Automatisk skiltgjenkjenning
Pixabay/CCL

Automatisk skiltgjenkjenning

Hjertet, menneskets indre, fungerer som den automatiske skiltgjenkjenningen på bilen. Guds lovs krav lyser mot våre øyne, uavhengig av om vi bekjenner oss til Guds vilje eller ikke.
Svein Anton Hansen, publ. 29.mars -21

Bilentusiasten følger i spenning med på hvilke nye duppeditter og teknologiske nyvinninger neste bilmodell kommer med. Listen kan gjøres lang med kule navn, smarte finesser og nyttige innovasjoner som optimaliserer og forenkler kjøreturen.
Jeg har bestemt for at i min neste bil skal automatisk skiltgjenkjenning være installert. For, ikke alltid er sidemannen (les: kona) og jeg enige om hva som stod på siste passerte fartsskilt. Da kan skiltgjenkjenningen vise hvem som har rett, og at ... jeg tok feil, igjen.

I Bibelen representerer «hjerte» sentrum i mennesket, vårt indre liv og vår personlighet. Det er i hjertet Gud tar bolig når et menneske kommer til tro. Men, selv i hjertet til et ikke-kristent menneske har Herren Gud lagt spor av seg selv, av hans vilje. Selv om verken troen eller Den Hellige Ånd har tatt bolig i hjertet, så har hedningen en anelse og forståelse av rett og galt.

«Når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem.» (Romerne 2,14-15)

Hjertet, menneskets indre, fungerer som den automatiske skiltgjenkjenningen på bilen. Guds lovs krav lyser mot våre øyne, uavhengig av om vi bekjenner oss til Guds vilje eller ikke. Heldigvis er det fellesmenneskelig å kjenne anger og dårlig samvittighet når vi har løyet eller stjålet noe.

Og samtidig – vi blir ikke Guds barn bare ved å innse Guds vilje, heller ikke av å innrømme at vi ikke strekker til i møte med Lovens krav. Hedningen anstrenger seg eller prøver ved religiøse ritualer å tilfredsstille den gud han ikke kjenner. Den kristne velger i stedet å kapitulere for Guds krav, innrømme at «jeg kjørte for fort» (for å være i bilspråket), og be om nåde og tilgivelse. Samvittigheten i hjertet gjenkjenner skiltene med Guds krav. Troen i hjertet gjenkjenner derimot nåden og syndstilgivelsen når den troende ser på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

Derfor gjør vi lurt i å gjenkjenne Guds lov, men enda klokere å gjenkjenne frelseren, han som er full av nåde og sannhet.

TRV 301

Powered by Cornerstone