Pinse – Jesus viser omsorg
Foto: Debby Hudson/Unsplash

Pinse – Jesus viser omsorg

Da Jesus talte til disiplene like før han skulle dø, ga han videre noen av Bibelens vakreste ord og løfter. Vi kaller disse kapitlene fra Johannesevangeliet for Jesu avskjedstale til disiplene. Bak alle ordene merker vi et varmt, bankende hjerte. som gave.

Jesus viser omsorg og sier gang på gang: Vær ikke engstelige! Slipp frykten! Vær trygge i denne verden dere skal leve i! Jeg har gitt dere Ordet og Den Hellige Ånd

Av Asbjørn Kvalbein

Hør nå fra Johannesevangeliet, kapittel 14, vers 23 til 29:

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg.

Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!

Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg.

Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.»

Overfylt av kjærlighet til oss selv

- Om noen elsker meg, begynner Jesus med å si. Det er ikke opplagt at han finner særlig mange rundt omkring som elsker ham. For vi er overfylt av kjærlighet til oss selv. Har vi kjærlighet til overs, får de nærmeste noen porsjoner av den. Hvor mange har plass til å elske Jesus? Dessverre er det altfor mange som av en eller annen grunn hater ham. Jesus spurte Saulus: «Hvorfor forfølger du meg?» Også i dag kan vi spørre: Hvorfor hater du Jesus?

Men det er noen som elsker Jesus. Hvor mange de er, hvem de er, vet bare Jesus selv. Da jeg tenkte over denne teksten, måtte jeg be: Herre, forny min kjærlighet til deg! La meg få være en av dem som elsker deg! Jeg kan verken elske eller tro av meg selv, men skap denne kjærligheten i hjertet mitt!

Holde fast på Jesu ord

Så fortsetter Jesus med noe som er like lite selvsagt: «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord.» Hva betyr det å holde fast på Jesu ord? Det betyr å ta vare på det, ikke miste det, beskytte det, men fremfor alt å overholde det. Holder jeg fast på Jesu ord, lar jeg meg forme av hans måte å tenke på, jeg prøver å bøye meg for hans vilje.

Jesus snakker om å holde fast på mitt bud like foran, i vers 15, og her snakker han om å holde fast på mitt ord. Da prater vi ikke lettvint om en mening fra Jesus, et innspill, eller kaller det snevre, gamle tanker. Nei, Jesus er Herre, han er Gud. Han har rett til å gi sine befalinger.

Hele kristendommen, Jesu lære formidlet gjennom apostlene, blir sett på som et bud: «Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den Salige og alene Mektige … kongenes konge og herrenes herre.» (1Tim 6:14-15) Er vi glad i Jesus, holder vi fast ved budet, ordet, oppdraget, holder det rent og i ære.

Oppdratt til å tenke riktig

Vi trenger stadig å bli oppdratt av Bibelen til å tenke riktig. Om jeg vil være en kristen, en disippel av Jesus, kan jeg ikke ta det lettvint om ordet hans, eller avvise budet hans. Vi lever i et åndsklima der Bibelen som Guds ord blir foraktet, avskrevet, bortforklart og avvist. Er vi våkne, så vi ikke fanges av denne likegyldigheten?

Mange er opptatt av kristendom, men de vil ha en tilpasset kristendom. Vi lever tross alt ikke i middelalderen. Så sier de: Jeg føler det slik at …, jeg opplever at … De dekker seg bak et populært rykte om at «det fins så mange tolkninger».

Krystallklare ord

Men ordene og budene fra Jesus er krystallklare. Lar vi andre ord fra Skriften belyse dem, skinner de i alle sine rike fargenyanser. Ber du Den Hellige Ånd gi deg innsikt, kommer du deg gjennom all menneskelig tåkelegging. Da utfordres du: Tror du ordene fra Jesus? Holder du fast ved budene han har gitt deg?

