Bede-, misjons- og aktivitetshus
Svein Anton Hansen

Bede-, misjons- og aktivitetshus

Egersund Misjonshus er et av mange gudshus i "Okka by" på SørVestlandet. Her drives blant annet et stort og variert sang- og musikkarbeid.
Av Svein Anton Hansen, publ. 30.jan.-20

Søndag 26.januar besøkte NOREA Mediemisjon Egersund Misjonshus. Undertegnede var invitert til å delta på Misjonsforeningens ettermiddagsmøte som taler og for å fortelle om NOREAs misjonsarbeid.

Det opplevdes fint og viktig å fortelle om den nye mellombølgesenderen som Trans World Radio i 2019 plasserte et sted i Sentral-Asia. Denne radiosenderen kan potensielt nå 60 millioner mennesker i landene Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgisistan og Tadjikistan. I alle disse landene er det islam som er den bærende religionen. Men nå kan millioner av mennesker gjennom radioen få høre evangeliet om frelsen i Jesus. 
(Les mer om hvilke prosjekter NOREA støtter i Sentral-Asia - https://norea.no/hva/prosjekter/sentral-asia)

Bilde

Egersund Misjonshus og Egersund Misjonsforening tilhører Det Norske Misjonsselskap. I tillegg til faste søndagsmøter, så drives det et utstrakt og variert sang- og musikkarbeid i forsamlingen: Barnekoret Baluba, ungdomskoret Vår, Juniorkorpset og Misjonskorpset. 
Egne barne- og yngreslag er også en del av de aktiviteter som skjer i Misjonshuset.

Bilde

(Bilde fra et tidligere møte).

NOREA takker for at vi fikk besøke Egersund Misjonshus, og for gaven på kr 5.200 som ble gitt til NOREAs arbeid.

Powered by Cornerstone