Arvid Hunemo
Arvid Hunemo www.venneslafrikirke.no

E2029 - Arvid Hunemo

Denne serien handler om når livet stormer. Hvor er Gud da? Hører han mine bønner? Er det svar underveis? Arvid Hunemo er pastor og er en kjent og kjær andaktsholder i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Disse andaktene er et gjenhør fra 2018. (Foto: Frikirken)
Powered by Cornerstone