Trykk alle veier
Pixabay/CCL

Trykk alle veier

Hvis vi ikke får uttrykke vår takk til og beundring for de inntrykk Jesus har skapt, så trykker vi ned troen og tilbedelsen, skjuler og skjemmes over den. Eller vi ender opp med en teoretisk kristendom, trykket opp i hode og tanke, men uten konsekvenser for hverdagen.
Svein Anton Hansen, publ. 11.juni -21

En ikke uvanlig måte å dele inn menneskelivet på, er å si at vi består av kropp, sjel og ånd (1.Tess.5,23). Vi trenger å holde hver enkelt del fra hverandre, samtidig som vi vet noe om hvordan kroppens tilstand virker inn på sjelslivet, og motsatt. Den som gjennomgår traumatiske opplevelser i livet, og ikke får bearbeidet disse, kan stå i fare for at inntrykkene setter seg i kroppen. Vi er hele mennesker.
Sannheten i denne livserfaringen har noen uttrykt på følgende måte: «Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk.»
Ikke mins dårlige opplevelser og erfaringer har vi behov for å gi uttrykk for, fortelle om til noen andre. Hvis ikke kan opplevelsen sette seg enten som hodepine (opptrykk) eller som smerter i magen (nedtrykk).

Dette er en viktig sannhet ikke bare på det psykologiske og sjelelige plan, men også i overført betydning for åndslivet. Du leste og hørte om Jesu liv og frelsesgjerninger og fikk viktige inntrykk av hans person og oppdrag. Dette har du behov for å gi uttrykk for. Det skjer gjennom vitnesbyrd til andre og ved å lovprise han som frelste deg. Hvis vi ikke får uttrykke vår takk til og beundring for Jesus, så skapes «nedtrykk» eller også «opptrykk». Vi trykker ned troen og tilbedelsen. Vi skjuler, ja, kanskje også skjemmes over troen. Eller vi ender opp med en teoretisk kristendom, trykket opp i hode og tanke, men uten konsekvenser for hverdagen.

Disiplene Peter og Johannes stod for jødenes høye råd, anklaget for å vitne om Jesu oppstandelse. De ble truet til ikke å snakke høylytt og offentlig om Jesu person og gjerning. I møte med et slikt urimelig krav svarte de:

«Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» (Apo.gj. 4,20).

Uansett hva det kom til å koste, så bare måtte de få gi uttrykk for hva Jesus betød for dem. En kristen som elsker Jesus kan ikke la være å gi uttrykk for de inntrykk Jesus har risset inn i hode og hjerte. Det må både nabo, arbeidskollega, venn, men også Herren Gud få høre.

Men om du bare går med troen trykt opp i hodet eller presset ned i det skjulte, da kan du starte å lette på trykket ved si noen få setninger om Jesus. Så vil du erfare at trykket avtar og at vitnebyrd og lovprisning kommer oftere og lettere.

TRV 320

Powered by Cornerstone