TENK PÅ i pinsen

TENK PÅ i pinsen

Den Hellige Ånd er Gud i nåtid. Han kan være millioner steder samtidig – med å gi råd, styrke, forsvare, trøste og hjelpe dem som tror på Jesus. Dem som ikke tror, vil han prøve å overbevise om sannheten. Han er ikke bare et symbol eller et kraftstoff. Ånden er en person du kan ha et personlig forhold til.

Av Asbjørn Kvalbein

Se for deg barn som leker på gulvet. De ser at foreldrene tar på seg yttertøyet. – Hvor skal dere? – Av sted for å forberede et praktfullt, nytt bosted. – Kan vi få være med? – Nei, ikke nå, men senere. – Hvem skal være hos oss? – Den Hellige Ånd skal være hos dere. Slik er det å være barn av vår himmelske Far når Jesus ikke er synlig.

Se for deg et stort kraftverk ved elver og vann. Derfra går det kraftlinjer ut i landskapet. «Høyspenning. Livsfarlig» står det på skilt. Her og der fins transformatorer som omdanner den farlige strømmen til passende styrke. Linjene går videre til hjem, der strømmen kan nyttes. Det er mye kraft tilgjengelig, men i en tilpasset form.

Den Hellige Ånd fordeler Guds sterke og omfattende sannhet. Vi får den i rette tid, på rett sted, på en slik måte at vi kan bruke den. Den Hellige Ånd er som transformatoren for Guds rikdom av sannhet.

«Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er,» sa Jesus (Joh 16:8).

Synd. Verdens største problem er at den ikke ser hva som er verdens største problem: Synd. «Alle gjør slikt som vi gjør. Hvorfor ikke holde opp med alt dette dumme og kalle alt lovlig?» ble det sagt.

Ethvert samfunn må ha et felles moralsk grunnlag, et felles sett av verdier. Det fins forskjell på rett og galt. Men kan vi bli gode uten Gud?

Den Hellige Ånd er som et alarmsystem, han skaper en lyd for å advare når den onde angriper hjerte og sinn. Ånden driver en overbevisnings-tjeneste både overfor dem som tror, og dem som ikke tror. Bibelen snakker sant om alle menneskene. Ingen melis eller marsipanroser på kakene.

Ånden overbeviser om synd. Om noen føler synden gnager og samvittigheten ikke gir dem fred, er Den Hellige ånd virksom. Den onde finner ikke på å gjøre det. Hans løgn lyder: Du er god nok som du er – uten Jesus.

Noen tror at om du er riktig åndsfylt, kan du ta slanger i hendene uten at de skader deg. Men sannheten er at leker du med den gamle slangen, djevelen, vil han fort ta makten over deg.

Synd er ikke en bøtte av Nei, Galt og Ikke gjør. Jesus sa: «Synden er at de ikke tror på meg».

Rettferdighet. Ånden overbeviser om at Jesu kjærlighet, liv og død, oppstandelse og himmelfart er gitt til oss. Han sier at det er Guds rettferdighet at våre synder ble tilregnet Jesus.

Rett og rettferdighet i denne verden er godt og nødvendig, et viktig grunnlag for fred og harmoni blant menneskene. Men Guds rettferdighet, slik den er vist i og med Jesus, har evighetsdimensjoner. Den åpner for et evig liv i fellesskap med Jesus og hans himmelske Far.

Mange tror at de gode gjør godt og blir frelst, mens de onde gjør ondt og går fortapt. Guds merkelige rettferdighet er at de som tror på Jesus, blir frelst på grunn av Guds rettferdighet, selv om de gjør ondt eller er onde.

Dom. Vi skal stilles til ansvar for Gud. Hans dom er rettferdig og upartisk. Det nytter ikke å bedra eller bestikke i den himmelske rettssalen. Der skjer en fullstendig avsløring av fusk og løgn. Ånden vil overvinne åndelig tåke, sammenblanding av sannhet og løgn, relativisme, fortvilelse og meningsløshet. Det er forskjell på rett og galt, livet har et mål og en mening, livet har en hellig verdi.

