Gud beskytter deg
Foto: Jim Semonik/Pixabay

Gud beskytter deg

«Hvor mye veier jordkloden?» spurte en elev på andre klassetrinn. Læreren slo opp på internett og svarte: «Nesten 6 kvadrillioner kilo, det blir tallet 6 med 24 nuller etter seg.» Gutten tenkte seg om noen øyeblikk, og så spurte han: «Er det med eller uten menneskene?»

Av Asbjørn Kvalbein.

Sett fra en side betyr ikke menneskene mye fra eller til. Vi er jo bare mikroskopiske innbyggere på en liten planet som svirrer rundt en forholdsvis liten stjerne i en liten stjernetåke med milliarder og milliarder av stjerner og galakser som utgjør skaperverket. Du verden! Da blir Gud veldig stor! Hva er et lite menneske i forhold? Men det ufattelige er at disse små menneskene har Gud omsorg for. Vi skal tenke på den store og allmektige Gud når vi leser noen av løftene hans, som de for eksempel er formet i Sal 91:1-6:

Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige,
han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,
min Gud som jeg setter min lit til!»

Han berger deg fra fuglefangerens snare,
fra pest som legger øde.

Under hans vinger kan du søke ly,
han dekker deg med sine fjær
Hans trofasthet er skjold og vern.

Du skal ikke frykte for redsler i natten,
for piler som flyr om dagen,

for pest som farer fram i mørket,
for plage som herjer ved middagstid.

Salmeforfatteren understreker først at Gud er hans tilflukt. Det vil si: Den personen han kan flykte til under alle forhold. Du kan sette din lit til Herren. Han redder sine fra det onde, vi kan søke ly under hans vinger. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler, piler, pest og plage.

Se for deg et bilde fra naturen:

Vinranken klamrer seg til eiketreet under sterke stormer. Selv om en kraftig storm ville komme til å velte treet, vil vinranken med sine små armer klynge seg til det for å bli beskyttet. Hvis vintreet er på den siden som ligger i ly for vinden, beskytter det store eiketreet. Men hvis vintreet er på den motsatte siden, vil forholdene bare presse vintreet nærmere treet.

I noen av livets stormer vil Gud gripe inn og beskytte oss. Men i andre tider vil han tillate at vi blir utsatt for den sterke vinden. Men det skjer for at vi skal bli presset mer inntil ham og lære å kjenne hans store styrke.

Livet er av og til tøft. Men vi kan holde fast. Det er en som aldri vil svikte oss.

Men hva når vi til tross for alle løfter blir rammet av vonde ting? Skriften har mye større tanker enn våre. Med vår begrensede forstand fatter vi ikke alt, men vi kan søke å finne svar i de evige kildene.

Herren går langs evige stier

Om Gud står det hos profeten Habakuk: «Langs evige stier går han.» 3:6, i dansk oversettelse. Du kan aldri få en tankemessig sammenheng når det gjelder gode og onde ting du opplever, hvis du ikke tenker på evigheten. Livet ditt her på jorden er bare en bitte liten brikke i Guds store og evige puslespill. Går du gjennom krevende tider og vanskelige dager, er de bare en del av den lille brikken i Guds store verdensplan. Livet vårt er jordisk, flekket, sviktende og svakt. Men Herrens veier og stier er evige, nøye planlagt og konsekvente. Paulus skrev det slik i Romerbrevet: «Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.» (Rom 8:18)

Gud er evig, og hans veier er evige. Forholdene rundt oss vil forandre seg stadig, men Gud forandrer seg ikke. Den samme Gud som skapte dette universet vi ser og aner, er den samme Gud som holder øye med deg. Forholdene kan forandre seg på jorden hver eneste dag, men de forandrer seg aldri i evigheten. Guds prinsipper, hans løfter og mål forandrer seg ikke. Han kan forandre virkemidler og tidsplan, men han forandrer aldri hvem han er eller hva han gjør.

Knytt Guds tidligere verk til din situasjon i dag

Den Gud som har vært trofast i fortiden, vil være trofast mot oss i nåtiden. Det jeg skal gjøre, er å knytte Guds tidligere verk til min situasjon i dag, og vite at den Gud som ikke sviktet meg i går, er den Gud som ikke vil svikte meg i dag.

«Vår Gud er en Gud som frelser, hos Gud Herren er det utgang fra døden.» står det i Salmenes bok (Sal 68:21).

Nesten alle dere som hører nå, har vært i nærheten av en ulykke der noen omkom. Du tenker kanskje at det var bare hell og lykke at det ikke rammet deg. Det var ikke tilfeldig, det var Gud. Når du går gjennom tøffe tider, så se deg tilbake og husk Guds storverk i livet ditt.

Må Herren velsigne deg og bevare deg! Amen    

OPM973

Powered by Cornerstone