Guds ord markerer et skille mellom allmenreligiøsitet og ekte kristen tro. Forholdet til ordet og budene skaper dette skillet. Nå skal vi ikke lage en liste over lovbestemmelser og legge den tungt på folk. Nei, vi peker på Jesus, løfter høyt hans kjærlighet og lar ham være Frelser og Herre. Hans kjærlighet kommer til uttrykk i ordene og budene.

Jesus og Gud tar bolig i oss

Har du latt Jesu kjærlighet overbevise deg og overvinne deg, skjer noe vidunderlig i livet ditt, som Jesus sier: «min Far skal elske ham, og vi [altså Faderen og Jesus] skal komme til ham og ta bolig i ham».

Dette er et ufattelig løfte: Selve Guddommen, Far og Sønn, vil bo i dem som elsker Jesus.

Men ikke nok med det. Den tredje personen i den allmektige, ene Gud – Den Hellige Ånd – kommer tett og nært til dem som elsker, tror og holder fast på ordet fra Jesu munn. «Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.»

Nå kaller Jesus seg selv talsmann. Men han presenterer her «en annen Talsmann», Ånden, som er sendt i Jesu navn. Han skal lære oss alle ting, det vil si: alt vi trenger å lære for å tro og leve etter Guds vilje. Så glemsomme som vi er, er det også en stor velsignelse å få en Hellig Ånd som i rette tid minner oss på alt Jesus har sagt.

Ånden er en person

Hva er Den Hellige Ånd? Han er ikke en hva, han er en hvem. Han er en person som var med allerede ved skapelsen – «Guds ånd svevde over vannene,» står det i et av de første versene i Bibelen. Han kom i en velsignende form til dommere, profeter og konger i det gamle Israel. Men særlig i pinsen fikk han sitt store oppdrag med å styrke og utruste sin menighet i verden.

Hva gjør Ånden i vår tid? Jeg prøver meg på et enkelt bilde:

Fred og Kari

En mann som het Fred, ble forelsket i en ung dame som het Kari. Hvordan skulle han fri og si at han elsket henne? Fred bestemte seg for å finne en oppslagstavle, og der kunne alle lese: «Kari, vil du gifte deg med meg? Hilsen Fred.»

Kari passerte plakaten dag etter dag, men hun la ikke merke til den og så ikke budskapet.

Men etter en stund var det en venn som gjorde Kari oppmerksom på plakaten. Neste gang hun så den, leste hun den og svarte Ja til Fred.

Den hellige ånd er som vennen som gjør Kari, den kommende bruden, oppmerksom på kjærligheten fra han som kalles Fred. Jesus har valgt seg ut en brud. Det er lett å fare forbi og la være å lese budskapet. Da er Den hellige ånd hjelperen som gjør oss oppmerksom på at det gjelder oss. Skal vi våge å si at Ånden er en slags informasjonsleder? En holde-saken-varm-person i guddommen?

Ånden minner oss på noe

Men Ånden er ikke bare virksom overfor dem som ennå ikke kjenner Jesus. Han vil også lede dem som tror. Han minner oss på noe, et ord, en handling, et initiativ. Hvis det er i samsvar med Jesu ord og bud, kan det være en vennlig dytt fra Ånden.

Hvordan kan vi bli ledet av Den Hellige Ånd? For det første: Bekjenn at du ønsker å bli ledet. «Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.» (Ordsp 3:6)

Dernest kan du be om Guds ledelse. «Dere har ikke fordi dere ikke ber,» står det skrevet. (Jak 4:2) Stadig kan vi be om ledelse. Det er bedre å be Herren lede våre skritt, enn å rette opp våre feil.

Hvis du ikke opplever Den Hellige Ånds ledelse, er ikke problemet at Ånden ikke taler. Problemet er at du ikke hører. Har du fisket opp telefonen din for å svare? Men du hører ikke, for tv’en står for høyt på, eller barna leker og lager støy? Problemet er ikke at det ikke snakkes i den andre enden, problemet er at du ikke kan høre.

