Det gode forbildet
Bildet er tatt av Gerhard Bögner/Pixabay

Det gode forbildet

En mann som het John og bodde i Texas, fortalte fra da han var ung. Han var den eneste gutten i gata som hadde en luftpumpe. Kameratene kom til John når de skulle få mer luft i fotballer og håndballer.

Etter hvert fikk en annen gutt også sin egen luftpumpe. Denne kameraten gjorde et helt lite ritual, han spratt ballen i gata, spyttet på nåla, stakk den inn i ballen, pumpet opp, og spratt ballen i gata igjen. Gutten hadde sett John gjøre alt dette, men han visste ikke hvorfor. Nå spurte han: «Hvorfor spytter du på nåla?» John svarte: «Fordi den glir lettere inn, og fordi den da ikke brekker så lett.»

Det ble en tankevekker for John. En annen gutt gjorde akkurat det samme som han, men han visste ikke hvorfor. John var blitt et forbilde uten å være klar over det.

Du har nok en John i livet ditt. Der du trer fram i ditt nærmiljø, er det sikkert noen som følger ditt eksempel, uten å være seg bevisst hvem de har lært det av, og hvorfor de gjør det. Kanskje det er et godt eksempel, kanskje et dårlig eksempel.

Vi skal ikke gjøre noe bare for å vise oss fram. Men vi skal tenke over at de som bekjenner seg som kristne her i verden, kan bli sett på som forbilder. Bibelen sier: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!» (1Tim 4:12) Hvis vi legger vekt på å følge Jesu eksempel, kan de som følger oss, bli ledet inn i lyset fra Kristus.

Av Asbjørn Kvalbein

OPM748

 

Powered by Cornerstone