Troen på roen
Pixabay/CCL

Troen på roen

Både i mitt personlige gudsliv, men også i menigheten jeg går i, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares i stillheten. Du vil høre ham der, bare du blir stille nok.
Svein Anton Hansen, publ. 31.mai -21

Vi møter ikke sjelden mennesker som uttrykker at livet oppleves stressende og at hverdagen ofte kan fortone seg som oppkavet. «Når jeg bare blir ferdig med dette, så skal jeg roe ned.» «Bare dette semesteret er over, så tror jeg alt blir bedre over ferien.» Ja, noen og enhver av oss kan kjenne oss igjen i slike sukk og forsøk på å skyve stillheten foran oss. Vi merker en kollektiv lengsel etter et roligere liv.

Summen av det høye tempoet i livet og antallet oppgaver som må håndteres, vil uunngåelig påføre troslivet skade, hvis vi ikke gjør noe med den ene eller begge av disse faktorene. Å engasjere seg i menighetsliv og misjonsoppgaver – ja, stor takk til alle som vet å prioritere dette! Og samtidig – hvor ble det av stillheten rundt og tiden til å bare være med Herren i Ordet og bønnen? «Ved Jesu føter ei stille stund når orda kjem frå hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er, då er det hugnad å leva her.» (Sang av Matias Orheim).

Mang en bibelleser vil i denne sammenheng tenke på søstrene Martha og Maria. Den første var fulltidsengasjert med å organisere Jesu besøk til landsbyen Betania. Søsteren Maria – hun valgte å sitte ved Jesu føtter. Hun hadde troen på roen.

«Derfor sier Herren Gud: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.» (Jesaja 28,16)

Herren Gud har selv lagt grunnsteinen kalt Jesus i byggverket «Guds rike». På denne trygge og solide grunnmuren bygger vi videre på Guds rike. Noen haster mer enn andre for å gjøre byggverket så stort og imponerende som mulig. Men, så sier Gud gjennom profeten Jesaja at den troende ikke må haste. Hver stein i byggverket trenger tid på å sette seg, finne sin plass. For, vi bygger med levende, og ofte også sårbare og usikre mennesker, og ikke med død og hard stein.

Både i mitt personlige gudsliv, men også i menigheten jeg går i, trenger jeg å gjenvinne troen på roen. Gud kan og vil erfares i stillheten. Du vil høre ham der, bare du blir stille nok.

Så – hva av alt du har tenkt å kutte ned på «over ferien», kan du starte med å avvikle i dag?

TRV 317

Powered by Cornerstone