Dette skjer ofte. Vi blir så bedøvet av verdens støy, vi skaper ikke et miljø der Ånden kan nå inn til oss.

Mens de feiret gudstjeneste

Det ganske betegnende hva som fortelles i Apg 13:2: «En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.»»

Vi kan ha gudstjeneste i hverdagen når sinnet er åpent. Faste kan innebære å kutte ut støykildene for en stund. Da kan du høre fra Herren, og Ånden vil lede deg.

Lydighet

Det andre problemet med å lytte er at vi ikke vil adlyde det vi hører. Peter og de andre apostlene sa: «Vi er vitner om alt dette, vi og Den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot ham.» (Apg 5:32)

Problemet med de fleste kristne er ikke at de mangler veiledning om ting de ikke vet noe om, men at de ikke er lydige mot det som de vet og egentlig er overbevist om.

Den Hellige Ånd vil lede deg til å ta imot sannheten, til å huske og anvende sannheten, så sant du har sagt deg villig til å lyde sannheten.

Bli kjent med Jesus

Men husk at Den Hellige Ånd er ikke kommet bare for å lede oss til å få greie på ting. Han skal først og fremst hjelpe oss til å bli kjent med Jesus, bli glad i ham, tjene ham og ære ham.

Let etter en menighet som fokuserer sterkt på Jesus, så vil du finne en menighet fylt av Den Hellige Ånd. Men finner du en menighet som gjør mye ut av Den Hellige Ånd på bekostning av Jesus, finner du en menighet som har lite av både Jesus og Ånden. Den Hellige Ånd vil aldri gjøre noe mer, ikke noe annet, ikke noe mindre enn å ære og herliggjøre Jesus Kristus.

Kvalitetssikret fred

Så må jeg peke på at Jesus lovte etterfølgerne sine en annerledes, kvalitetssikret fred da han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Gode ord å ta med seg i en turbulent verden.

Er du forvirret når det gjelder livet akkurat nå? Sannheten fins. Søk veiledning i Skriften og be om lys fra Kristi Ånd. Be om Guds rettledning. Den beslutningen du tar, er kanskje ikke fullkommen, men du vil ta bedre avgjørelsen enn om ikke hadde koblet inn himmelen. Grip fatt i Guds løfte om fred og be om fred i hjertet og fred over avgjørelsene.

Misjonsbevegelsen

Pinsedagen betegner startskuddet for historiens store misjonsbevegelse. Da misjonsbefalingen ble gitt, lød marsjordren. Da Jesus forlot den synlige verden, inntok de startplassene. Pinsedagen særpreges av en kraftfull forkynnelse av Guds ord. Ånden viste seg på en måte ingen hadde sett før.

Lukas forteller om undringen: «Hvordan kan det … gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!» (Apg 2:8-11)

Det er som om Lukas hopper av glede over å nevne alle landene, alle folkegruppene, som nå får høre Guds ord til frelse. Tre verdensdeler er representert her: Asia, Afrika og Europa. I løpet av noen få århundrer var hundretusenvis, ja, millioner, blitt etterfølgere av Jesus.

Første pinsedag er de siste årene markert som Den internasjonale dagen for de unådde. I noen land har antikristelige religioner blitt dominerende. Men nettopp i disse landene arbeider Den Hellige Ånd på måter vi knapt registrerer. Moderne massemedier som radio, tv, internett når inn bak stengte grenser. Noen av våre utsendinger har reist ut og vitner i hverdagen og i små forsamlinger.

Det vil glede Den hellige ånd om du i dag sier: Dette vil jeg være med på. Herre, her er jeg, send meg! Om han ikke sender deg, kan du være med å sende! La tankene og forbønnen for de unådde følge deg denne dagen og i dager som kommer!

OPL358

Powered by Cornerstone