Den klassiske oppskriften
Foto: Jasmin Ne/Unsplash

Den klassiske oppskriften

Jeg ble en gang kjent med en nordmann i Amerika som jobbet i det enormt store Coca-cola konsernet. Det spesielle med denne vestlendingen var at han kjente den hemmelige oppskriften de brukte i den over hundre år gamle drikken.

Jeg var sammen med den betrodde lederen flere ganger i 1978. Han røpet naturligvis ikke hemmeligheten verken for meg eller andre. Men jeg husker hvor mye bråk det ble sju år senere, i 1985, da konsernet forandret smaken på Coca-cola. Protestene ble så omfattende at de raskt måtte relansere den gamle smaken under varemerket Coca-cola classic.

I mange ting vil vi holde oss til det gode, gamle. Jeg vet ikke alltid om det skyldes stahet eller konservatisme, sunt eller ikke sunt, dyrt eller billig. Det skal være som det alltid har vært. Men i mange allmenne ting har vi godt av å komme oss opp av gamle hjulspor, vil jeg si.

På ett område bør vi være sta. Når det gjelder kristendom og det budskapet vi har fått overlevert gjennom Bibelen, kan vi ikke anbefale annet enn classic-versjonen. Den smaker best. Den har holdt ikke bare i hundre år, men i to tusen år. Fremfor alt: Den har gitt millioner av mennesker mot til å leve og et fast og sikkert håp for evigheten. Når Den Hellige Ånds tre første frukter er kjærlighet, glede og fred, har kristendommen hatt ufattelig mange gode ringvirkninger i samfunnet. Så jeg minner med glede om en klassisk appell fra Bibelen: «Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» (2Tim 3:14-15) Hold deg til god og klassisk kristen tro.

Av Asbjørn Kvalbein

OPM747

Powered by Cornerstone