Bekymringsløst liv – mulig?
Pixabay/CCL

Bekymringsløst liv – mulig?

Et bekymringsløst liv kan virke som en utopi, en drøm. Er et bekymringsløst liv mulig? Det både kan og bør være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Gevinsten av et liv med færre bekymringer frister i alle fall meg.
Svein Anton Hansen, publ. 04.sept.-20

Den som hver dag bekymrer seg for alt mulig, vil på sikt høste den sure svie. Heldigvis finnes det gevinster ved å ikke bekymre seg.
I en tale Jesus holdt til disiplene, gav han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skulle bekymre seg. «
Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?» (Matteus 6,25). Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere; å leve for og glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt – jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte.
Legg merke til årsaks-rekkefølgen: Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringer forsvinner. Men, når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringer som dugg for solen.

Jesus gir disiplene en framtidsrettet oppfordring, en som de vil høste glede av. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» (Matteus 6,33). Dette må være et av de mest siterte bibelvers. Men, kan det være at dette også er det bibelverset alle kristne kan utenat, men som ingen egentlig tror på? Mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdier først. Og, når vi kjenner at basisbehovene er dekket, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene av verdiene på hodet. Når jeg søker Guds Rike først, så vil Herren bekymre seg for livet mitt slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan den troende slutte å bære byrder som Gud har lovet han vil bære når vi bare setter han først i våre liv.

Et bekymringsløst liv kan virke som en utopi, en drøm. Er et bekymringsløst liv mulig? Det både kan og bør være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Gevinsten av et liv med færre bekymringer frister i alle fall meg.

TRV 252

Powered by Cornerstone