Bæ, bæ, lille lam
Pixabay/CCL

Bæ, bæ, lille lam

Kan et lite snilt lam bli sint? Trenger noen å frykte et uskyldig lam?
Svein Anton Hansen, publ. 06.mars-20

«Bæ, bæ, lille lam, har du noe ull?» Har du noen gang møtt et barn som ikke har hørt den sangen, som ikke kan synge i alle fall første verset? Neppe. En mer kjent og kjær barnesang skal du lete lenge etter. Jeg tror at årsaken til at sangen er så populær og kjent, er at alle liker vi å se det lille lammet. Ingen frykter å stryke eller legge hodet inn til den hvite ulla til den koselige og ufarlige lille sauen.

Lam og sauer møter vi også i Bibelen. Da Jesus ble født, fikk Maria og Josef besøk av gjetere som passet lammene og sauene på Betlehemsmarkene. Når vi leser i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, så møter vi ordet «lam» mange, mange ganger. Apostelen Johannes som forfattet denne boken, skriver flere ganger om «det slaktede lam». Han maler for oss bildet av Jesus som dør på korset, soningslammet som ofres for våre synders skyld.

Men, ett uttrykk av Johannes kan få oss til å stoppe opp og undre oss. Han skriver om mennesker som på dommenes dag skal ønske å slippe å se offerlammet Jesus:
«De sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede.» (Joh.Åp. 6,16).

«Lammets vrede», hva i alle dager betyr det? Kan et lite snilt lam bli sint? Her, på dommens dag, skal alle verdens stormenn og herskere frykte for et lite lam. De vil skjule seg for det. Bedre at fjell og stein faller over dem enn at de skal møte øynene til lammet! Når Jesus, Guds lam, skal dømme verden, da vil Guds vrede ramme de som avviste ham her i tiden.

Den endelige dommens dag vil bli både en god og vanskelig dag. Alt avhengig av hvilket forhold du har til «Lammet», til Jesus. Dette lammet, som i menneskers øyner tapte da det ble slaktet på korset, vil enten dømme meg til evig død eller frelse meg til evig liv. Ja, hvem av oss skulle ikke frykte Lammet og dets vrede? Hvem av oss burde ikke i stedet synge: «Bæ, bæ, lille lam, har du nåde å gi meg?» Ja, og halleluja! Nettopp fordi Jesus sonte mine blodrøde synder på korset, kan jeg møte det hvite og uskyldige lammets øyner. I Jesus trenger jeg ikke lenger skjule meg for Gud.

TRV 199

Powered by Cornerstone