Fattig, men virkelig rik
Foto: Jasmin Ne/Unsplash

Fattig, men virkelig rik

Det går en historie fra den store økonomiske krisetiden i USA i 1930-årene.

En kvinne forsto seg ikke på livsforsikring. Hun kom til forsikringsselskapet og sa: «Jeg er redd jeg ikke makter å betale premien på forsikringen til mannen min lenger. Han døde for seks måneder siden, og jeg har rett og slett ikke råd lenger.»

Ekspeditøren ble borte et øyeblikk for å sjekke i papirene. Han fikk kvinnen til nesten å besvime da han sa: «Du vil nå få en sjekk på 200.000 dollars i forsikringsutbetaling.» Kvinnen trodde hun var fattig, men var i virkeligheten rik.

Det ble en hyggelig overraskelse. Men det er et bilde på hvordan mange har det når det gjelder de åndelige rikdommene som Kristus har betalt for. Frelsen, kraften, gleden, freden tilhører alle som tror og tar imot. Jesus betalte forsikringspremien på korset. Alle godene får vi overta hvis vi bare tar imot dem i tro.

«Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger,» sier Bibelen. (Rom 8,17)

Noen sier: Jeg har ikke tro nok til dette. Hvordan kan jeg få visshet om at det virkelig gjelder meg?

Jeg må først spørre om det er en vedvarende synd i livet ditt, som du har nektet å bekjenne og be Gud hjelpe deg med å ta avstand fra. Det andre handler om dette: Tror du at Jesus døde og oppsto for syndene dine, og har du latt ham overta kontrollen over livet ditt?

Be så Gud bekrefte for deg, gi deg den indre vissheten, at du er Guds barn, og at Åndens vitnesbyrd vil bekrefte det for deg. Og når du har denne overbevisningen, så fortell folk stadig om hvorfor du er så glad.

OPM776

Powered by Cornerstone