Hvis Gud ikke lar sannhet og rett seire, står han fram som likegyldig eller ikke-eksisterende. Det kommer en dom fordi Gud bryr seg. Han avslører det skjulte, ikke for å ødelegge oss, men for å bringe oss ut i lyset så vi kan bli helbredet og vokse.

Den Hellige Ånd er Guds offentlige riksadvokat som fremmer sin sak mot menneskeheten. Han taper ingen saker. Bevisene er vanntette, vitnene er ubestikkelige, han oppnår alltid dommen «skyldig».

Men dette er i virkeligheten godt nytt. For ingen kommer til himmelen uten at de lar seg ydmyke innfor Gud og ser at de trenger Guds nåde og rettferdighet. Alt er gitt oss i og med Jesus Kristus. Bare Den hellige Ånd kan overbevise hjertet ditt om disse livskraftige sannhetene. Slipper du ham til?

Veilede. «Når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere,» sa Jesus. (Joh 16:13-14).

Den Hellige Ånd er ingen selvstendig kilde. Han bringer videre det han har hørt. Det viktigste han gjør, er å kaste glans over Jesus.

Finn en menighet som gjør mye ut av Jesus, og du har funnet en menighet full av Den Hellige Ånd. Men finner du en menighet som snakker så mye om Ånden at Jesus kommer helt i bakgrunnen, har du møtt en menighet som mangler både Ånden og Jesus.

Når et skip nærmet seg en havn i tidligere tider, fikk de en los om bord. Losen kjente havnen, lengde og dybde, farer og strømmer i vannet. Kapteinen overlot til losen å gi ordre. En ekspert utenfra skulle sikre at skipet kom vel i havn.

Når vi seiler på livets hav, har vi fått en los. Han er Den Hellige Ånd. Han kjenner tidevann og farer, men fremfor alt kjenner han den rette kursen. Han er den eneste losen vi trenger for livet i tro, kjærlighet og håp.

Ånden er trøster, hjelper og venn i kampen. Parakletos - advocatus betyr alt dette og mer til. Den Hellige Ånd vil aldri lede deg til en situasjon som krenker Guds ord. Derfor er det så viktig å være lydig når han leder deg. «Den hellige ånd har … Gud gitt dem som er lydige mot ham.» (Apg 5:32). Vil du ikke høre på ham i dag, er det ikke sikkert han snakker til deg i morgen. Uten lydighet ingen ledelse.

«Når du leser Guds ord, taler også Den Hellige Ånd med deg … Den Hellige Ånds tale er det han har skrevet og forseglet. Når Den Hellige Ånd taler, tar han pennen i hånden og trykker bokstavene i hjertet, da blir menneskene forandret og får visshet.» (Martin Luther)

Åndens vind. Guds barn drives av Åndens vind.

I en internasjonal seilskip-konkurranse i 1983 hadde Amerika seiret i tre distanser, Australia også tre ganger. I mange land fulgte de med på tv for å se den avgjørende finalekampen. Alt var klart. Men på startstreken kom båtene seg ikke av gårde. Hvorfor ikke? Det var ingen vind!

Fra grunnspråkene kan ånd også oversettes vind. Uten vind blir det ingen fart på seilskutene. Uten Ånden er kristen aktivitet dødfødt.

Bli fylt av Ånden! Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg! Slik lyder kallet i Det nye testamente. «Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» (Rom 8:14-15)

Gud som Far har to hender: Jesus og Ånden. Jesus ble Guds ansikt på jorden i en kort tidsperiode. Ånden formidler bildet av ham videre gjennom apostlene og Bibelen. Med disse to hendene styrer han sin menighet i dag. Jesus lever, Ånden gjør ham levende i hjertene. I Fars hus skal det vise seg å være mange rom. Åndens vind blåser i den retningen.

Tekst: Asbjørn Kvalbein. Foto: Målfrid Brunes Gilje

OPL381

 

 

Powered by Cornerstone