Gud har en tidsplan for livet ditt

Gud har en tidsplan for livet ditt

Hvorfor leser vi fra Bibelen og snakker om den? For å dele med hverandre større tanker om Gud enn vi kan tenke ut selv. Han er den evige og allmektige. Det er ikke mulig for oss mennesker å bestemme begynnelse og slutt på det som hender.

Alt kommer og går som Gud har besluttet. Ingen ting skjer før Gud har fastsatt tidspunktet.

Fastsatte tidspunkt

Det ser vi aller best når vi tenker på det livet Jesus levde her på jorden. Han ble født på rette tid og sted, nøyaktig i samsvar med Guds plan. Apostelen Paulus sier det slik, i Galaterbrevet 4, vers 4 til 5: «Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.»

Uttrykket «tidens fylde» får oss til å tenke på et timeglass som er fylt, det handler om en fullmoden tid, den rette tiden. Guds Sønn kom som menneske, født av en kvinne, med Ånden til far, født under alle lover vi mennesker er bundet av. Vi skulle kjøpes fri fra de knugende båndene i syndens verden og få en ny status: Å bli Guds fristilte barn.

Å være barn er et privilegium. Da styrer Far oss med en kjærlig hånd gjennom livet. Han gir barnet sitt gaver og utfordringer, alt er velsignelser som kommer når Han ser vi trenger dem.

Apostelen Peter uttrykker det samme som Paulus på sin måte i sitt første brev, kapittel 1, fra vers 10: «Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.»

Den rette tid

Profetene var opptatt av den rette tid, av tidens fylde, om Kristi død og oppstandelse, som ga oss del i retten til å bli Guds barn og leve som Guds barn.

For å få innsikt i Guds tidsplan i våre liv, er det viktig å tenke på hvordan Gud fullførte planene med sin egen Sønn. Alt skjedde i tidens fylde, i rette tid.

Vi begynner med korset. Jesus tørstet forferdelig på korset. De ga ham noe å drikke, og da sa han: «Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd,» forteller Johannes. (Joh 19:30)

Fullbrakt betyr fullført. Tidsmålet var fullt. Han skulle ende opp med å gi sitt liv på en ytterst fornedrende måte.

Et fullstendig nederlag, sier verdens mennesker. Slik viste Gud sin herlighet i og med Jesus, sier Skriften.

Å gjøre alt i rette tid var viktig for Jesus. For å frelse deg og meg fra døden til livet var han aldri preget av hastverk. Han måtte aldri drive opp tempoet for å ta igjen tidsskjemaet.

Han orienterte seg ut fra en helt annen klokke enn alle andre. Vi kan orientere oss ut fra norsk tid eller Greenwich Mean time. Jesus la opp sitt løp etter evighetens tid, som vi mennesker ikke har øyne til å se eller skjønne.

Han kom aldri for sent, han kom aldri for tidlig, han kom alltid i samsvar med planen han hadde lagt.

Jesu egen agenda

Det kom nye eksempler på den rette tid. Da brødrene til Jesus ville at han skulle bli med på Løvhyttefesten, sa Jesus til dem: «Dra selv opp til høytiden! Jeg går ennå ikke opp til denne høytiden, for min tid er ennå ikke fullendt.» (Joh 7:8) Hvorfor svarte Jesus på denne måten? Han fulgte sin egen agenda, sin egen tidsplan.

Brødrene trodde ikke på ham. De anbefalte at Jesus måtte vise seg fram og gjøre seg berømt som en stor mann. Dette ville ikke Jesus være med på. Da brødrene var reist, dro Jesus likevel opp i det skjulte til Jerusalem.

Slik kan vi peke på eksempel etter eksempel. Mens andre syntes Jesus kom altfor sent da vennen Lasarus ble syk, kom han akkurat i rette tid for å vekke opp Lasarus fra de døde.

Hva kan vi lære?

Er vi blitt disipler av Jesus, følger vi Guds tidsplan, ikke vår egen. Vi blir stadig bombardert med valgmuligheter mellom godt, meget bra, aller best, eller det som skal vise seg å være ondt og smertefullt. Men vi kan lære av Jesus. Han levde tett på sin himmelske Far. Han gjorde det rette valget om hva han skulle gjøre, og når han skulle gjøre det.

Det betyr ikke alltid å velge et lettvint liv eller unngå stormene. Men det betyr å gå i de gjerningene Gud på forhånd har lagt ferdige, at vi skal vandre i dem. (Ef 2:10)

Guds tidsplan innebærer at vi sier nei til en del av det som presser på, fordi vi er fokusert på det som har evig verdi.

