Hva betyr det at kjærligheten skjuler synder?

Hei. Jeg har et spørsmål om 1. Peter 4,8 hvor det står: "Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder." Hva menes med "kjærligheten skjuler en mengde synder"? (I-u, kvinne)

SVAR:

Apostelen Peter siterer her fra Salomos ordspråk 10,12: «Hat vekker trette, men kjærlighet dekker over alle overtredelser.» Det betyr at når vi praktiserer kristen kjærlighet overfor vår neste, prøver vi å trekke et glemselsteppe over det andre har gjort mot oss. Det innebærer at vi søker å tilgi, at vi ikke snakker mer om synden overfor den som har syndet mot oss, eller overfor andre.

Paulus skriver i Kjærlighetens høysang at kjærligheten «gjemmer ikke på det onde». (1. Kor 13,5) Det betyr at jeg ikke lager meg et slags indre arkiv med hendelser der den og den personen har gjort noe galt mot meg. Så tar jeg det fram og bruker det som et våpen en dag jeg kan trenge noe å gi den andre et stikk med.

Kjærligheten vil altså ikke pleie tanken på hevn. Dette er helt motsatt av hva mange regner som naturlig. Nylig hendte det at en tilfeldig soldat ble slaktet ned på gaten i London, «fordi det var drept så mange» som hadde mordernes tro i det siste rundt om i verden. En kristen vil ikke hevne. Det er ekstra ille hvis en begynner å gjøre et tilfeldig medlem i en gruppe ansvarlig for hva et annet medlem i den gruppen har gjort. Slik er mange kulturer preget av en forferdelig blodhevn, og ingen kan føle seg trygge.

I forbindelse med å skjule synder må jeg nevne to ting: Om vi dekker over synder, er det ikke sikkert Gud gjør det. Gud tilgir synder som blir bekjent og oppgjort overfor ham, og overfor mennesker som lever og dør på Guds nåde for Jesu Kristi skyld. Men han er en rettferdig Gud som vil at ondskapen skal få sin straff i evigheten. Peter snakker om onde, som ikke vil vende om, som «får urettferdighets lønn, som de fortjener». (2. Pet 2,13) Men da er det Gud som er dommeren, ikke vi.

Det andre jeg vil nevne, er at tilgivelse er ikke alltid like lett. Hvis du for eksempel har opplevd en dyptgående krenkelse og et svik fra en annen, kan ingen forlange at du bare glemmer det med et fingerknips. Og den som har gjort noe sårende mot deg, kan ikke forlange at du skal skjule synden. Kanskje du tvert imot skal melde den til politiet, av hensyn til synderen og hva som er rett og galt i samfunnet. Så ordet om å skjule synden er rettet til deg som er blitt utsatt for en synd, ikke til den som har syndet.

De fleste opplever ikke så ofte det dramatiske jeg nevner til slutt her. I tilfelle du er i tvil, syns jeg du skal snakke med en sjelesørger for å få hjelp til å tenke rett.

Den vanlige kristne holdningen er at jeg søker å tilgi og glemme synd som er gjort mot meg. Da blir jeg også selv satt i frihet.

OPKL345

Powered by Cornerstone