesus kom for å opprette Guds Rike blant oss. Dette riket har egne lover. Et hoved-kjennetegn er syndenes tilgivelse. Den kristne har blitt plassert inn i «Syndsforlatelsens rike». Om denne virkeligheten og dette riket synger vi: «Vår synd er sonet, vår gjeld er betalt med Jesu blod som har utslettet alt, og Lovens krav de må vike i syndsforlatelsens rike.» (Sangen «I syndsforlatelsens rike» av Asbjørn Arntsen).

Guds gode og hellige lov har i dette riket ikke lenger noe krav på og mot meg. Hvorfor? Fordi Jesus oppfylte alle Lovens krav. Den hellige Kristus levde det perfekte og syndfrie liv, for at syndige meg skal få tilgang til og bli borger av «Syndsforlatelsens rike».
Velkommen til «Rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud.»

TRV 197

Powered by Cornerstone