Rød løper – rødt sperrebånd
Pixabay/CCL

Rød løper – rødt sperrebånd

Misjonshistorien forteller mange flere historier om røde sperrebånd enn om røde løpere når det kommer til evangeliets utbredelse og seiersgang. Misjonæren Paulus opplevde dette ganske så konkret da han reiste gjennom Lilleasia.
Svein Anton Hansen, publ. 18.juni -21

En av de mest spennende personer og livsfortellinger vi møter i Bibelen, er og tilhører Paulus. Denne tidligere fariseeren og kristendomsforfølgeren ble en Jesus-etterfølger etter å ha møtt Mesteren selv i et syn utenfor byen Damaskus. (Apo.gj. 9).

Noen få år etter det livsforvandlende møtet med Jesus, begynner Paulus å reise rundt i Lilleasia (dagens Tyrkia) som misjonær. Selv om flere kom til tro på Jesus, møtte han og medarbeiderne mye motstand, ikke minst fra jødene. Det var ikke akkurat røde løpere som ble lagt ut der Paulus og evangeliet gikk fram. Nei, i stedet møtte de usynlige røde sperrebånd som skulle hindre dem i å dele troen på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

Under den andre misjonsreisen befinner de seg midt i Lilleasia. Der opplever de noe så uventet som at Gud selv stopper planene Paulus hadde for reisevirksomheten.

«Paulus og de andre dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av Den Hellige Ånd fra å tale Ordet i (den romerske provinsen kalt) Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn: Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa: Kom over til Makedonia og hjelp oss! Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia. For vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.» (Apo.gj. 16,6-10)

«Hindret av Den Hellige Ånd» og «Jesu Ånd ga dem ikke lov»? Ja, Den Hellige Ånd satte opp usynlige røde sperrebånd for å hindre og endre Paulus sine planer. Hva tenkte Gud på? Jo, at evangeliet skulle komme til Europa. Gjennom drømmen og synet av mannen fra Makedonia, la Herren selv en ny reiserute for evangeliet. Men heller ikke på europeisk side av Egeerhavet lå den røde løper klar. Også her måtte Paulus og medarbeiderne gjennomleve fengsel, forfølgelse, ja, til og med fysisk mishandling. Alt for at evangeliet skulle plantes og slå rot i Europa.

Misjonshistorien forteller mange flere historier om røde sperrebånd enn om røde løpere når det kommer til evangeliets utbredelse og seiersgang. Så – kristne i vesten må slutte å tro at bare alt blir enklere, så skal den kristne tro igjen gå fram i vår tid og kultur. Motkreftene i verden vil aldri gi oss fred. Samtidig lever vi med vissheten om at Herren Gud har den fulle oversikten. Han kan suverent sette opp noen usynlige sperrebånd når han vil endre våre menneskelagte planer. Men, ingen grunn til uro og usikkerhet. For sperrebåndene er Guds nødvendige og gode korreksjoner for at vi kan leve i pakt med hans vilje og dermed oppleve Guds velsignelse over våre liv, både som enkeltpersoner og som menigheter.

TRV 322

Powered by Cornerstone