En fri hals
Pixabay/CCL

En fri hals

På Golgata ble syndens slaveri avskaffet. Langfredag ble vi frelste; syndelenker ble brutt og en jernring av skyld og skam ble fjernet fra vår hals. Betalingsmidlet var Jesu dyrebare forsoningsblod.
Svein Anton Hansen, publ. 15.februar -21

Når du og jeg hører ordet «slave», så vil mange av oss sannsynligvis tenke på afrikanere som ble solgt som slaver til Amerika på 1800-tallet. Lenket sammen ble de ført i slaveskip fra Afrika over til den hvite amerikanske mann som kjøpte dem som arbeidere til sine bomullsplantasjer. På slavemarkedet stod slavene bundet med en jernring rundt halsen. En rik godseier kjøpte slaven, men han var fortsatt slave bundet med lenker.
Så hendte det noen ganger at den rike mann som vant budrunden valgte å ta av jernringen rundt slavens hals, og sette ham i frihet. Nå var han ikke slave lenger, men en fullkommen fri mann.

Det norske ordet "frelse" betyr opprinnelig "fri hals". Slaven hadde ingen fri hals. Jernringen rundt halsen hadde til oppgave å holde slaven bundet. Den frie mann levde uten en slik ring.

Bibelen forteller oss at i utgangspunktet er vi er åndelige slaver. Egoistiske følelser, begjær og lyster både binder og styrer oss. I tillegg styrer og former folkemeningen oss mer enn vi tørr innrømme. Og, bak det hele står den onde djevel. Hans hovedoppgave er å ødelegge den friheten Gud opprinnelig hadde skapt oss til å leve i.

Alt endret seg med Jesus, hans person og hans frelsesgjerninger. Jesus kjøpte oss fri fra synden som bandt oss. Dette uttrykker hans disippel Peter på følgende måte:

«Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» (1.Pet.1,18-19)

På Golgata ble syndens slaveri avskaffet. Langfredag ble vi frelste; syndelenker ble brutt og en jernring av skyld og skam ble fjernet fra vår hals. Betalingsmidlet var Jesu dyrebare forsoningsblod.

TRV 289

Powered by Cornerstone