Bedre enn den beste versjon
Pixabay/CCL

Bedre enn den beste versjon

Kristendom var aldri tenkt å være en «skjerp-deg» og «ta-deg-i-sammen» livsfilosofi. Evangeliet forkynner oss det gode budskapet om en Gud som kan og vil gjøre døde mennesker levende.
Svein Anton Hansen, publ. 23.juli -21

Du har ganske sikkert hørt eller lest følgende setning som har til hensikt å oppmuntre eller skjerpe deg: «Det handler om å bli den beste versjon av deg selv!» Enten det gjelder fysiske eller mentale treningsleirer, et jobbkurs eller noen kvelder på et treningsstudio, så kan vi alle med litt ekstra innsats og «skjerpings» bli en bedre og oppgradert versjon av oss selv. Å ja – her er mye god og verdifull læring å hente for den som har nok pågangsmot og innsats å legge inn.

Hvordan passer så denne holdningen med den kristne tro? Vi kan fort stå i fare for å ta med oss samme holdning inn i kirke og bedehus når vi skal presentere den kristne tro. Altså – at kirke og bedehus skal hjelpe oss til å bli en bedre versjon av oss selv. Dermed kan troen ende i et forbedringsprosjekt hvor vi skal pusse opp og oppgradere livet vårt.

Men nei – kristendom var aldri tenkt å være en «skjerp-deg» og «ta-deg-i-sammen» livsfilosofi. Evangeliet forkynner oss det gode budskapet om en Gud som kan og vil gjøre døde mennesker levende. Et totalt og grunnleggende annerledes budskap enn å pusse opp og fornye det gamle livet.

«Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.» (Esekiel 36,26-27).

Young Life er navnet på en kristen ungdomsorganisasjon startet i USA, men nå også aktiv i Norge. Tenåringer fremmede for kristendom møter eldre ungdommer og voksne rollemodeller som ønsker å møte disse kirkefremmede ungdommene på deres hjemmebane for å forklare evangeliet på et språk de forstår. Slik har mange tenåringer kommet til tro på Jesus, og blitt noe langt bedre enn «den beste versjon av seg selv». Venner og fritidsinteresser forblir ofte de samme som før de ble kjent med Jesus. Men, nå har Gud ved sin Hellige Ånd flyttet inn i hjertet. Ordene ungdommene nå bruker, holdninger til andre, samt prioriteringene av tid og penger har nå fått et annet fokus. Slik har «det gamle livet» forsvunnet, og et nytt og totalt annerledes liv blitt skapt i tenåringene. Det kan også skje med den som var tenåring for lenge siden!

TRV 332

Powered by Cornerstone