Fokusert

Vi ser fram mot evigheten, ikke bare det som ligger framfor oss her og nå.

Jesus hadde alltid målet i sikte. Han visste at det kommer en dommens dag. Derfor var han full av medynk med dem som var fortapte på grunn av syndene sine. Han visste at de ikke kunne se fram til evigheten med glede. Gudsfornekterne kom til å gå fortapt. Men de troende kommer til å gå inn til sin Herres glede. Derfor arbeidet Jesus iherdig for å få menneskene til å løfte blikket og se på det som ligger der oppe og fremme, Hans store og evige rike.

Å følge Jesus innebærer at vi tar øynene bort fra alle forstyrrelsene og samler tankene om hvor kort en tid vi har til å fortelle menneskene om Jesus.

Gud var presis i sin tidsplan med Jesus. Derfor er han like presis i sin tidsplan for ditt liv. Det kan være ting du er bekymret for, noe som du venter på. Kanskje du venter med lengsel på et svar fra Gud eller et gjennombrudd i livet eller tjenesten din.

Har du ventet så lenge at du har begynt å tenke: Hvor er Gud? Hvor mye lenger må jeg vente?

Gud ser dine behov og din nød

Du trenger ikke vente et sekund lenger enn hva det er lagt opp til i Guds tidsplan. Han ser dine behov og din nød, og han ser det nøyaktige øyeblikket da det skal komme til å bli en vending.

Jeg gjentar: Far i himmelen har tidsplanen i sine hender, det har ikke vi. Mens vi venter, kan vi lære mer om Guds presisjonsopplegg når det gjelder å la alle ting virke sammen til det gode. Han er glad i deg, ikke fordi du er så fremragende, men fordi du er blitt kalt i samsvar med hans plan.

Ta kontakt med Jesus ved å be til ham. Det som ligger deg på hjerte, har han lagt inn i sine tidsplaner. I tidens fylde skal du få svar. I Hebreerbrevet kan vi lese: «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.» (Heb 4:16)

Stol på Gud

Stol først og mest på Gud, stol på hans makt, støtt deg på ham. Herren ser etter mennesker som i hjertet sitt søker Gud først. «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte» (2Krøn 16:9)

Du trenger ikke være nervøs, opphisset eller forvirret når du skal ta dine daglige valg. Gud vil gi deg råd gjennom sitt ord, han vil åpne og stenge dører, og han vil styrke deg mens timene og dagene går. Når du gjør det til en prioritering å be om Guds ledelse, vil han hjelpe deg slik at alle dine andre prioriteringer kommer på rett plass.

Herrens råd står fast

Den vise Salomo så det klart, Ordspråkene 19, vers 21: «Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast.»

Dette ordet følges opp i Salme 33, vers 11: «Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.»

Derfor får et Guds barn så klokt et råd: «Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha fremgang.» (Ord 16:3)

Paulus skrev i Romerbrevet 13, vers 11: «Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.» Ja, tiden er spesiell, og vi kunne si mye om den. Men det viktigste er at vi er klar over hva tiden skal gjøre med oss, hva den skal tilskynde oss til. Vi skal innse at tiden er inne for å våkne opp av åndelig søvn og sløvhet. For den endelige frelse er nær.

Hva skal vi være opptatt av? Hva er viktig for vår Herre Jesus? Noe annet enn hva verden har på sin timeplan. Nå sier Skriften gjennom døperen Johannes og Jesus selv: «Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet!» (Mark 1:15)

Tiden er inne

Tiden er inne, Guds rike er nær. Alle mennesker skal snart møte Gud, til dom eller frelse. Nå er tiden inne for å vende om og tro på evangeliet om Jesus, korset, oppstandelsen og frelsen! Kan vi gjøre mer for å gjøre det kjent, vitne om Jesu store kjærlighet?

Mens vi venter på den rette tiden for konkrete initiativ og skjellsettende opplevelser i våre liv, kan vi takke og glede oss over hva vi eier i Kristus. Paulus var breddfull av undring da han skrev, Romerbrevet 8:31-32: «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?»

Alle ting med Jesus! Dette glade budskapet kan vi forkynne.

Jeg vil avslutte med Åpenbaringsbokens innledningsord: «Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.» (Åp 1:3)

Av Asbjørn Kvalbein

OPL339

Powered by Cornerstone